Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (50), 2018

Portret

Personalitate marcantă în domeniul biologiei. Academicianul Ion Toderaş la 70 de ani

Autor: Dr. hab., prof. Laurenţia Ungureanu, Dr., conf. Livia Calestru

Născut la 17 august 1948 în satul Logăneşti, rn. Hânceşti. Biolog, domeniul ştiinţific: zoologia funcţională, hidrobiologie. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1991), profesor universitar (1991). Membru corespondent (2000) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007). Membru de Onoare al Academiei Române (2016).

Un destin al trăirilor extreme. Doctorul habilitat în filologie Andrei Ţurcanu la 70 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Burlacu

Născut la 1 septembrie 1948, în comuna Cigârleni, Ialoveni. Poet, critic şi istoric literar. Domeniul de cercetare: literatură română contemporană. Doctor habilitat în filologie (1996), conferenţiar universitar (1995).

Fondatorul biorchimiei aplicative în ameliorarea porumbului. Doctorul habilitat Alexandr Rotari la 80 de ani

Autor: Acad. Boris Gaina, Dr. Silvia Mistreţ, Dr. Gheorghe Tudorache
Născut la 8 septembrie 1937 în satul Ciutuleşti, Floreşti. Biolog, domeniul de cercetare: biochimia şi fiziologia vegetală. Doctor habilitat în biologie (1993).

Clasic în viaţă al literaturii din Republica Moldova. Academicianul Ion Druţă la 90 de ani

Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
Într-un inspirat discurs, rostit la Uniunea Scriitorilor din Moldova pe 3 septembrie 2018, venerabilul coleg de breaslă Vladimir Beșleagă sublinia apăsat că nu e bine să folosim prea liber şi cam...

Patriarhul geneticii şi ameliorării porumbului. Academicianul Vasile MICU la 80 de ani

Autor: Acad. Maria Duca, dr. Gheorghe Tudorache, dr. Vasile Maticiuc
Să vorbeşti despre activitatea unui savant este o mare onoare ce implică însă şi o mare responsabilitate, iar dacă e să ne referim la Vasile Micu, membru titular a cinci Academii de Ştiinţe, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat, cavaler al „Ordinului Republicii” şi deţinător al Medaliei „Dimitrie Cantemir”, responsabilitatea este, cel puţin, dublă.
Ediţie întreagă e AICI