Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (34), 2014

EVENIMENT

25 de ani de la adoptarea legislației lingvistice


Prelegere academică de Ziua limbii române

Autor: Eugenia Tofan
Zece ani la rând, la 31 August, tribuna Academiei este oferită unor personalităţi marcante ale vieţii publice. Forumul academic se întruneşte într-o şedinţă festivă a Asambleei pentru a audia o conferinţă publică prilejuită de Sărbătoarea Naţională „Limba noastră”.

Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în Republica Moldova

Autor: Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
– Excelenţă, domnule Preşedinte al Republicii Moldova,…
Dragi prieteni!
Permiteţi-mi, în primul rând, să vă adresez tuturor felicitări cu prilejul Zilei Limbii Române şi împlinirii unui sfert de veac de la legiferarea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova şi de la revenirea acesteia la alfabetul latin.

Limba moldovenească sau limba română: argumente istorico-juridice

Autor: Dr. hab. Valeriu Cuşnir, dr. Dumitru C. Grama, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
S-au împlinit 25 de ani din ziua când Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti, la cererea sutelor de mii de participanţi la mişcarea pentru salvarea limbii materne a populaţiei autohtone de la dispariţia iminentă din viaţa social-economică şi politico-juridică
a republicii, prin legea Cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldoveneşti din 31 august 1989, în scopul lichidării deformărilor survenite în construcţia lingvistică din republică a conferit limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat.

După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Inga Druţă, Centrul de Terminologie Institutul de Filologie al AŞM
Limba oficială a statului face parte din patrimoniul statalităţii. Pe lângă imn şi drapel, limba oficială a statului este un atribut extrem de important.

Conflictul lingvistic în condiţii de bilingvism

Autor: Dr. hab. Irina Condrea, Universitatea de Stat din Moldova
Bilingvismul reprezintă o formă a contactului dintre limbi, care se manifestă prin faptul că o persoană, un grup de persoane sau întreaga societate utilizează în mod curent două limbi, care, de regulă, în procesul comunicării, au funcţii diferite şi gradul
de cunoaştere al acestora este diferit.

Asocierea la Uniunea Europeană prinde contur

Autor: Centrul Media al AŞM
Pe data de 1 iulie 2014, Republica Moldova a semnat, concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania, Bosnia şi Herţegovina), Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020 (H2020).

Acord între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-Cadru al Uniunii pentru

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, în numele Republicii Moldova, denumită în continuare „Moldova”, pe de o parte, şi
COMISIA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comisia”, în numele Uniunii Europene, pe de altă parte, împreună denumite în continuare „părţile”.

Noi oportunităţi europene pentru cercetare

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Un Contract privind suportul financiar pentru participarea Republicii Moldova la Programul Cadru al Uniunii Europene Orizont 2020 a fost semnat la 25 august 2014, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei, de către Şeful Delegaţiei Uniunii Europene
la Chişinău, Pirkka Tapiola şi preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca.

Şansa cercetătorului pentru dezvoltare personală şi integrare în cercetarea europeană – acţiunile Marie Skłodowskacurie

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu, dr. Alexandru Roşca, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Lumea ştiinţei, în continuă schimbare, totdeauna a cerut de la persoana care se vrea cetăţean al ei mobilitate – că e vorba de flexibilitatea gândirii şi a schimbării de perspectivă asupra fenomenelor de diferit gen, că e vorba de deschidere către domenii şi tărâmuri necunoscute sau disponibilitatea de a comunica, pentru dezvoltare, cu semeni, cercetători experimentaţi, studenţi plini de iniţiative şi idei noi, ori pur şi simplu, de dorinţa arzândă de a lucra în noi medii legate de carte sau de diferite utilaje, instrumente, aparate puse în slujba cercetării.
Ediţie întreagă e AICI