Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (62), 2021

Studiul artelor şi culturologie

Trompeta de jazz: unele aspecte ale tehnicii de interpretare in big band

Autor: Lector Univ. Petru Hăruță
Trompeta se consideră unul dintre cele mai solicitate instrumente în muzica de jazz.

Rustic şi urban în creația lui Florentin Leancă

Autor: Dr. Natalia Procop
Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, secţia Artă Decorativă, Florentin Leancă face parte din generația artiștilor plastici formați în cadrul școlii naționale.

Noutăţi editoriale

Cuvinte despre oameni ai cuvantului

Autor: Dr. Tatiana Luchian
Oameni ai cuvântului este una dintre puținele cărți de la noi consacrate lingviștilor, cu atât mai prețioasă și relevantă, cu cât autoarele sunt ele însele lingviste: Aurelia Hanganu, Elena Ungureanu, Elena Varzari, coordonator Aurelia Hanganu.

Condiția istoricului intr-un spațiu marcat de clivaje identitare

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Distins cercetător al istoriei contemporane, profesorul universitar Anatol Petrencu este el însuși o figură emblematică a domeniului pe care-l reprezintă.

Autentic monument istorico-cultural și spiritual

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
La 1 noiembrie 2018, în premieră după cercetările științifice realizate de istoricul Gheorghe Bezviconi (1910–1964) în anii celui de-al Doilea Război Mondial, în contextul în care obștea monahală se arată mai puțin deschisă să colaboreze cu persoane din afara mănăstirii, s-a făcut o excepție pentru cercetătorii Igor Cereteu și Octavian Moșin de a iniția studierea bibliotecii lăcașului sfânt.

Un studiu imagologic despre Chișinău

Autor: Dr. Diana Dementieva
A scrie despre cartea Chișinău. Morile timpului.

Povestea milenară a viței-de-vie intr-o expunere multiaspecuală a cercetătorilor viticultori

Autor: Dr. hab., prof. univ. Vasile Voineac
Universalitatea viței-de-vie este o lucrare colectivă a cercetătorilor de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara și Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor din Chișinău, editată cu suportul financiar al Ministerului Culturii din Republica Moldova.

Aniversări

Medievist și paleograf notoriu. Membrul corespondent Demir Dragnev la 85 de ani

Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru, dr. hab. Igor Cereteu
Unul dintre cei mai importanți istorici din Republica Moldova, membrul corespondent Demir Dragnev s-a afirmat de-a lungul vieții printr-o activitate vastă și multilaterală, cu repercusiuni profunde în știință și învățământ.

De la modelare matematică la inteligență artificială. Membrul corespondent Constantin Gaindric la 80 de ani

Membru corespondent Constantin Gaindric, directorul de onoare al Institutului de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici", vine din nordul Moldovei, satul Zăicani, Râșcani.

Urmașul lui Hippocrates, prietenul lui Herodotus. Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Baciu la 85 de ani

Istoria învățământului superior și a științelor medicale din Republica Moldova este indisolubil legată de activitatea profesorului universitar Gheorghe Baciu.
Ediţie întreagă e AICI