Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (62), 2021

Sociologie

Criza pandemică, un imbold pentru modernizarea societății moldovenești

Autor: Dr. hab., conf. univ. Rodica Ciobanu
Situația pandemică a marcat major societățile și oamenii la nivel mondial, a scos în evidență multiple lacune, precum și incapacitatea societăților de a face față crizelor care au devenit tot mai frecvente.

Istorie şi arheologie

Starea de conservare a două exemplare de Ceaslov tipărit la Dubăsari (1794) și aflate la Muzeul eparhial Huși

Autor: Drd. Cristina Maria Cimpianu
Mihail Strelbiţchi (uneori ortografiat Strilbiţchi) s-a remarcat drept un valoros legător de cărţi, gravor rafinat şi meşter tipograf, care a dominat arta tipografică din Moldova secolului al XVIII-lea.

Deportat și pierdut de NKVD. Studiu de caz: Dumitru Rotaru

Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Soarta lui Dumitru Rotaru din satul Găureni, comuna Bălănești, raionul Nisporeni, se aseamănă cu cea a miilor de basarabeni, privați de libertate și duși forțat în Siberia în anul 1941.

Filologie

Ochiul interior al cunoașterii: tristețea metafizică in lirica lui Lucian Blaga

Autor: Cercet. șt. Dan Verejanu
Perioada activității diplomatice a lui Lucian Blaga, care poate fi denumită cu îndreptățire o perioadă europeană în sensul unei vădite ascendențe valorice a creației sale – filosofice, lirice și dramatice – ne dezvăluie o amplitudine și o profunzime deosebită a viziunilor.

Viața și moartea nefericitului Filimon de Vladimir Beșleagă: pelerinaj spre unitate

Autor: Dr. Nadejda Ivanov
Cu siguranță, romanul Viața și moartea nefericitului Filimon rămâne și azi o enigmă, precum a fost și în anul apariției – 1988, într-o Basarabie aflată încă sub dominația comunistă. Interesul sporit se datorează, în mare parte, imaginarului literar impregnat cu semne, simboluri, imagini, arhetipuri, scenarii și rituri inițiatice regăsite în cultura și în mitologia cosmogonică românească.

Fenomenul Mihai Cimpoi, omul din care curg cărțile precum nucile coapte din pom, toamna

Autor: Andrei Strambeanu
– Bre Ilie, flăcăul ista al tău, Mihai, nu te supăra, îmblă cu cerutul prin sat.
– Știu. Cerșește cărți vechi de la oameni.

Ştiinţe ale educaţiei

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării

Autor: Dr. Inga Țițchiev, Veronica Iamandi
Sporirea eficienței sistemului educațional, extinderea și diversificarea ofertelor educaționale, formarea continuă prin valorificarea oportunităților oferite de tehnologiile informaționale și de comunicare sunt prioritățile de dezvoltare a sistemului educațional din Republica Moldova.

Media şi comunicare

Noile media şi propaganda

Autor: Dr. Violeta Stratan Ilbasmiş
Propaganda este un concept vechi de când lumea. Apariția propagandei poate fi asociată cu apariția comunicării interpersonale într-o comunitate de oameni, atunci când un individ iniția un dialog și încerca să îşi exprime propriile opinii, trăiri și sentimente sau încerca să își convingă interlocutorul de un lucru în care credea cu desăvârşire.

Studiul artelor şi culturologie

Mijloace de expresivitate in miniatura corală codrule, codruţule de Petru Şerban

Autor: Drd. Mihai Mihalaş
În secolul al XX-lea, poezia marelui nostru poet național Mihai Eminescu a constituit o nesecată sursă de inspirație pentru compozitorii din România și din Republica Moldova.

Improvizația de jazz ca fenomen al artei muzicale

Autor: Drd. Veaceslav Dașevschii
Improvizația este considerată piatra de temelie a artei jazzului, „sufletul” interpretării jazzistice.
Ediţie întreagă e AICI