Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Conferința Societății Matematice din Moldova – un omagiu academicianului Vladimir Andrunachievici

Autor: dr. hab., prof. A. Caşu, m. c. Svetlana Cojocaru
În zilele de 28 iunie – 2 iulie 2017, Academia de Științe a găzduit ședința în plen a celei de-a patra Conferințe a Societății Matematice din Moldova, dedicată aniversării de 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici.

Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei AȘM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
De Ziua Academiei, pe 12 iunie curent, înaltul for științific s-a întrunit în cadrul Sesiunii a XXI-a extraordinare a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei, la care au participat membrii Asambleei, directorii institutelor de cercetare, rectorii și prorectorii pentru știință ai instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți ai uniunilor de creație și mediului de afaceri.

Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pământ

Autor: M. c. T. Lupașcu
Problemele de mediu, printre acestea numărându-se încălzirea globală, poluarea apei, aerului, solului, sunt subiecte majore de discuţie atât la nivel global, cât și local. De-a lungul timpului, a existat un echilibru stabil, o armonie rezonabilă între factorii biotici
și abiotici din mediul înconjurător.

Trei ani de participare a Republicii Moldova la Programul ORIZONT 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Dinamica pozitivă privind participarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în Programul Cadru al UE PC7 a creat premise pentru asocierea la noul Program cadru de cercetare-inovare al UE ORIZINT 2020 (2014-2020).

Reforma științei - calea spre consolidare și dezvoltare

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Academia de Științe a Moldovei, în contextul participării, cu drepturi depline, în cadrul programelor europene pentru știință și inovare, a elaborat o viziune de reformare a sferei științei și inovării.

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2015”

Autor: Tatiana Rotaru
Concursul Naţional Teza de doctorat de excelenţă a anului, inițiat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a ajuns la a V-a ediție, constituindu-se într-o veritabilă competiție intelectuală a cercetătorilor menită să impulsioneze și să dezvolte creativitatea
ştiinţifică.

Topul Inovațiilor, la cea de-a VI-a ediție

Autor: Inga Gîncu
Concursul, destinat cercetătorilor, instituțiilor de profil, oamenilor de afaceri interesați de transfer tehnologic și întreprinderilor inovaționale, se bucură de o participare largă.

Bursele Federației Mondiale a Savanților

Autor: Dr., conf. univ. Nicolae Stratan
Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) a desemnat deținătorii burselor sale în Republica Moldova pentru anul 2017, zece la număr.

Reforma și dezvoltarea cercetării-inovării

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Scopul nostru este de a reorganiza și a armoniza managementul cercetării la standardele europene.

Reuniunea informală a Parteneriatului Estic la Erevan

Autor: Igor Serotila
În perioada 15-19 noiembrie 2016, la Erevan, Armenia a avut loc cea de-a VIII-a reuniune informală a Parteneriatului Estic cu participarea miniștrilor responsabili de cercetare, știință și inovare din statele membre ale Parteneriatului Estic.