Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 2 (41), 2016

Biologie, chimie şi ecologie

Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi și mâine

Autor: Dr. Maricica Colţun
Plantele medicinale și aromatice au constituit una din preocupările importante ale omului de la începutul existenței sale.Descarcă

Tehnologii

Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare

Autor: Acad. I. Bostan, dr., d.h.c. I.-M. Piso, dr. hab., prof. V. Bostan, dr. ing., prof. A. Badea, dr., conf. univ. N. Secrieru, dr. ing. G. V. Manciu
Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor spaţiale impune noi paradigme de cooperare la scara regională şi internaţională în domeniu.Descarcă

Arhitectura rețelei stațiilor terestre de comunicații cu sateliți

Autor: Acad. I.Bostan, Dr., DHC Ioan-Marius Piso, Dr. hab., prof. V. bostan, Dr., prof. A. Badea, Dr., conf. univ. N. Secrieru, Dr. M. Trusculescu, Drd. S. Candraman, Drd. A. Margarint, Drd. V. Melnic
În majoritatea țărilor Europene preocupările în domeniul tehnologiilor satelitare câștigă tot mai mult teren în cadrul centrelor universitare și de cercetare, atrăgând în sfera cercetării noi adepți. Rețeaua de stații terestre pentru comunicații satelitare devine o platforma pentru o cooperare mai strânsă, în special în rândul tinerilor cercetătoriDescarcă

Ştiinţe medicale

Căi de fortificare a asistenței cu medicamente în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Safta, lector univ. Valentina Buliga, asist. univ. Elena Chițan, dr., conf. univ. M. Lupu
De la proclamarea independenței încoace, domeniul farmaceutic al Republicii Moldova a reușit să se afirme ca subsistem al sistemului de sănătate.Descarcă

Efectele metabolice ale bypass-ului gastric

Autor: Acad. Gh. Ghidirim, dr. S. Balan, Dr. hab. Gh. Rojnoveanu, Dr. S. Revencu, dr. G. Conțu, dr. I. Mahovici, dr. O. Conțu, rezident Dan Revencu
Actualmente obezitatea reprezintă o problemă medicală şi socială majoră, atingând proporţii epidemice la nivel mondial, cu peste 300 de milioane de persoane obeze, costurile medicale reprezentând 2-7% din totalul cheltuielilor medicale în ţările dezvoltate [4].Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Măsuri și procedee de optimizare a regimului de fosfor în sol

Autor: Acad. S. Andrieș
Fosforul joaca un rol primordial în metabolismul organismelor vii. El se găseşte în toate organele plantelor, mai cu seamă în seminţe şi în ţesuturile de creştere.Descarcă

Acvacultura Moldovei: evoluție și potențial

Autor: Dr. Galina Curcubet, dr. V. Domanciuc, cercet. șt. Iulia Tîmciuc
Acvacultura modernă reprezintă o inovaţie majoră în domeniul producţiei de peşte şi de alimente de origine acvatică. Fiind sectorul producţiei alimentare cu cea mai rapidă dezvoltare, atinge rata de creştere mondială medie de 6-8% pe an.Descarcă

Științe economice

Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public

Autor: Dr. hab. T. Manole, dr. hab. A. Stratan
Managementul finanţelor publice reprezintă un sistem de metode, principii, tehnici şi instrumente privind încasarea şi utilizarea resurselor financiare publice şi gestionarea eficientă a banului public.Descarcă

Istorie

Înfometarea Moldovei postbelice sub regimul sovietic (1946–1947)

Autor: Dr. Anatol Țăranu
Foametea postbelică din RSS Moldovenească a fost o temă „tabu” în istoriografia sovietică. Doar de la sfârşitul anilor 1980 – începutul anilor 1990, când graţie politicii de perestroika iniţiată de Gorbaciov încep dezbateri publice intense pe un şir de subiecte interzise ale trecutului, demarează şi procesul haşurării aşa-ziselor „pete albe” ale istoriei.Descarcă

130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european

Autor: M. c. Demir Dragnev
Fondarea, acum 70 de ani, a primelor instituții academice din Republica Moldova, s-a bazat pe o bogată tradiție a vieții științifice de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv în domeniul științelor istorice.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI