Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Poezia şi muzica (gânduri neordonate)

Autor: Mihail Muntean, Doctor Honoris Causa al AŞM
Astăzi e Ziua Limbii Române. Pentru mine limba română este o muzică. Se spune că poeţii sunt fericiţi când le vine muza. Cu siguranţă – cuvântul muzică provine de la cuvântul muză (nu insist să fiţi de acord cu mine!). Când citim poeziile lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija sau Octavian Goga, nu numai auzim, ci şi simţim deosebita lor muzicalitate.

„Sunt mândru să port înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al AŞM”

Autor: Mihail Muntean
La 31 august 2013, de Sărbătoarea Naţională a Limbii, în cadrul unei reuniuni solemne, distinsului tenor Mihail Muntean i-au fost oferite însemnele de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La festivitate au participat membrii AŞM, membrii Asambleei, parlamentari, miniştri, reprezentanţi ai corpului diplomatic, cercetători, oameni de cultură şi artă.

Luminoasa „Noapte a Cercetătorilor”

Autor: Eugenia Tofan
La 27 septembrie 2013, în premieră absolută pentru Republica Moldova, s-a dat startul unui proiect de amploare – „Noaptea cercetătorilor”, acţiune dedicată inovaţiilor şi ştiinţei. Evenimentul şi-a propus să sensibilizeze interesul maselor pentru cunoaştere, să refacă punţile între societate şi elitele ei intelectuale.

Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară

Autor: Acad. Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM
–Stimate domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, stimate domnule Ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, stimate domnule Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Mihai Sleahtiţchi, stimate domnule Prim-vicepreşdinte, acad. Ion Tighineanu, stimate domnule Secretar ştiinţific Ion Guceac, distinşi membri ai AŞM, distinşi participanţi.

Acad. Cristian Ioan D. Hera, personalitate marcantă a ştiinţei contemporane

Autor: Acad. Maria Duca, UnAŞM
Comunitatea ştiinţifi că din Republica Moldova este deosebit de onorată să-şi exprime admiraţia şi preţuirea faţă de o personalitate marcantă a ştiinţei contemporane, domnul academician, prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, acordându-i titlul de MEMBRU DE ONOARE al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

De ziua Academiei, un nou membru de onoare al AŞM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Cea de-a 67-ea aniversare de la fondarea primelor instituţii academice a fost consemnată, în ziua de 12 iunie a.c., printr-o şedinţa solemnă a Adunării Generale a AŞM, la care au participat, alături de membrii înaltului for ştiinţific, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, corpului diplomatic, importante personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale.

Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Republica Moldova s-a învrednicit de Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene, avându-se în vedere asocierea sa, începând cu 1 ianuarie 2012, la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi Demonstrative (2007-2013).

Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de managementul său performant

Autor: Prof. univ., dr. Ion Petrescu, membru de onoare al AŞM
Reputaţia academică, ca dimensiune a managementului academic, reprezintă o stare de competitivitate, atinsă printr-un nivel de efi cacitate şi productivitate ştiinţifică menite să-i asigure prezenţa durabilă în viaţa publică, în condiţiile interacţiunii multiforme şi complexe a numeroşi factori.

Profesorul Ion Petrescu – membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Academician Grigore Belostecinic
-Multstimate D-le Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
stimaţi colegi,
onorată asistenţă,
Permiteţi-mi, pentru început, să salut prezenţa dumneavoastră, a celor care formează elita educaţiei şi cercetării economice din Republica Moldova, la acest deosebit eveniment de conferire a înaltului titlu de Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei profesorului universitar Ion Petrescu.