Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (39), 2015

STRATEGII ŞI POLITICI

O nouă reformă după un deceniu de management academic

Autor: Acad. Gheorghe Duca
S-au împlinit deja 10 ani de la elaborarea și implementarea Codului cu privire la știință și inovare care a asigurat ultima reformă consistentă a domeniului cercetării.

Ştiința Moldovei la răscrucea reformelor

Autor: Acad. Ion TIGHINEANU
Actualmente suntem la răscruce. E răscrucea reformelor, ceea ce reprezintă de fapt o cumpănă, o încercare pentru noi toţi. Este foarte important să demonstrăm o abordare constructivă, înţeleaptă.

Concepția reformării sferei științei și inovării

Autor: -
Academia de Științe a Moldovei în baza Strategiei de cercetare-dezvoltare a elaborat proiectul concepției reformării sferei științei și inovării, care prevede reformarea sistemului actual de administrare a cercetării prin ajustarea regimului juridic al acestuia la rigorile
Spațiului European de Cercetare.

EVENIMENT

Comisia Europeană ca propune o viziune de reformare a științei din Moldova prin experții săi

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
Pe 7 decembrie 2015, a demarat exerciţiul de evaluare a sistemului de cercetare al Republicii Moldova, efectuat de către Comisia Europeană. Evaluarea se desfășoară în cadrul Programului Comunitar Orizont 2020, prin intermediul instrumentului de facilitare
şi suport al politicilor.

Beneficiarii naționali ai Programului UE ORIZONT 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Pe data de 1 iulie 2014, Republica Moldova a semnat, concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania, Bosnia şi Herţegovina), Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare ORIZONT 2020.

Rețeaua națională de servicii EURAXESS, un instrument eficient de integrare în Spațiul European de Cercetare

Autor: Dr. Alexandru Roșca
Pentru moment, 40 de țări europene sunt implicate în rețeaua EURAXESS, activă la nivel european, regional și național. Datorită ei, cercetătorii obțin informații cu privire la toate aspectele legate de mobilitate, atât online, cât și prin consultări personale la instituțiile de cercetare.

DISCUS – PROIECTUL DE SUCCES AL ANULUI 2015

Autor: Dr. Igor Cojocaru, Anastasia Ștefanița
Scopul proiectului este promovarea modelului european de aplicare eficientă a politicilor societății informaționale/ instrumentelor de
e-guvernare în Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administrației publice locale, mediului de afaceri, societății civile și mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizând experiența țărilor Visegrad.

Expoziția Internațonală Specializată „INFOINVENT”, ediția a XIV-a

Autor: Anatol Donu
Peste 100 de instituții din sfera cercetării, învățământului superior, inventatori particulari și oameni creativi, din republică și de peste hotare, au participat la EIS „INFOINVENT”.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Sistemele opto-mecanice – puntea între nano şi macrolume

Autor: Cercet. șt. Sergiu Cârlig, Drd. Victor Ceban, Dr. hab. Mihai A. Macovei
Sistemele mecanice au jucat şi joacă un rol important în fizică şi tehnică, atât pentru stabilirea legilor fizice, cât şi pentru a servi drept componente ale diferitor dispozitive moderne.

IUCN-Dubna, un centru internaţional de cercetare pentru ştiinţele nucleare

Autor: Dr. Mircea Baznat, Dr. Konstantin Gudima
În anii 1950, lumea și-a dat seama că știința nuc­leară nu trebuie să se izoleze prin laboratoare secrete, deoarece doar o cooperare largă poate asigura progresul acestui domeniu fundamental al cunoașterii umane, precum și utilizarea eficientă a energiei nucleare în scopuri pașnice.
Ediţie întreagă e AICI