Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (41), 2016

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Inventatorul BioR-ului

Inventarea noilor modele de extragere şi separare din biomasa de spirulină, în îmbinare cu metode şi procedee biochimice de fracţionare a principiilor bioactive şi de purificare a lor, a avut drept rezultat elaborarea şi punerea în aplicare a schemelor tehnologice
integrate de obţinere a unui preparat biologic nou, cu structură complexă şi impact sporit, BioR.

Teoria devenită clasică a supraconductibilităţii multibandă

Vsevolod Moscalenco a propus, în premieră, modelul supraconductorului cu două benzi electronice suprapuse în regiunea energiei Fermi.

Cel dintâi promotor al demografiei

Academicianul Gheorghe Paladi a scris o nouă filă în ştiinţa numită demografie. Cunoscut prin aportul său valoros la dezvoltarea medicinii naţionale pe segmentul obstetrică şi ginecologie, simţea mereu vidul, ruptura dintre sectorul sanitar şi studiul dinamicii populaţiei umane.

„Cartea întredeschisă”, un nou tip de izomerie

Academicianul Anton Ablov este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul compuşilor coordinativi care a pus baza dezvoltării chimiei în Republica Moldova. 

Noile distincții ale Academiei de Științe a Moldovei

Autor: Dr. S. A. Tabac
Faleristica este o disciplină istorică auxiliară din familia ştiinţelor heraldice, înrudită artistic şi cu numismatica, având ca obiect de studiu distincţiile de diferite tipuri – ordine, cruci, medalii, insigne etc. – care, după destinaţia lor, pot fi distincţii de merit, onorifice, comemorative, de absolvire şi altele, conferite unor persoane fizice sau morale.

Concursul național „Cel mai bun elev inovator GENIUS”, ediția a IX-a

Autor: Ana GAMANJI
Evenimentul s-a desfăşurat la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care și-a deschis larg uşile pentru a găzdui o competiție a creativităţii, inovaţiei, dar şi a descătuşării minţii elevilor.

Zilele Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna în Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi
IUCN este una din cele două instituţii de cercetare din Europa (de rând cu Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară – CERN din Geneva), care posedă infrastructura necesară pentru studiul proprietăţilor fundamentale ale materiei.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Nanotehnologiile schimbă lumea

Autor: Acad. I. Tighineanu
În condiţiile lumii moderne, progresul economic depinde, în primul rând, de gradul de mobilizare şi utilizare tot mai intense a resurselor proprii – umane, materiale, financiare.

Simetria reversării timpului şi rolul ei în sinteza controlată a compuşilor coordinativi binucleari

Autor: M. c. I. Geru
Simetria în raport cu reversarea timpului este una din concepţiile fundamentale ale fizicii, pe când sinteza chimică (în cazul dat, sinteza compuşilor coordinativi binucleari) constituie un proces dinamic de creştere a poli- și monocristalelor în anumite condiţii.

Matematică

Cercetări în domeniul Teoriei Aşteptării realizate de tineri cercetători din Moldova

Autor: Acad. Gh. Mișcoi
În acest articol vom prezenta echipa de tineri matematicieni care pe parcursul ultimului deceniu activează cu succes într-un domeniu contemporan al matematicii aplicate, numit de specialişti Teoria Aşteptării.
Ediţie întreagă e AICI