Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

O lecţie de voinţă și curaj pentru consolidarea și salvarea neamului român

Autor: Acad. Gh. Duca
Pe 27 martie 1918 primul Parlament al Republicii Democratice Moldovenești independente – Sfatul Tarii – a votat Declarația de Unire a Basarabiei cu România. La temelia acestui moment au fost acțiunile viguroase ale sentimentului de patriotism al intelectualității basarabene.

Centenarul unirii Basarabiei cu România, celebrat de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română

Autor: Eugenia Tofan
Cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, Academia de Științe a Moldovei și Academia Română au organizat, la Chișinău, Sesiunea Științifică „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, proiect susținut de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chișinău, și de Ambasada României în Republica Moldova.

Ştefan Ciobanu: de la interesul față de studierea culturii spirituale româneșt la slujirea idealului național

Autor: dr. A.Colin, dr. A.Stykalin
Autorii au descoperit în arhive și dau publicității trei scrisori ale lui Ștefan Ciobanu, remarcabil reprezentant al mișcării naționale din Basarabia, pe când acesta studia la Universitatea din Kiev. Scrisorile erau adresate distinsului expert în slavistică și românistică, profesorului Alexandru Iaţimirschi.

„Centenar Sfatul Țării”. Conferință științifică internațională (Chișinău, 21 noiembrie 2017)

Autor: Autor: dr., conf. cercet. S. Corlăteanu-Granciuc
Un secol în urmă, în ziua de 21 noiembrie 1917 (4 decembrie 1917 stil vechi), la Chișinău, își deschidea lucrările primul organism suprem legislativ și electiv al Basarabiei, care a fost, totodată, și una dintre primele instituții politice libere din acest ținut – Parlamentul numit „Sfatul Țării”.

Sfatul Țării: luciditate, discernământ și curaj

Autor: Autor: acad. Gh. Duca
Evocarea figurilor emblematice și a evenimentelor edificatoare ale istoriei este o practică, o necesitate și o datorie de conștiință a fiecărui popor, căci orice gest de elogiere a trecutului inspiră și generează energii stimulatoare în confruntarea cu provocările prezentului și, mai ales, ale viitorului.

Programul Academiei Române de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri

Autor: -
Apropierea Centenarului Marii Unirii reclamă întreprinderea unor eforturi susţinute în vederea marcării unui secol de la momentul fast al unirii tuturor teritoriilor locuite de români într-un singur stat.

Limba română și scriitorii

Autor: A. Strâmbeanu
Stimate domnule președinte al AȘM,
Excelențele voastre domnilor ambasadori,
Stimați academicieni, domnișoarelor, doamnelor și domnilor, onorată asistență! Permiteți-mi să vă felicit cu ocazia Sărbătorii Naționale, Ziua Limbii Române. Deie Domnul să ajungem cât mai curând să vorbim această limbă nespus de bogată și frumoasă în cadrul României Mari, ca după 1918.

Congresul Mondial al Eminescologilor (ediția a VI-a)

Autor: Dr. Ludmila Șimanschi
Congresul Mondial al Eminescologilor, proiect internațional lansat în 2012, devenit o tradiție, ajuns în anul 2017 la a VI-a ediție, e o consecință relevantă al mobilizării academice din Republica Moldova în vederea creării unui mecanism eficient de promovare
sistematică a operei şi personalităţii lui Eminescu în întreaga lume.

Multidiciplinaritatea în știința modernă pentru beneficiul societății

Autor: Dr.hab. Mihai A. Macovei
Simpozionul Multdisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society, care a avut loc la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 21-22 septembrie 2017, organizat de Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, a întrunit mai
mulți bursieri naționali și internaționali ai prestigioasei burse Humboldt.