Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Însingurările desțăratului Paul Goma

Autor: Dr.hab. Andrei Țurcanu
„Basarabia rainică”. Așa i-a zis Paul Goma locului unde a văzut lumina zilei și unde a copilărit. E locul său de întoarcere în cercuri, prin datele rememorărilor narative sau prin evocările documentare ale unei istorii ingrate, dramatice.

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM

Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihai Cimpoi, Dr.Maria Șleahtițchi
Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, în ședința din 22 septembrie curent, a aprobat în unanimitate acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa scriitorului Paul Goma, pentru întreaga sa creație artistică.

Comemorarea victimelor deportărilor staliniste la Academia Română

Autor: dr. hab., prof. univ. A. Petrencu
În Aula Academiei Române pe data de 4 iulie 2017 a avut loc ședința de prezentare a cercetărilor efectuate în cadrul Programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953” și seriei de volume Arhivele memoriei.

Prin patrimoniul cultural ne menținem identitatea

Autor: dr. Liliana Condraticova
 Într-o reuniune de o deosebită anvergură s-a constituit, în data de 4 mai, Conferinţa ştiinţifică „Eugen Doga: reverberaţii universale (80 de ani de la naştere)”.

Conferința Societății Matematice din Moldova – un omagiu academicianului Vladimir Andrunachievici

Autor: dr. hab., prof. A. Caşu, m. c. Svetlana Cojocaru
În zilele de 28 iunie – 2 iulie 2017, Academia de Științe a găzduit ședința în plen a celei de-a patra Conferințe a Societății Matematice din Moldova, dedicată aniversării de 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici.

Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei AȘM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
De Ziua Academiei, pe 12 iunie curent, înaltul for științific s-a întrunit în cadrul Sesiunii a XXI-a extraordinare a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei, la care au participat membrii Asambleei, directorii institutelor de cercetare, rectorii și prorectorii pentru știință ai instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți ai uniunilor de creație și mediului de afaceri.

Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pământ

Autor: M. c. T. Lupașcu
Problemele de mediu, printre acestea numărându-se încălzirea globală, poluarea apei, aerului, solului, sunt subiecte majore de discuţie atât la nivel global, cât și local. De-a lungul timpului, a existat un echilibru stabil, o armonie rezonabilă între factorii biotici
și abiotici din mediul înconjurător.

Trei ani de participare a Republicii Moldova la Programul ORIZONT 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Dinamica pozitivă privind participarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în Programul Cadru al UE PC7 a creat premise pentru asocierea la noul Program cadru de cercetare-inovare al UE ORIZINT 2020 (2014-2020).

Reforma științei - calea spre consolidare și dezvoltare

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Academia de Științe a Moldovei, în contextul participării, cu drepturi depline, în cadrul programelor europene pentru știință și inovare, a elaborat o viziune de reformare a sferei științei și inovării.

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2015”

Autor: Tatiana Rotaru
Concursul Naţional Teza de doctorat de excelenţă a anului, inițiat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a ajuns la a V-a ediție, constituindu-se într-o veritabilă competiție intelectuală a cercetătorilor menită să impulsioneze și să dezvolte creativitatea
ştiinţifică.