Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (66), 2022

EVENIMENT

Două specificități istorice românești: latinitatea și statalitatea

Autor: Răzvan Theodorescu
Fiind prezent pentru întâia oară în fața colegilor din Republica Moldova, le aduc expresia gratitudinii mele profunde pentru alegerea mea ca membru de onoare al distinsului for academic din Chișinău, afirmându-mi dorința de a colabora mai departe în cadrul
acestuia pentru mai buna cunoaștere a civilizației românești de pe ambele maluri ale Prutului.

Științele fundamentale în contextul provocărilor secolului al XXI-lea

Autor: Ion Tighineanu
La 2 decembrie 2021, Sesiunea a 76-a a Asambleei Generale a Națiunilor Unite a declarat anul 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă.

Pacea, o condiție esențială pentru dăinuirea patrimoniului cultural

Autor: Liliana Condraticova
Cea de-a VI-ea ediție a Conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow), și-a ținut tradițional lucrările în contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural pe data de 27–28 septembrie 2022.

În „Noaptea Cercetătorilor Europeni” știința a devenit pe înțelesul tuturor

Autor: Liliana Condraticova
Pe 30 septembrie 2022, sub egida Universității Tehnice a Moldovei (UTM) (coordonator al proiectului), Academiei de Științe a  Moldovei (AȘM), Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și Asociației Obștești „InfoGroup” a fost organizată „Noaptea Cercetătorilor Europeni”.

Ştiinţe fizice

Taxonomia tranzițiilor de fază induse de presiunea hidrostatică în compușii AIIBIII2CVI4 cu vacanțe ordonate

Autor: Veaceslav Ursachi
Structura cristalină a corpurilor solide determină într-o măsură esențială proprietățile electrice, optice, vibraționale, elastice și cele mecanice.

Ştiinţe biologice

Date noi despre coleopterele saproxilice din Rezervația Naturală „Plaiul fagului”

Autor: Svetlana Bacal, Galina Bușmachiu
Coleopterele saproxilice, larg răspândite pe teritoriul Republicii Moldova, viețuesc atât în ecosistemele forestiere protejate, cât și în plantațiile și fâșiile forestiere unde există arbori slăbiți cu lemn mort în descompunere.

Modificarea valorii indicelui gluco-acid la fructele de măr în funcție de tehnologia de păstrare aplicată

Autor: Alexandru Nicuță
În Republica Moldova, care dispune de condiţii naturale de climă şi sol favorabile, mărul se află pe primul loc în cultura pomilor [1], deţinând și primul loc după volumul fructelor păstrate în depozite frigorifice.

Ştiinţe medicale

Complicații evolutive reno-urinare la etapele post-Covid-19 în practica pediatrică

Autor: Jana Bernic, Angela Ciuntu, Emil Ceban, Victor Roller
Rinichii s-au dovedit a fi sunt unul dintre organele cele mai vulnerabile la pacienții cu COVID-19.

Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova: studiu pilot

Autor: Luminița Guțu, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu, Ecaterina Busuioc, Vasile Sofronie, Diana Spătaru, Dumitru Cheptea, Vadim Rață, Vasile Țurcanu
Volumul deșeurilor medicale rezultate din activitatea medicală (DRAM) a crescut considerabil în ultimele decenii în urma creșterii populației, a numărului și dimensiunii instituțiilor medico-sanitare (IMS), precum și utilizării sporite a produselor medicale de unică folosință [1; 2].

Psihologie

Dimensiunile fundamentale ale personalității și inteligența emoțională la persoanele cu psoriazis (studiu comparativ)

Autor: Galina Pravițchi, Victoria Chicu
Bolile dermatologice reprezintă un domeniu de studiu de interes major, acestea având o incidență mare, de 30-70 % din populație, afectând oameni din diverse culturi şi categorii de vârstă.
Ediţie întreagă e AICI