Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (27), 2012

EVENIMENT

2012: Distincţii pentru ştiinţă şi inovare

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Cele mai valoroase realizări ale savanţilor din 2012, au fost puse în evidenţă şi premiate în ziua de 25 decembrie 2012, în cadrul şedinţei festive a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

Preşedintele Poloniei Bronislaw Komorowski, doctor honoris causa al AŞM

Primesc acest titlu ca o recunoaştere pentru naţiunea mea şi rolul pe care l-a jucat în Europa.

O recompensă pentru un istoric, care a ales calea de a crea viitorul

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
La 3 decembrie 2012, în cadrul şedinţei comune a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi Adunării Generale a membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei preşedintelui Poloniei Bronislaw Komorowski.

Polonia, un exemplu demn de urmat pentru Moldova

Autor: Doctor Honoris Causa al AŞM Bronislaw Komorowski, Preşedintele Poloniei
– Stimate Domnule Preşedinte, …
Cred că acest titlu reprezintă o recompensă pentru un istoric pasionat, care a ales calea nu atât de a cerceta trecutul, cât de a construi ziua de astăzi şi viitorul. Vă mulţumesc din suflet pentru această distincţie deosebită!

STRATEGII ŞI POLITICI

Un an de la asocierea la Programul Cadru 7: de la aprecieri la oportunităţi

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Drd. Sergiu Popcescu
În data de 11 octombrie 2011, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind asocierea Moldovei la Programul Cadru 7 al UE pentru cercetare (PC7). Ca rezultat, începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova a devenit în mod oficial ţară asociată la PC7, alături de Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Insulele Feroe, FRIM, Islanda, Israel, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveţia şi Turcia.

Conceptul de cercetare şi inovare responsabilă reflectat în programul „Orizont 2020”

Autor: Dr. Veaceslav Kulciţki, Consiliul Consultativ de Expertiză
Este binecunoscut faptul că Uniunea Europeană promovează cu fermitate activităţile de cercetare-inovare prin intermediul acţiunilor colaborative. Pentru actorii implicaţi în procesele investigative nu este nou efectul benefic al acestei abordări, independent de dimensiunea ei.

O nouă platformă strategică pentru comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion GUCEAC
Ştiinţa are un impact direct şi semnificativ asupra progresului social. Ipoteza respectivă este valabilă şi pentru Republica Moldova, unde în ultimul timp această problemă a devenit un subiect de discuţii aprinse nu numai în mediul savanţilor, ci şi în dezbaterile parlamentare, în şedinţele guvernului, în mass-media, în discursurile unor experţi naţionali şi internaţionali etc.

Management în cercetare şi inovare

Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare

Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Simion Toma, Dr. hab., conf.cerc. Vitalie Minciună, Dr., conf.cerc. Lucia Bileţchi, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
În anul 1983, revista americană U.S. News&World Report lansează primul(a) rating/ clasament/ierarhizare al(a) instituţiilor de învăţământ superior – America’s Best Colleges [1]. La baza evaluării sunt puse câteva seturi de indicatori, dintre care ponderea principală revine indicatorilor de performanţă în cercetare.

De la performanţă în cercetare la teze de doctorat de excelenţă

Autor: Dr. hab. Tatiana Spătaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Proiectul Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” a fost lansat în 2010 de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).

Sistem analitic informaţional pentru managementul activităţii de cercetare

Autor: Cerc. Adrian Ciobanu (IIT, AR); Dr. hab. Svetlana Cojocaru (IMI, AŞM); M. cor. al AŞM, Constantin Gaindric (IMI, AŞM); Dr. Galina Magariu (IMI, AŞM); M.cor. al Academiei Române, Horia N. Teodorescu (IIT, AR); Cerc. Tatiana Verlan (IMI, AŞM)
1. Introducere
Fiecare generaţie de oameni are parte de propria revoluţie tehnologică. Incontestabil, cea pe care o trăieşte societatea de azi este marcată de implementarea la scară largă a tehnologiilor informaţionale. Un termen relativ nou, încadrat în tabloul modern al Societăţii Informaţionale, este cel al datelor de mare volum (Big Data), în creştere exponenţială, practic, în toate domeniile.
Ediţie întreagă e AICI