Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (50), 2018

Podişul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG (
Autor: M. c. Maria Nedealcov, dr. Valentin Răileanu, dr. Liviu Apostol, dr. Tatiana Adamenko
)
Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes (
Autor: PhD Elena Mihaela Pahontu, PhD Donald Poirier, academician Aurelian Gulea
)
Arhitectura managementului securităţii alimentare în Republica Moldova (
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Rodica Perciun, dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
)
Investigaţii arheologice în siturile eneolitic de la Cărbuna (campania 2018) (
Autor: Cercet. şt. Sergiu Bodean, cercet. şt. st. Serghei Heghea
)
Expresia răului în poezia lui Andrei Ţurcanu (
Autor: Drd. Constantin Ivanov
)
Frumosul ca triadă a fiinţei umane (
Autor: Dr. hab. Vlad Pîslaru
)
Toleranţă şi iubire în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza (
Autor: Dr., conf. univ. Octavian Moşin
)
Fenomenul Ada Zevin în arta naţională (
Autor: Dr., conf. cercet. Liliana Condraticova, dr. Natalia Procop
)
Un clasic al ştiinţei fizice (
Autor: Academician Mircea Bologa
)
Înţeleptul din Dobrogea despre tătarii din România (
Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
)
Clarvăzătorul istoric al culturii româneşti. Academicianul Andrei Eşanu la 70 de ani (
Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru, dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
)
Personalitate marcantă în domeniul biologiei. Academicianul Ion Toderaş la 70 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. Laurenţia Ungureanu, Dr., conf. Livia Calestru
)
Fondatorul biorchimiei aplicative în ameliorarea porumbului. Doctorul habilitat Alexandr Rotari la 80 de ani (
Autor: Acad. Boris Gaina, Dr. Silvia Mistreţ, Dr. Gheorghe Tudorache
)
Patriarhul geneticii şi ameliorării porumbului. Academicianul Vasile MICU la 80 de ani (
Autor: Acad. Maria Duca, dr. Gheorghe Tudorache, dr. Vasile Maticiuc
)