Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Fondatorul Grădinii Botanice Academicianul Alexandru Ciubotaru la 80 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM Acad. Teodor Furdui, vicepreşedintele AŞM Dr. Alexandru Teleuţă, directorul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM
În istoria dezvoltării botanicii în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei o dată semnifi cativă este ziua 20 februarie 2012, când celebrul savant, membru titular al Academiei de ştiinţe din Moldova, Alexandru Ciubotaru împlineşte onorabila vârstă de 80 de ani.

Criticul considerărilor şi reconsiderărilor Membrul corespondent al AŞM Nicolae Bileţchi la 75 de ani

Autor: Dr. Nina Corcinschi
Născut la 12 martie 1937 în satul Oprişeni-Rădăuţi, azi regiunea Cernăuţi, Ucraina.Critic şi istoric literar, domeniul ştiinţifi c: literatira română contemporană. Doctor habilitat în filologie (1987), profesor universitar (1997), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Centrul comun de cercetare al comisiei europene oferte pentru Moldova

Autor: Hasan Turgay Tursun, Responsabil pentru Relaţii Internaţionale, Centrul Comun de Cercetare, Comisia Europeană
– Doamnelor şi domnilor, am o mare plăcere să mă aflu aici în Moldova!
Voi explica pe scurt ce înseamnă Join Research Centre (JRC) – Centrul Comun de Cercetare şi ce perspective oferă acesta cercetătorilor moldoveni.

Vă încurajez să beneficiaţi de PC7!

Autor: Dirk Steffen Schuebel, șeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova
- Mă bucur să fiu aici la un eveniment istoric al relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acesta este un pas important spre o mai mare apropiere de UE.

Din discursul ţinut la evenimentul de lansare oficială
a statutului Republicii Moldova de ţară asociată la PC7.
Chişinău, 27 ianuarie 2012

Bun venit în familia europeană a ştiinţei!

Autor: Marié Georgegan-Quinn, Comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă
– Dle preşedinte Duca, dle preşedinte Lucinschi, dna ambasador Cujbă,
sunt încântată să vă spun bun venit la Bruxelles cu această ocazie importantă.
Alocuţiune la semnarea Memorandumului de Înţelegere
cu privire la asocierea Republicii Moldova la PC7.
Bruxelles, 11 octombrie 2011

Un parteneriat strategic cu uniunea europeană

Autor: Acad. Gheorghe DUCA Preşedintele AŞM
- Stimată Márie Geoghean-Quinn,
Distinsă audienţă,
Doamnelor şi domnilor,
Este o mare plăcere şi o onoare pentru mine să fiu prezent la un eveniment care va deveni istoric pentru ţara mea.
Acum doi ani, când am lansat Iniţiativa Moldovei pentru Excelenţă în Cunoaştere, un plan de acţiune menit să pregătească asocierea la cel de-al Şaptelea Program Cadru, ne-am stabilit un obiectiv extrem de ambiţios – de a deveni membru cu drepturi depline al comunităţii ştiinţifice europene.

Republica Moldova s-a integrat în spaţiul European de cercetare

Începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova face parte oficial din Spaţiul European de Cercetare. Comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, Máire Geoghegan-Quinn, şi academicianul Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, au semnat la Bruxelles Memorandumul de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7).

Acţiunile Marie Curie pentru Moldova

Autor: Kamila Partyka, responsabilă pentru Acţiunile Marie Curie, Directoratul General Educaţie şi Cultură, Comisia Europeană
Onoraţi oaspeţi, doamnelor şi domnilor! Am o plăcere enormă să mă aflu astăzi aici şi să vorbesc despre Marie Curie Actions (Acţiunile Marie Curie), unul dintre programele specifi ce ale Programului Cadru 7. În conformitate cu planurile de dezvoltare ştiinţifi că din Europa până în anii 2020, sunteţi bineveniţi la activităţile PC7.

Expoziţie de excepţie: stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare

Autor: Aurelia Corneţchi, director adjunct al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Pe 27 august 2011, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în cadrul unei expoziţii extraordinare, a fost prezentată una dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul cultural românesc, o capodoperă din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României – Steagul lui Ştefan cel Mare de la 1500.

Nicolae Titulescu – un acut simţ al istoriei. O viziune asupra europei de dinaintea celui de-al doilea război mondial

Autor: Dr. prof. univ. George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu
– Onorată asistenţă,
S-au împlinit 70 de ani de când Nicolae Titulescu s-a frânt din viaţă, la 17 martie 1941, la Cannes.
Prematur. Nedrept. Departe de ţară.
Alungat din viaţa politică, după 20 de ani de activitate pusă în slujba României, Titulescu a fost obligat – de duşmanii ireductibili de la Bucureşti şi de la Berlin, de la Roma, Belgrad, Varşovia, Budapesta şi Sofi a ş.a. – să aleagă calea exilului, rămânând un proscris.