Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

AŞM, gazda Simpozionului internaţional Humboldt Kolleg

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit, în zilele de 13-16 septembrie 2013, Simpozionul internaţional Humboldt Kolleg: Societatea bazată pe cunoaştere: influenţa reciprocă şi interferenţa dintre ştiinţă şi societate.

Rezoluţia celei de-a doua ediţii a Congresului Mondial al Eminescologilor

Participanţii la cel de-al doilea Congres Mondial al Eminescologilor, care şi-a desfăşurat lucrările la Chişinău în zilele de 3-5 septembrie 2013 sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” şi Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău au luat în dezbatere modalităţile în care este promovată opera şi personalitatea lui Eminescu în diferite arealuri culturale (prin traduceri, studii, cursuri universitare, prelegeri, prezentări în marile dicţionare lexico

Eminescu şi „inima lumii”

Autor: Academician Mihai Cimpoi
„A-l cunoaşte mai bine pe Eminescu noi înşine şi a-l face mai bine cunoscut întregii lumi”, acest îndemn al marelui cărturar Constantin Noica, cel care l-a definit pe poet ca „omul deplin al culturii româneşti”, a constituit şi imperativul numărul unu al celei de-a doua ediţii a Congresului Mondial al Eminescologilor care s-a desfăşurat la Chişinău în

Poezia şi muzica (gânduri neordonate)

Autor: Mihail Muntean, Doctor Honoris Causa al AŞM
Astăzi e Ziua Limbii Române. Pentru mine limba română este o muzică. Se spune că poeţii sunt fericiţi când le vine muza. Cu siguranţă – cuvântul muzică provine de la cuvântul muză (nu insist să fiţi de acord cu mine!). Când citim poeziile lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija sau Octavian Goga, nu numai auzim, ci şi simţim deosebita lor muzicalitate.

„Sunt mândru să port înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al AŞM”

Autor: Mihail Muntean
La 31 august 2013, de Sărbătoarea Naţională a Limbii, în cadrul unei reuniuni solemne, distinsului tenor Mihail Muntean i-au fost oferite însemnele de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La festivitate au participat membrii AŞM, membrii Asambleei, parlamentari, miniştri, reprezentanţi ai corpului diplomatic, cercetători, oameni de cultură şi artă.

Luminoasa „Noapte a Cercetătorilor”

Autor: Eugenia Tofan
La 27 septembrie 2013, în premieră absolută pentru Republica Moldova, s-a dat startul unui proiect de amploare – „Noaptea cercetătorilor”, acţiune dedicată inovaţiilor şi ştiinţei. Evenimentul şi-a propus să sensibilizeze interesul maselor pentru cunoaştere, să refacă punţile între societate şi elitele ei intelectuale.

Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară

Autor: Acad. Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM
–Stimate domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, stimate domnule Ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, stimate domnule Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Mihai Sleahtiţchi, stimate domnule Prim-vicepreşdinte, acad. Ion Tighineanu, stimate domnule Secretar ştiinţific Ion Guceac, distinşi membri ai AŞM, distinşi participanţi.

Acad. Cristian Ioan D. Hera, personalitate marcantă a ştiinţei contemporane

Autor: Acad. Maria Duca, UnAŞM
Comunitatea ştiinţifi că din Republica Moldova este deosebit de onorată să-şi exprime admiraţia şi preţuirea faţă de o personalitate marcantă a ştiinţei contemporane, domnul academician, prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, acordându-i titlul de MEMBRU DE ONOARE al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

De ziua Academiei, un nou membru de onoare al AŞM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Cea de-a 67-ea aniversare de la fondarea primelor instituţii academice a fost consemnată, în ziua de 12 iunie a.c., printr-o şedinţa solemnă a Adunării Generale a AŞM, la care au participat, alături de membrii înaltului for ştiinţific, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, corpului diplomatic, importante personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale.