Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Limba română și scriitorii

Autor: A. Strâmbeanu
Stimate domnule președinte al AȘM,
Excelențele voastre domnilor ambasadori,
Stimați academicieni, domnișoarelor, doamnelor și domnilor, onorată asistență! Permiteți-mi să vă felicit cu ocazia Sărbătorii Naționale, Ziua Limbii Române. Deie Domnul să ajungem cât mai curând să vorbim această limbă nespus de bogată și frumoasă în cadrul României Mari, ca după 1918.

Congresul Mondial al Eminescologilor (ediția a VI-a)

Autor: Dr. Ludmila Șimanschi
Congresul Mondial al Eminescologilor, proiect internațional lansat în 2012, devenit o tradiție, ajuns în anul 2017 la a VI-a ediție, e o consecință relevantă al mobilizării academice din Republica Moldova în vederea creării unui mecanism eficient de promovare
sistematică a operei şi personalităţii lui Eminescu în întreaga lume.

Multidiciplinaritatea în știința modernă pentru beneficiul societății

Autor: Dr.hab. Mihai A. Macovei
Simpozionul Multdisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society, care a avut loc la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 21-22 septembrie 2017, organizat de Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, a întrunit mai
mulți bursieri naționali și internaționali ai prestigioasei burse Humboldt.

Însingurările desțăratului Paul Goma

Autor: Dr.hab. Andrei Țurcanu
„Basarabia rainică”. Așa i-a zis Paul Goma locului unde a văzut lumina zilei și unde a copilărit. E locul său de întoarcere în cercuri, prin datele rememorărilor narative sau prin evocările documentare ale unei istorii ingrate, dramatice.

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM

Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihai Cimpoi, Dr.Maria Șleahtițchi
Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, în ședința din 22 septembrie curent, a aprobat în unanimitate acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa scriitorului Paul Goma, pentru întreaga sa creație artistică.

Comemorarea victimelor deportărilor staliniste la Academia Română

Autor: dr. hab., prof. univ. A. Petrencu
În Aula Academiei Române pe data de 4 iulie 2017 a avut loc ședința de prezentare a cercetărilor efectuate în cadrul Programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953” și seriei de volume Arhivele memoriei.

Prin patrimoniul cultural ne menținem identitatea

Autor: dr. Liliana Condraticova
 Într-o reuniune de o deosebită anvergură s-a constituit, în data de 4 mai, Conferinţa ştiinţifică „Eugen Doga: reverberaţii universale (80 de ani de la naştere)”.

Conferința Societății Matematice din Moldova – un omagiu academicianului Vladimir Andrunachievici

Autor: dr. hab., prof. A. Caşu, m. c. Svetlana Cojocaru
În zilele de 28 iunie – 2 iulie 2017, Academia de Științe a găzduit ședința în plen a celei de-a patra Conferințe a Societății Matematice din Moldova, dedicată aniversării de 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici.

Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei AȘM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
De Ziua Academiei, pe 12 iunie curent, înaltul for științific s-a întrunit în cadrul Sesiunii a XXI-a extraordinare a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei, la care au participat membrii Asambleei, directorii institutelor de cercetare, rectorii și prorectorii pentru știință ai instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți ai uniunilor de creație și mediului de afaceri.