Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (34), 2014

Inovare şi transfer tehnologic

Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice

Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Gheorghe Cuciureanu
Scientica, sau ştiinţa despre ştiinţă, prezintă un tablou de ansamblu al realităţii din lumea cercetării, al dezvoltării tehnologice şi inovării.

Management în cercetare şi inovare

Expertiza proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă. Studiu de caz

Autor: Dr. Constantin Ciubotaru, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Interpretul Pavel Stratan are un cântec în care spune că unii numără câte stele sunt pe cer, iar alţii – câte nu-s. Cam aşa se întâmplă şi cu expertiza proiectelor de cercetare în Republica Moldova. Este evident că experţii autohtoni cunosc bine echipele antrenate la realizarea proiectelor şi ar fi de aşteptat să prezinte o evaluare obiectivă, cu argumentare convingătoare
pe fiecare poziţie din fişa de evaluare.

Ştiinţe economice

Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare

Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, CNAA, dr., cerc. superior Oleg Bujor, INCE
Într-o societate care aspiră spre economia cunoaşterii, politicile dedicate cercetării-dezvoltării-inovării sunt considerate a fi prioritatea de frunte a statului. Referindu-ne la Republica Moldova, subliniem că statul, în persoana autorităţilor publice, garantează funcţionarea şi dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării prin: finanţarea stabilă ascendentă a dezvoltării potenţialului sferei ştiinţei şi inovării şi stimularea creării unei infrastructuri moderne a acestei sfere, ...

Ştiinţe agricole

Calitatea produselor agroalimentare autohtone discutată la nivel ştiinţific

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Calitatea produselor agroalimentare autohtone a constituit subiectul dezbaterilor ştiinţifice în cadrul Simpozionului organizat sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei în ziua de 1 august 2014, la care au participat atât cercetători, cât şi reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor de profil, producătorilor agricoli, dar şi alte persoane interesate de subiectul anunţat.

Asigurarea calităţii produselor pomicole

Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Calitatea produselor pomicole a devenit un subiect de dezbatere publică mai cu seamă după ce Federaţia Rusă a interzis importul de fructe din Republica Moldova. În urma acestui fapt, producătorii de fructe se văd nevoiţi să caute noi pieţe de desfacere.

Protecţia integrată a plantelor şi calitatea produselor agricole

Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc
Calitatea produselor agroalimentare are o importanţă hotărâtoare nu numai în alimentaţia populaţiei, determinând valoarea nutritivă, gradul de digestie şi modul de acţiune asupra organismului uman, dar şi orientează activităţile comerciale ale ţărilor exportatoare.

Calitatea produselor agroalimentare procesate

Autor: Dr. Eugen Iorga, Drd. Roman Golubi, cerce. şt. Tatiana Achimova, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Siguranţa şi calitatea produselor alimentare constituie un obiectiv strategic pentru Republica Moldova, care decurge din nevoia de asigurare a populaţiei cu alimente ce ar satisface cerinţele crescânde ale consumatorului.

Încă o dată despre calitate...

Autor: Vasile Mîrzenco, Director executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
Însuşi genericul acestei conferinţe dovedeşte faptul că despre problema nominalizată s-a vorbit de multe ori şi că ea continue să rămână pe agenda zilei. Aceasta, probabil, deoarece obiectivul calităţii nici pe departe n-a fost atins, deşi avem unele realizări.

Standardul Global G.A.P. – calea spre noi pieţe şi comerţ stabil

Autor: Sergiu Croitoru, Director General SGS Moldova, drd. Olga Gorobivscaia, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM
Sezonul exportului de fructe şi legume din Moldova a început. Producătorii autohtoni au şansa de a alege noi pieţe de desfacere cu reguli stabile, norme de calitate accesibile, cerințe puţin mai neobişnuite însă uşor aplicabile. Standardul
Global G.A.P. este calea spre noi pieţe şi comerţ stabil.

Siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei

Autor: Dr. hab. Nicolae Opopol, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Starea de sănătate a populaţiei în mare măsură depinde de condiţiile de viaţă, inclusiv de calitatea şi siguranţa alimentelor. Diverse stări patologice, acute şi cornice, sunt condiţionate de factori externi.
Ediţie întreagă e AICI