Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (66), 2022

Complicații evolutive reno-urinare la etapele post-Covid-19 în practica pediatrică
Autor: Jana Bernic, Angela Ciuntu, Emil Ceban, Victor Roller
Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova: studiu pilot
Autor: Luminița Guțu, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu, Ecaterina Busuioc, Vasile Sofronie, Diana Spătaru, Dumitru Cheptea, Vadim Rață, Vasile Țurcanu
Arhetipul matern în poezia lui Grigore Vieru
Autor: Cristian Serdeșniuc
„Dator a cerceta trecutul!”. Dr. Hab., prof. Univ. Valentin Tomuleț la 70 de ani
Autor: Gheorghe Cojocaru, Silvia Corlăteanu-Granciuc
Trepte în timp. Dr. Hab. Liliana Condraticova la 50 de ani
Autor: Natalia Procop, Svetlana Cojocaru