Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (28), 2013

Portret

Mesager al ştiinţei moldoveneşti

Autor: M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. Natalia Gorincioi
Numele lui Isaac Bersuker, savant de talie mondială, se înscrie în analele de aur ale ştiinţei moderne din Republica Moldova. S-a născut la 12 februarie 1928 la Chişinău intr-o familie de meseriaşi. În anul 1952 a absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău, iar în 1957, doctorantura la Universitatea de Stat din Leningrad.

EVENIMENT

Profesorul Ion Petrescu, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Sesiunea a XV-a a asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
La 12 martie a.c., în Sala Azurie a AŞM, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a XV-a sesiune a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a totalizat rezultatele ştiinţifice obţinute în anul 2012.

„Voi duce cu mine în România onoarea şi reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Prin decizia CSŞDT, profesorul universitar, dr. Ion Petrescu, decan al Facultăţii de Management la Universitatea „Spiru Haret” din România, a fost ales Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceremonia de înmânare a însemnelor de Membru de Onoare al AŞM a avut loc la 22 februarie 2013, în Sala Azurie a AŞM.

Profesorul Ion Petrescu – membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Academician Grigore Belostecinic
-Multstimate D-le Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
stimaţi colegi,
onorată asistenţă,
Permiteţi-mi, pentru început, să salut prezenţa dumneavoastră, a celor care formează elita educaţiei şi cercetării economice din Republica Moldova, la acest deosebit eveniment de conferire a înaltului titlu de Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei profesorului universitar Ion Petrescu.

Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de managementul său performant

Autor: Prof. univ., dr. Ion Petrescu, membru de onoare al AŞM
Reputaţia academică, ca dimensiune a managementului academic, reprezintă o stare de competitivitate, atinsă printr-un nivel de efi cacitate şi productivitate ştiinţifică menite să-i asigure prezenţa durabilă în viaţa publică, în condiţiile interacţiunii multiforme şi complexe a numeroşi factori.

Management în cercetare şi inovare

Reformarea cercetării ştiinţifice –imperativ acut al societăţii

Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Nivelul de dezvoltare a oricărei societăţi este determinat în mod primordial de capacitatea intelectuală a oamenilor de a răspunde provocărilor timpului. Echilibrul între problemele societăţii şi soluţiile aferente, pe durata evoluţiei civilizaţiei umane, a fost asigurat de elitele intelectuale.

Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013

Autor: Academician Valeriu Canţer, academician Simion Toma, dr. hab., conf. cerc. Vitalie Minciună, dr., conf. cerc. Lucia Bileţchi
Evaluarea şi ierarhizarea (clasificarea) instituţiilor de învăţământ superior şi celor de cercetaredezvoltare au devenit deja un fenomen obişnuit atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional. Acestea rep rezintă o sursă importantă de documentare pentru factorii decizionali privind finanţarea organizaţiilor, antrenarea lor în proiecte şi programe academice şi de cercetare, precum şi structurarea sistemului educaţional.

Evaluarea ştiinţei moderne: cu –metrii vechi şi/sau noi?

Autor: Drd. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Diversitatea -metriilor [1]
Sfera cercetării-dezvoltării se confruntă cu numeroase provocări ale societăţii moderne. Trecerea de la formatul print al publicaţiilor ştiinţifice la cel electronic anunţă cu claritate că viitorul ştiinţei va fi depozitat în format electronic (e-Science) [2], iar accesul deschis la informaţia ştiinţifică în formatul respectiv reprezintă cea mai efi cientă modalitate de gestionare a ştiinţei şi de asistenţă în procesul decizional [3].

Istorie

Politica conducerii RSS Moldoveneşti în domeniul învăţământului în perioada 1944-1953. „Şcoala nouă” de sorginte sovietică

Autor: Academician Valeriu Pasat
Anii 1940-1941 şi 1944-1953 au jucat un rolcheie în istoria tuturor domeniilor vieţii RSS Moldoveneşti. Au fost nişte etape istorice complexe, dar şi tragice, marcate de ororile războiului şi de oprimarea stalinistă.
Ediţie întreagă e AICI