Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (62), 2021

EVENIMENT

Limba romană și posteritatea lui Eugeniu Coșeriu

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa
Sunt mai mult decât onorat a lua cuvântul astăzi în cadrul ședinței festive a Academiei de Științe a Moldovei.

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova la 75 de ani

Autor: Dr., conf. univ. Viorica Gladchi, dr., conf. univ. Galina Dragalina
Universitatea de Stat din Moldova (care până în anul 1989 a fost denumită Universitatea de Stat din Chișinău), una dintre cele mai valoroase instituţii de învăţământ din țara noastră, şi-a deschis uşile la scurt timp după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial –
la 1 octombrie 1946.

Ştiinţe fizice

Transferul neliniar cooperativ al energiei atomilor în campul vid al cavitații

Autor: Drd. Tatiana Pislari
Importanţa teoretică și valoarea aplicativă a lucrării este determinată de posibilitatea implementării rezultatelor acesteia în elaborarea unor noi dispozitive de transmitere a informaţiei prin intermediul fotonilor colectivi.

Ştiinţe inginereşti şi tehnologice

O metodă nouă de procesare: uscarea in strat suspendat a semințelor de struguri

Autor: Drd. Mihail Balan, dr., conf. univ. Natalia Țislinscaia, dr., conf. univ. Adelina Dodon, lector univ. Vitali Vișanu, lector univ. Mihail Melenciuc , lector univ. Igor Gidei, conf., dr. Antoanela Patraș
Actualmente, o societate dezvoltată din punct de vedere economic și social nu poate exista fără un sistem energetic eficient, pe care să-l gestioneze ținând vectorul spre eficientizarea tehnologiilor de producere și implementarea lor în practică.

Ştiinţe biologice

Diversitatea raselor de lupoaie (Orobanche Cumana Wallr.) in lume

Autor: Dr. Steliana Clapco
Planta angiospermă Orobanche cumana Wallr. este un rizoparazit obligatoriu, care afectează, în special, cultura de floarea-soarelui, provocând pierderi de productivitate semnificative.

Ştiinţe chimice

Înlăturarea poluanților textili din sisteme model prin aplicarea proceselor electrochimice

Autor: Drd. Larisa Mocanu
Industria textilă reprezintă una dintre sursele principale de poluare a mediului ambiant: pe de o parte, este pe locul doi după consumul de apă (aproximativ 150 de litri de apă fiind necesari pentru a produce un kilogram de material textil), iar pe de altă
parte, cantitatea efluenților textili în urma proceselor tehnologice este direct proporțională cu consumul de apă [1; 2].

Ştiinţe medicale

Impactul virusului SARS CoV-2 asupra sistemului urinar și reproductiv masculin

Autor: r. hab., conf. univ. Ion Dumbraveanu, dr., asist. univ. Andrei Bradu, asist. univ. Iurie Arian, Mihaela Ivanov, Felicia Bulai, dr. hab., prof. univ. Emil Ceban
Virusul Sars CoV-2 a fost descoperit în 2019, denumirea lui reprezentând abreviatura sintagmei „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”.

Ştiinţe agricole

Studiul conținutului acizilor organici din vinurile tinere „primeur” și „Virgin” la c.v. „Cricova” s.a.

Autor: Drd. Ion Borta
Analiza tehnico-economică a domeniului binecunoscut de elaborare a vinurilor tinere tip „Beaujolais”, „Mlado vino”, „Primeur” ș.a., care se caracterizează printr-o perioadă scurtă de producere (noiembrie, din anul de recoltă și februarie, după Anul Nou), ne-a permis să constatăm o creștere exponențială a consumului acestora pe piețele statelor UE (Franța, Spania, Italia, Elveția, Germania, România ș.a.).

Particularități de cultivare și procesare ale soiurilor de viță-de-vie de selecție nouă cu aromă de muscat

Autor: Dr. hab., conf. cerc. Mihail Cuharschi, dr., conf. cerc. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, acad. Boris Gaina, dr., conf. cerc. Vladimir Degteari
Pe parcursul a mai bine de 50 de ani de activitate ştiinţifică amelioratorii, agrotehnicienii şi vinificatorii din Republica Moldova au creat şi au introdus în producţie diverse soiuri noi de viță de vie, inclusiv un șir de soiuri de struguri aromate cu rezistenţă sporită la boli, ger şi condiţii nefavorabile de mediu.

Ştiinţe economice

Instrumente și metode de măsurare a imaginii intreprinderii pe piață

Autor: Drd. Iurie Malancea
În contextul în care activitatea economică a unei întreprinderi are implicații atât locale, cât și internaționale, fiecare element care denotă prezența acesteia pe piață trebuie valorificat la capacitate maximă.
Ediţie întreagă e AICI