Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (36), 2015

Societatea cunoaşterii

Agenda Europeană a științei din Republica Moldova

Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Uniunea Europeană reprezintă, astăzi, unul din cei mai mari generator de cunoștințe din lume: o treime din producția științifică și tehnologică provine din spațiul European. Totodată, acțiunile statelor membre și ale celor asociate nu se rezumă la generarea cunoștințelor, ci și la transformarea acestora în produse și servicii noi în beneficiul fiecărui cetățean, în scopul dezvoltării unei societăți bazate pe cunoaștere.

Interdependența dintre știința și dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova

Autor: Membru corespondent al AŞM Alexandr Dikusar, Institutul de Fizică Aplicată, Rodica Cujba, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Interdependenţa dintre nivelul de dezvoltare a ştiinţei şi nivelul de dezvoltare economico-socială a societăţii este evidentă. Analiza cantitativă a interdependenţei date şi anume analiza cantitativă a fluxurilor de informaţie la nivel mondial, a devenit însă posibilă odată cu dezvoltarea scientometriei.

EVENIMENT

Inovația, promovată la "Fabricat în Moldova"

Autor: Roman Chircă, Director general, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Expoziția „Fabricat în Moldova”, ediția a XIV-a, desfășurată în perioada 28 ianuarie – 1 februarie, a marcat începutul anului economic 2015. Organizat tradițional de Camera de Comerț și Industrie, evenimentul a fost găzduit de Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo SA”, având sloganul „Competitivitate, Performanță și Calitate”.

Cercetarea în 2014

Secția Științe Naturale și Exacte

Autor: Academician Aurelian GULEA, Conducătorul Secției
În anul 2014, eforturile cercetătorilor din cadrul a 12 instituții, inclusiv 9 institute academice, 3 instituții de profil ale Ministerului Educației, cu un potențial științific de 1 500 de cercetători, au fost axate pe efectuarea cercetărilor științifice în cadrul a 5 direcții strategice și realizarea a 390 proiecte.

Secția Științe Inginerești și Tehnologice

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi, Coordonatorul Secției
Activitatea Secţiei Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM în anul 2014 a fost centrată pe elaborări de noi materiale şi tehnologii, produse soft, dispozitive şi instalaţii pentru relansarea bazei industriale, eficientizarea complexului energetic, asigurarea securităţii energetice, antiseismice şi ecologice, elaborarea de scenarii şi strategii de dezvoltare a complexului
energetic, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniile de profil ale SŞIT

Secția Științe Medicale

Autor: Academician Stanislav Groppa, Coordonatorul Secției, Membru corespondent Viorel Prisacari
Secția Științe Medicale a AȘM cuprinde 9 instituții de cercetare în care activează 467 de cercetători științifici, inclusiv 7 membri titulari, 6 membri corespondenți, 85 de doctori habilitați și 197 de doctori în medicină.

Secția Științe Agricole

Autor: Academician Boris Gaina, Coordonatorul Secției, Dr. Gheorghe Tudorache, Secretarul științific al Secției
Anul 2014 a fost unul important pentru sfera ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar, semnificaţia acestuia fiind determinată de necesitatea concentrării eforturilor în vederea finalizării cu succes a proiectelor de cercetare pentru perioada anilor 2011 – 2014, de participarea activă la concursul proiectelor ştiinţifice instituţionale pe perioada anilor 2015 – 2018.

Secția Științe Sociale și Economice

Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Coordonatorul Secției
În anul de referinţă, activitatea Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a fost focalizată asupra aprofundării cercetărilor științifice de profil și eficientizării aplicabilității practice a rezultatelor investigațiilor efectuate.

Științe Umanistice și Arte

Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă, Coordonatorul Secției Dr. Mariana Bagrin, Secretarul științific al Secției
În perioada de referinţă, activitatea Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe
a Moldovei, precum şi în temeiul hotărârilor Asambleei AŞM, CSŞDT al AŞM şi ale Adunărilor Secţiei, eforturile concentrându-se, în egală măsură, pe finalizarea programelor de cercetare din perioada anilor 2011 – 2014 şi planificarea investigaţiilor ştiinţifice instituţionale pentru anii 2015 – 2018.

Scientometrie

Tipuri de rezultate științifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuție publică)

Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Dr. hab. Nelly Țurcan, Dr. Alfreda Roșca, Dr. Elena Ungureanu, Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Necesitatea definirii tipurilor de rezultate ştiinţifice ce pot fi obţinute în urma executării proiectelor de cercetare-dezvoltare este determinată de lipsa unui nomenclator al acestora în Republica Moldova, a unor materiale metodologice pentru formularea exactă a realizărilor ştiinţifice, de obligaţia de a evalua şi clasifica rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, a facilita procesul de raportare şi dezvolta un sistem informatic dedicat raportării în format electronic cu posibilitatea selectării şi monitorizării tipurilor de rezultate ştiinţifice. Indicarea rezultatelor ştiinţifice a proiectelor este solicitată în mai multe cazuri.

Ediţie întreagă e AICI