Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (41), 2016

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Mesaj de felicitare adresat comunității științifice

Autor: Acad. Gheorghe Duca
În prag aniversar, îmi exprim ferm convingerea că şi în viitor, însufleţiţi de aceleaşi năzuinţe şi aspiraţii, vom merge împreună pe calea excelenţei ştiinţifice autentice.

Academia de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti în perioada 1961–1990. Studiu retrospectiv

Autor: Dr. hab., conf. univ. C. Manolache, dr. I. Xenofontov
Contextul istoric. În perioada postbelică, Baza moldovenească de Cercetări Ştiinţifice (1946–1949) şi Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a URSS (1949–1960) au format cadrul instituţional al cercetărilor academice din Moldova sovietică [1; 2; 3].

Un nou tip de mișcare a atomilor și moleculelor

Studiind problema influenţei structurii electronice a moleculelor şi cristalelor asupra configuraţiei şi dinamicii mişcării nucleelor, acad., prof. Isaac Bersuker, în cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a descoperit efectul scindării de tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare.

A prezis fenomenul ce a condus la elaborarea unui nou tip de laser

În anul 1958, fizicianul moldovean Sveatoslav Moscalenco şi profesorul din SUA, M.A. Lampert, au prezis independent existenţa biexcitonului, adică a moleculei de excitoni ce constituie o stare legată formată din doi electroni şi două goluri.

Tripla descoperire a Valsului lui Eugen Doga

Fiecare din noi are preferinţele sale muzicale, dar în faţa acestui Vals toţi suntem egali în sentimentul de admirație şi zbor care ne cuprinde.

Un nou tip de transmisie planetară

Academicianul Ion Bostan, la începutul anilor 1980, a elaborat un nou tip de transmisie planetară deosebită de cele clasice prin principiul nou de transformare şi transmitere a mişcării şi sarcinii, care a intrat în circuitul terminologic mondial cu denumirea Transmisii Planetare Precesionale (TPP) cu angrenaj multipar.

Fondatorul direcţiei eminescologice în ştiinţa literară din Republica Moldova

Academicianul Mihai Cimpoi se identifică totalmente cu ştiinţa filologică din întregul spaţiu românesc şi cu realizările cele mai valoroase care s-au produs în domeniul ştiinţei literare contemporane.

Fondatorul sanocreatologiei

Obiectul principal de studiu pe parcursul multor ani al colectivului condus de academicianul Teodor Furdui îl reprezintă problema sănătăţii omului care, conform semnificaţiei pentru viitorul civilizaţiei, trebuie plasată la acelaşi nivel cu alte probleme mondiale ce ameninţă civilizaţia.

Reacţia Vlad – o revelaţie în chimia compuşilor naturali

Cercetările academicianul Pavel Vlad s-au soldat cu descoperirea unei noi căi de transformare a terpenoidelor alifatice şi parţial ciclizate în compuşi complet ciclizaţi, care se realizează in vitro la interacţiunea unei serii întregi de terpenoide cu superacizi.

Algebrele Sibirschi în studiul sistemelor dinamice

Ideea originală a acad. Sibirschi a fost cea de a construi o teorie similară, în care formele în n variabile se înlocuiesc cu sisteme diferenţiale de gradul n. Abordând acest domeniu, academicianul Constantin Sibirschi a elaborat Metoda invarianţilor algebrici în teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale.
Ediţie întreagă e AICI