Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (30), 2013

EVENIMENT

Luminoasa „Noapte a Cercetătorilor”

Autor: Eugenia Tofan
La 27 septembrie 2013, în premieră absolută pentru Republica Moldova, s-a dat startul unui proiect de amploare – „Noaptea cercetătorilor”, acţiune dedicată inovaţiilor şi ştiinţei. Evenimentul şi-a propus să sensibilizeze interesul maselor pentru cunoaştere, să refacă punţile între societate şi elitele ei intelectuale.

„Sunt mândru să port înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al AŞM”

Autor: Mihail Muntean
La 31 august 2013, de Sărbătoarea Naţională a Limbii, în cadrul unei reuniuni solemne, distinsului tenor Mihail Muntean i-au fost oferite însemnele de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La festivitate au participat membrii AŞM, membrii Asambleei, parlamentari, miniştri, reprezentanţi ai corpului diplomatic, cercetători, oameni de cultură şi artă.

Poezia şi muzica (gânduri neordonate)

Autor: Mihail Muntean, Doctor Honoris Causa al AŞM
Astăzi e Ziua Limbii Române. Pentru mine limba română este o muzică. Se spune că poeţii sunt fericiţi când le vine muza. Cu siguranţă – cuvântul muzică provine de la cuvântul muză (nu insist să fiţi de acord cu mine!). Când citim poeziile lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija sau Octavian Goga, nu numai auzim, ci şi simţim deosebita lor muzicalitate.

Eminescu şi „inima lumii”

Autor: Academician Mihai Cimpoi
„A-l cunoaşte mai bine pe Eminescu noi înşine şi a-l face mai bine cunoscut întregii lumi”, acest îndemn al marelui cărturar Constantin Noica, cel care l-a definit pe poet ca „omul deplin al culturii româneşti”, a constituit şi imperativul numărul unu al celei de-a doua ediţii a Congresului Mondial al Eminescologilor care s-a desfăşurat la Chişinău în
zilele de 3-5 septembrie 2013 sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” şi Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.

Rezoluţia celei de-a doua ediţii a Congresului Mondial al Eminescologilor

Participanţii la cel de-al doilea Congres Mondial al Eminescologilor, care şi-a desfăşurat lucrările la Chişinău în zilele de 3-5 septembrie 2013 sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” şi Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău au luat în dezbatere modalităţile în care este promovată opera şi personalitatea lui Eminescu în diferite arealuri culturale (prin traduceri, studii, cursuri universitare, prelegeri, prezentări în marile dicţionare lexicografice).

AŞM, gazda Simpozionului internaţional Humboldt Kolleg

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit, în zilele de 13-16 septembrie 2013, Simpozionul internaţional Humboldt Kolleg: Societatea bazată pe cunoaştere: influenţa reciprocă şi interferenţa dintre ştiinţă şi societate.

Matematică

130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poincaré despre centru şi focar

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol; Tatiana Rotaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
1. Din istoria matematicii
A vorbi despre matematică sau despre matematicieni este o provocare cu riscul de a rămâne neînţeles sau chiar respins din start. Au apus vremurile când disciplinele de cercetare nu erau constituite strict, iar dialogul dintre reprezentanţii lor era un mod normal de existenţă şi colaborare. Dar secolul al XIX-lea a adus civilizaţiei umane mai multe descoperiri surprinzătoare.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Acad. Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cercetărilor sale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Palistrant, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Pe 26 septembrie curent, iluştrii fizicieni teoreticieni, fraţii Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, au consemnat 85 de ani de la naştere. Dragii noştri colegi, vă felicităm, vă dorim mulţi ani înainte şi mari succese pe tărâmul fizicii!
Aşa cum autoarea acestui articol încă din anii de studenţie participa la numeroase cercetări şi studii ştiinţifice ale academicianului Vsevolod Moscalenco, fiind coautorul mai multor lucrări importante, adeptul şi continuatorul ideilor sale în domeniul supraconductibilităţii, ne vom opri în mod special asupra aportului acad. V. Moscalenco anume la teoria supraconductibilităţii.

Inovare şi transfer tehnologic

Stimularea procesului de inovare în Republica Moldova

Autor: Roman Chircă, Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM
Procesul de inovare, corelat cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, reprezintă fundamentul economiei bazate pe cunoaştere. E un factor-cheie ce asigură dezvoltarea social-economică durabilă a unei ţări. În acest context, dezvoltarea, competitivitatea şi bunăstarea socială depind în mare parte de capacitatea de inovare a statului.

Ştiinţe biologice

Bioinformatica – un nou domeniu de studii în biologie pentru Republica Moldova

Autor: Academician Maria Duca, Centrul de Biologie Moleculară, UnAŞM
Bioinformatica reprezintă o ramură recentă a biologiei, cu o evoluţie rapidă, care se bazează pe aplicarea tehnologiilor informaţionale în studiul diferitor probleme fundamentale şi aplicative ale ştiinţelor naturii prin valorificarea şi analiza cantitativă şi calitativă a realizărilor ştiinţifice ce ţin de macromolecule biologice – ADN, ARN şi proteine.
Ediţie întreagă e AICI