Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Luminoasa „Noapte a Cercetătorilor”

Autor: Eugenia Tofan
La 27 septembrie 2013, în premieră absolută pentru Republica Moldova, s-a dat startul unui proiect de amploare – „Noaptea cercetătorilor”, acţiune dedicată inovaţiilor şi ştiinţei. Evenimentul şi-a propus să sensibilizeze interesul maselor pentru cunoaştere, să refacă punţile între societate şi elitele ei intelectuale.

Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară

Autor: Acad. Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM
–Stimate domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, stimate domnule Ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, stimate domnule Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Mihai Sleahtiţchi, stimate domnule Prim-vicepreşdinte, acad. Ion Tighineanu, stimate domnule Secretar ştiinţific Ion Guceac, distinşi membri ai AŞM, distinşi participanţi.

Acad. Cristian Ioan D. Hera, personalitate marcantă a ştiinţei contemporane

Autor: Acad. Maria Duca, UnAŞM
Comunitatea ştiinţifi că din Republica Moldova este deosebit de onorată să-şi exprime admiraţia şi preţuirea faţă de o personalitate marcantă a ştiinţei contemporane, domnul academician, prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, acordându-i titlul de MEMBRU DE ONOARE al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

De ziua Academiei, un nou membru de onoare al AŞM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Cea de-a 67-ea aniversare de la fondarea primelor instituţii academice a fost consemnată, în ziua de 12 iunie a.c., printr-o şedinţa solemnă a Adunării Generale a AŞM, la care au participat, alături de membrii înaltului for ştiinţific, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, corpului diplomatic, importante personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale.

Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Republica Moldova s-a învrednicit de Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene, avându-se în vedere asocierea sa, începând cu 1 ianuarie 2012, la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi Demonstrative (2007-2013).

Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de managementul său performant

Autor: Prof. univ., dr. Ion Petrescu, membru de onoare al AŞM
Reputaţia academică, ca dimensiune a managementului academic, reprezintă o stare de competitivitate, atinsă printr-un nivel de efi cacitate şi productivitate ştiinţifică menite să-i asigure prezenţa durabilă în viaţa publică, în condiţiile interacţiunii multiforme şi complexe a numeroşi factori.

Profesorul Ion Petrescu – membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Academician Grigore Belostecinic
-Multstimate D-le Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
stimaţi colegi,
onorată asistenţă,
Permiteţi-mi, pentru început, să salut prezenţa dumneavoastră, a celor care formează elita educaţiei şi cercetării economice din Republica Moldova, la acest deosebit eveniment de conferire a înaltului titlu de Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei profesorului universitar Ion Petrescu.

„Voi duce cu mine în România onoarea şi reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Prin decizia CSŞDT, profesorul universitar, dr. Ion Petrescu, decan al Facultăţii de Management la Universitatea „Spiru Haret” din România, a fost ales Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceremonia de înmânare a însemnelor de Membru de Onoare al AŞM a avut loc la 22 februarie 2013, în Sala Azurie a AŞM.

Sesiunea a XV-a a asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
La 12 martie a.c., în Sala Azurie a AŞM, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a XV-a sesiune a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a totalizat rezultatele ştiinţifice obţinute în anul 2012.