Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Eveniment

Memorandum privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul programulu

Articolul 1. Scopul
Scopul prezentului Memorandum rezidă în consolidarea capacităţilor comune pentru cercetare - dezvoltare şi inovare, precum şi în planul identificării experienţei şi perspectivelor de participare ale Academiilor din România şi Republica Moldova în programele comunitare ale Uniunii Europene.
Descarcă

Reuniune istorică a academiilor

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
La 28 noiembrie 2014, la Bucureşti, a avut loc, pentru prima dată, o şedinţă comună a Biroului Academiei Române şi a conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Părţile au convenit să coopereze în domeniul cercetărilor fundamentale, în vederea instituirii şcolilor doctorale şi pregătirii cadrelor, să elaboreze o foaie de parcurs pentru crearea cadrului instituţional propice participării în Programul Orizont 2020.
Descarcă

Propuneri la Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018

1. EDUCAŢIE
Obiective de guvernare
: 1. Orientarea procesului educaţional spre obţinerea competenţelor şi specializarea inteligentă.
2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educaţional-formativ.
Descarcă

Apel către partidele parlamentare proeuropene

Autor: Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Gheorghe Rusnac, Ion Guceac, Aurelia Hanganu
Rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum şi validarea acestora de către Curtea Constituţională, au consolidat vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova.
Experienţa integrării europene, acumulată de alte state, cum ar fi ţările baltice, este marcată de paradigma creării unei societăţi bazate pe cunoaştere.
Descarcă

Bruxelles-ul nu crede lacrimilor

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreşedinte al AŞM
Sărbătoarea de azi ne oferă ocazia de a trece în revistă succesele obţinute, a evidenţia şi remarca pe cei mai buni, fiindcă publicitatea şi replicarea ulterioară a cazurilor de succes reprezintă un motor al dezvoltării, dar ne oferă, totodată, prilejul de a medita asupra parcursului nostru, pentru a conştientiza unde ne găsim astăzi şi a înţelege mai bine unde vrem să ajungem.
Descarcă

Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM
Ce reprezintă astăzi Academia de Ştiinţe a Moldovei?
Când vine vorba de Academie, percepţia societăţii deseori nu este tocmai bună, uneori Academia fiind asociată cu o structură sovietică, nereformată.
Descarcă

Şansa cercetătorului pentru dezvoltare personală şi integrare în cercetarea europeană – acţiunile Marie Skłodowskacurie

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu, dr. Alexandru Roşca, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Lumea ştiinţei, în continuă schimbare, totdeauna a cerut de la persoana care se vrea cetăţean al ei mobilitate – că e vorba de flexibilitatea gândirii şi a schimbării de perspectivă asupra fenomenelor de diferit gen, că e vorba de deschidere către domenii şi tărâmuri necunoscute sau disponibilitatea de a comunica, pentru dezvoltare, cu semeni, cercetători experimentaţi, studenţi plini de iniţiative şi idei noi, ori pur şi simplu, de dorinţa arzândă de a lucra în noi medii legate de carte sau de diferite utilaje, instrumente, aparate puseDescarcă

Noi oportunităţi europene pentru cercetare

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Un Contract privind suportul financiar pentru participarea Republicii Moldova la Programul Cadru al Uniunii Europene Orizont 2020 a fost semnat la 25 august 2014, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei, de către Şeful Delegaţiei Uniunii Europene
la Chişinău, Pirkka Tapiola şi preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca.
Descarcă

Acord între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-Cadru al Uniunii pentru

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, în numele Republicii Moldova, denumită în continuare „Moldova”, pe de o parte, şi
COMISIA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comisia”, în numele Uniunii Europene, pe de altă parte, împreună denumite în continuare „părţile”.
Descarcă

Asocierea la Uniunea Europeană prinde contur

Autor: Centrul Media al AŞM
Pe data de 1 iulie 2014, Republica Moldova a semnat, concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania, Bosnia şi Herţegovina), Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020 (H2020).
Descarcă