Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Institutul de Fizică Aplicată la 55 de ani şi priorităţile sale

Autor: Academician Mircea Bologa
O privire retrospectivă asupra căii parcurse de Institutul de Fizică Aplicată (IFA) trezeşte sentimente de satisfacție sinceră şi de mândrie justificată. În primul rând, acestea se referă la veterani – colegii care şi-au dedicat viaţa profesională (sau o parte semnificativă a ei) şi cunoştinţele lor institutului care a devenit cea de-a doua casă, mândria şi bogăţia noastră.

Rolul şcolii ştiinţifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc

Autor: Acad. Boris Gaina
În 2018, renumitul Institut pentru Viticultură şi Vinificaţie „Magaraci” din Yalta, Alma Mater a ştiinţei mondiale şi a practicii performante în viticultură şi vinificaţie, a consemnat 190 de ani de la fondare.

Nicolae Botgros – Doctor Honoris Causa al AŞM. Laudatio

Autor: Acad. Gheorghe Mustea
Ne face o deosebită plăcere şi onoare să prezentăm astăzi, în faţa Domniilor Voastre, în înaltul for al Academiei de Ştiinţe, meritele speciale ale maestrului Nicolae Botgros, reputat muzician, dirijor, director artistic al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din Republica Moldova.

Valori basarabene

Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AŞM
Împovărat de ani şi de responsabilităţi, revin cu smerenie la locurile de care mă leagă sentimente speciale, greu de definit, greu de exprimat.

Conferinţa astrală a fraţilor Moscalenco

Autor: Acad. Mircea Bologa
Trecând în revistă mai mult de o jumătate de secol de activitate la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, sunt copleşit de sentimentul de fericire de a-mi parcurge calea profesională alături de fraţii academicieni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, care au stat la temelia fizicii teoretice din Republica Moldova şi semnifică o epocă de aur în dezvoltarea ei.

„Ştiinţa şi demnitatea, mai presus decât toate!”

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Revista „Prelucrarea Electronică a Materialelor”, editată de Institutul de Fizică Aplicată (IFA), şi revista „Akademos”, editată sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei au găzduit un şir de materiale despre viaţa şi activitatea cercetătorilor proeminenţi ai IFA şi AŞM.

Cultura naţională şi provocările globalizării

Autor: Acad. Eugen Simion
Domnule preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prieteni, vorbitori de limba română, Vă felicit, înainte de orice, de ziua limbii române, limba noastră comună.

Limba română, cea mai importantă creaţie spirituală a neamului românesc

Autor: Acad. Gh. Duca, acad. I. A. Pop
Sărbătoarea Naţională „Ziua Limbii Române” are pentru noi o semnificaţie specială, potenţată de sacrificiul generaţiilor de scriitori şi intelectuali, dar şi de oameni de rând pentru a păstra vie identitatea lingvistică românească.

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

Autor: dr. hab. G.Cuciureanu
Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifi ce a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate.

CoRoLa lansată la București și la Chișinău

Autor: dr.hab. Elena Ungureanu
La Chișinău, în data de 25 mai a. c., la Academia de Științe a Moldovei, a fost lansat proiectul prin care a fost creat Corpusul computațional de referință pentru limba română contemporană, denumit CoRoLa (COrpus of ROmanian LAnguage, http://corola.racai.ro/), realizat în perioada 2014–2017, proiect prioritar al Academiei Române.