Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Conflictul lingvistic în condiţii de bilingvism

Autor: Dr. hab. Irina Condrea, Universitatea de Stat din Moldova
Bilingvismul reprezintă o formă a contactului dintre limbi, care se manifestă prin faptul că o persoană, un grup de persoane sau întreaga societate utilizează în mod curent două limbi, care, de regulă, în procesul comunicării, au funcţii diferite şi gradul
de cunoaştere al acestora este diferit.

După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Inga Druţă, Centrul de Terminologie Institutul de Filologie al AŞM
Limba oficială a statului face parte din patrimoniul statalităţii. Pe lângă imn şi drapel, limba oficială a statului este un atribut extrem de important.

Limba moldovenească sau limba română: argumente istorico-juridice

Autor: Dr. hab. Valeriu Cuşnir, dr. Dumitru C. Grama, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
S-au împlinit 25 de ani din ziua când Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti, la cererea sutelor de mii de participanţi la mişcarea pentru salvarea limbii materne a populaţiei autohtone de la dispariţia iminentă din viaţa social-economică şi politico-juridică
a republicii, prin legea Cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldoveneşti din 31 august 1989, în scopul lichidării deformărilor survenite în construcţia lingvistică din republică a conferit limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat.

Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în Republica Moldova

Autor: Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
– Excelenţă, domnule Preşedinte al Republicii Moldova,…
Dragi prieteni!
Permiteţi-mi, în primul rând, să vă adresez tuturor felicitări cu prilejul Zilei Limbii Române şi împlinirii unui sfert de veac de la legiferarea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova şi de la revenirea acesteia la alfabetul latin.

Prelegere academică de Ziua limbii române

Autor: Eugenia Tofan
Zece ani la rând, la 31 August, tribuna Academiei este oferită unor personalităţi marcante ale vieţii publice. Forumul academic se întruneşte într-o şedinţă festivă a Asambleei pentru a audia o conferinţă publică prilejuită de Sărbătoarea Naţională „Limba noastră”.

Oportunităţi pentru dezvoltare: Institutul de chimie la 55 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. hab. Aculina Arîcu, Institutul de Chimie al AŞM
Sistemul de cercetare-dezvoltare joacă un rol important, poate chiar decisiv, în consolidarea unui stat. Având în vedere faptul că progresul este asigurat în proporţie de 85 la sută de ştiinţă şi inovare, acestea constituie un factor indispensabil al modernizării şi formării unei economii durabile.

Tradiţii şi contemporanietate. Institutul de matematică şi informatică la 50 de ani

Autor: Dr. hab., prof. Svetlana Cojocaru, membru corespondent al AŞM, Constantin Gaindric
În primăvara acestui an Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi-a sărbătorit aniversarea de 50 de ani. Dacă ar fi să-i descriem cât se poate de succint parcursul, am evidenţia următoarele repere istorice:
• Septembrie, 1961 – Fondarea Institutului de Fizică şi Matematică.
• Aprilie, 1964 – Fondarea Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul.
• Octombrie, 1997 – Schimbarea denumirii în Institut de Matematică şi Informatică (IMI).

Imigrarea germanilor începând cu anul 1814, stabilirea, exodul din anul 1940

Autor: Dr. phil. habil. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin
Nemţii din Basarabia reprezentau o mică minoritate de 3% din populaţia acestei ţări cu pământ fertil, care încă din timpuri străvechi a fost străbătută de numeroase popoare şi marcată de diferite grupuri etnice. Istoria lor este astăzi în mare măsură uitată de memoria colectivă a societăţii actuale.

Urme germane în Republica Moldova 1814 – 2014: tradiţii şi modernizare

Autor: Eugenia Tofan
Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit, în ziua de 14 mai 2014, Conferinţă moldo-germană cu genericul „Urme germane în Republica Moldova 1814 – 2014: tradiţii şi modernizare”. Evenimentul face parte din seria de acţiuni culturale organizate la Chişinău cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la atestarea primelor aşezări ale germanilor în Basarabia.