Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (50), 2018

Filozofie

Toleranţă şi iubire în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza

Autor: Dr., conf. univ. Octavian Moşin
Manifestarea toleranţei include anumite condiţii şi limite ale valabilităţii ei. Astfel, toleranţa presupune, în mod obligatoriu, un minim de respect, impus chiar şi de anumite circumstanţe şi faţă de opiniile lansatorului.

Studiul artelor şi culturologie

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944–1947)

Autor: Drd. Alina Ostapov
Arhitectura perioadei postbelice se caracterizează prin consolidarea monopolului Partidului Comunist asupra dezvoltării politice, social-economice şi spirituale a republicii.

Fenomenul Ada Zevin în arta naţională

Autor: Dr., conf. cercet. Liliana Condraticova, dr. Natalia Procop
Artist plastic din Basarabia şi nume de referinţă în arta naţională, un simbol al epocii, eminent critic de artă şi înzestrat pedagog, cu un sublim talent nativ faţetat prin studiile de specialitate la Bucureşti, Moscova, Sankt Petersburg şi Chişinău, Ada Zevin ocupă un loc special în evoluţia artelor plastice din Republica Moldova, exprimându-şi discret aspiraţia de a-şi păstra libertatea de creaţie şi gândirea progresistă, în pofida mediului social, politic şi ideologic ostil.

In memoriam

Un clasic al ştiinţei fizice

Autor: Academician Mircea Bologa
Evocările pe care le publicăm, adunate şi puse la dispoziţia revistei „Akademos” de către academicianul Mircea Bologa, vin să dezvăluie atât contribuţia acad. V. Moscalenco la dezvoltarea fizicii, cât şi calităţile sale umane de o rară perspicacitate.

Noutăţi editoriale

Înţeleptul din Dobrogea despre tătarii din România

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Recent, în istoriografia românească au fost elaborate şi editate mai multe lucrări din perimetrul imagologiei etnice. Aceste ediţii reflectă o gamă variată de subiecte: identitate, alteritate, topofobie, cosmogonie, spaţialitate, cultură, istorie, antropologie, mentalităţi etc.

Machetatorii mărcilor poştale româneşti într-o lucrare enciclopedică

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Marca poştală, prin mesajul vizual şi grafic, extras din perimetrul artelor plastice, reprezintă un element al culturii. Mult timp acest domeniu a fost considerat artă minoră, de aceea, practic, a fost neglijat de cercetătorii ştiinţifici.

Portret

La vârsta împlinirilor. Academicianul Valeriu Pasat la 60 de ani

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu

Născut la 13 iulie 1958 în satul Scumpia, raionul Făleşti. Istoric, domeniile de cercetare: istoria contemporană, istoria RSS Moldoveneşti, fenomenul stalinismului, istoria ortodoxiei, sovietizarea Moldovei postbelice. Doctor habilitat în istorie (1996), membru corespondent (2000) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).

Sub formă mitopo(i)etică. Membru corespondent al AŞM Nicolae Dabija la 70 de ani

Autor: Acad. Mihai Cimpoi

Născut la 15 iulie 1948, com. Bişcotari, azi Codreni, rn. Cimişlia. Scriitor, publicist, istoric literar. Membru de Onoare al Academiei Române (2003), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).

Clarvăzătorul istoric al culturii româneşti. Academicianul Andrei Eşanu la 70 de ani

Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru, dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc

Născut la 16 iulie 1948 în satul Sculeni (azi raionul Ungheni). Istoric, domeniul de cercetare: cultură şi civilizaţie medievală românească. Doctor habilitat în istorie, membru corespondent (1992) şi membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Membru de Onoare al Academiei Române (2011).

O contribuţie esenţială la dezvoltarea ştiinţei pomicole. Doctorul habilitat în ştiinţe agricole Ilie Donica la 60 de ani

Autor: Dr. hab., prof. Constantin Dadu, dr. hab., prof. Mihail Rapcea

Născut la 1 august 1958 în satul Mateuţi, Rezina. Specialist în horticultură. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1995), profesor cercetător (2003). Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România (2004).

Ediţie întreagă e AICI