Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (34), 2014

Ştiinţe agricole

Recomandări privind asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor agroalimentare

Simpozionul ştiinţifico-practic cu genericul „Încă o dată despre calitatea produselor agroalimentare”, a identificat următoarele recomandări privind acţiunile ce urmează să fie întreprinse pentru a asigura o dezvoltare durabilă a domeniului, chiar şi în
condiţiile dificile cu care se confruntă ţara.

Bazele teoretice şi analitice de fabricare şi păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat

Autor: Dr. Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia, ÎTŞ „OenoConsulting” SRL, dr. hab. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică din Moldova, acad. Boris Gaina Academia de Ştiințe a Moldovei
Mustul de struguri sulfitat este un semifabricat folosit pe larg în vinificaţie, în calitate de component de cupaj cu zahăr natural, atât direct, cât şi după desulfitare şi/ori concentrare.

Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în Institutul de fitotehnie „Porumbeni”

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr., conf. cercet. Silvia Mistreţ, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Cultivarea porumbului pe suprafeţe extinse în Republica Moldova (circa 400 mii ha, anual) se datorează tradiţiei şi experienţei, condiţiilor climaterice favorabile, disponibilităţii hibrizilor cu adaptabilitate corespunzătoare condiţiilor de creştere,
rezultatelor înregistrate pe parcursul anilor şi siguranţei obţinerii producţiei în cei mai dificili ani, tehnologiilor de cultivare ce întrunesc ultimele realizări în domeniul selecţiei şi producerii de seminţe, utilităţii metodelor chimice de protecţie a plantelor şi posibilităţii de mecanizare a întregului proces de cultivare.

Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova

Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
În Republica Moldova productivitatea plantelor de cultură este în mare măsură determinată de condiţiile pedologice şi climatice. Clima în Moldova este temperat continentală, cu iarnă blândă şi scurtă, vară caldă şi lungă.

Ştiinţe biologice

A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova 1st part

Autor: PhD. José Manuel Ramos Sánchez, Universitatea din Cordoba, Spania
This analysis deals with the law, institutions and policies concerning new relevant technological packs of extensive use in our current conventional agriculture, being an area of fundamental interest for the effective performance of the economy and social structures in Moldova region.

Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului şi minimizarea consecinţelor ecologice în bazinul Mării Negre

Autor: Dr. Dmitri Dvornikov, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, dr. Anatolie Tărâţă, dr. Raisa Lozan, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Daţko, dr. Veaceslav Zelenţov, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” este partenerul principal al proiectului Reţelele de cercetare pentru monitorizarea mediului şi atenuarea efectelor ecologice adverse în bazinul Mării Negre (BSB Net-Eco) în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”.

Geografie

Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Tudor Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Adamenko, Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
După gradul de aprovizionare cu umezeală şi căldură necesare dezvoltării culturilor agricole, precum şi după caracterul reliefului, teritoriul bazinului Nistru poate fi divizat în 10 zone – raioane agroclimatice – 5 dintre care aparţin zonelor montane şi premontane.

Filozofie

Organismul militar al statului: aspecte cognitiv-metodologice

Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Premisa teoretică necesară studierii organismului militar al statului o constituie reflecţia filosofică asupra esenţei şi structurii acestuia. Cu referire la Republica Moldova, soluţionarea respectivei probleme este de o actualitate deosebită, având în vedere că se află la etapa importantă de constituire şi consolidare, iar organismul său militar trece printr-un proces dificil de edificare şi de reformare.

Stat şi drept

The promptness as a legal cosmopolitism

Autor: PhD. Mladen Mladenov, Bulgaria
Each legal system has different from other legal systems principles, rules and values. But there are some identical postulates, which can be recognized as common for all legal models in the civilized states and societies.
Among them for sure is the principle of promptness, which requires the observing of time limits. By reason of this fact, it is possible to speak for the legal cosmopolitism, concerning the legal actions and acts in time.

Etnografie şi etnologie

Romii/ţiganii din Republica Moldova: o comunitate etno-culturală inedită în spaţiul tradiţional istoric carpato-danubiano-pontic

Autor: Dr. Ion Duminica, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Mai bine de jumătate de mileniu, romii/ţiganii sunt stabiliţi pe teritoriul Republicii Moldova. Ei sunt aşezaţi cu traiul aproape în fiecare localitate. Majoritatea populaţiei posedă anumite cunoştinţe despre această minoritate, în raport cu alte grupuri etnice
conlocuitoare: credincioşi ruşi de rit vechi (lipoveni), ucraineni, belaruşi, găgăuzi, bulgari, evrei, polonezi etc.
Ediţie întreagă e AICI