Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

2012: Distincţii pentru ştiinţă şi inovare

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Cele mai valoroase realizări ale savanţilor din 2012, au fost puse în evidenţă şi premiate în ziua de 25 decembrie 2012, în cadrul şedinţei festive a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

Vocaţie de etnolog Doctor, conferenţiar universitar Elena Postolachi la 70 de ani

Născută la 10 martie 1942, în satul Ţaul, raionul Donduşeni. Etnolog. Domeniul ştiinţific: textilele populare, istoria meşteşugurilor artistice, educaţia etnicităţii, transmiterea meşteşugurilor prin mijloace moderne către viitor. Doctor în etnologie (1985).

Un strălucit (neo)romantic Eugeniu Doga la 75 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Vladimir AXIONOV Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa şi activitatea lui Eugen Doga, ca şi cea a contemporanilor săi, se desfăşoară în perioada istorică crucială marcată de prăbuşirea URSS, destrămarea regimurilor totalitare şi a ideologiei internaţionalismului socialist, de aspiraţia la in dependenţa de stat şi de renaştere a conştiinţei naţionale.

Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani

Talentatul şi neobositul savant-legumicultor dr. habilitat Vasile Botnari împlineşte onorabila vârstă de 60 de ani de la naştere şi 35 de ani de activitate ştiinţifică şi managerială.

Pedolog remarcabil Academicianul Serafim Andrieş la 70 de ani

Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Boris Gaina, Dr. Tamara Leah, vicedirector pentru ştiinţă, Dr. Olga Arhip, secretar ştiinţifi c Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului ”N. Dimo”
70 de ani din ziua naşterii şi 45 ani de activitate ştiinţifică, ştiinţifi co-organizatorică şi obştească împlineşte academicianul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Serafim Andrieş, academician al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Ecologice şi Asigurare a Viabilităţii (Sankt Petersburg), academician de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu–Şiseşti”, director al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”.

Moldova, parte la procesul decizional european în ştiinţă

Autor: Laurent BOCHEREAU Şeful Departamentului pentru Politici de Cooperare Internaţională, Directoratul General pentru Cercetare şi Inovare, Comisia Europeană
-Este o satisfacţie şi onoare pentru mine să fiu pentru a doua oară la Chişinău. Prima dată am fost când am început să discutăm acest Acord. Aşadar, Republica Moldova este în prezent în mod formal asociată la Programul Cadru 7, fiind în acest sens prima ţară din Parteneriatul Estic şi a doua ţară din Politica Europeană de Vecinătate.

Matematician de performanţă Academicianul Mitrofan Cioban la 70 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Laurenţiu Calmuţchi, rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol M. cor. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM
Personalitate merituoasă, acad. Mitrofan Cioban îmbină armonios şi eficient activitatea instructiv-didactică cu cea de cercetare şi pregătire a cadrelor ştiinţifice. Plin de înţelepciune şi nobleţe, dascălul seamănă cu multă dragoste şi pricepere cunoştinţe şi experienţă, servind un exemplu bun pentru cei care-l înconjoară.

Marele cercetător al microlumii vii Valeriu Rudic la 65 ani

Numele savantului Valeriu Rudic este bine cunoscut atât cercurilor ştiinţifi ce din ţara noastră, cât şi de peste hotare. A înregistrat performanţe strălucite pe parcursul a celor 33 ani de activitate profesională, realizându-se şi ca profesor, şi ca savant. Pentru a te convinge de acest adevăr e sufi cient să arunci o privire asupra biografiei sale.

Gala premiilor în ştiinţă „Savantul anului – 2011”

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
În stilul bunelor tradiţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei a încununat anul ştiinţifi c 2011 cu Gala premiilor „Savantul Anului - 2011”, festivitatea constituindu-se într-un omagiu adus celor care profesează domeniu select al ştiinţei, generând idei, tehnologii, valori şi asigurând, astfel, progresul social şi cel istoric.