Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (50), 2018

EVENIMENT

Limba română, cea mai importantă creaţie spirituală a neamului românesc

Autor: Acad. Gh. Duca, acad. I. A. Pop
Sărbătoarea Naţională „Ziua Limbii Române” are pentru noi o semnificaţie specială, potenţată de sacrificiul generaţiilor de scriitori şi intelectuali, dar şi de oameni de rând pentru a păstra vie identitatea lingvistică românească.

Cultura naţională şi provocările globalizării

Autor: Acad. Eugen Simion
Domnule preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prieteni, vorbitori de limba română, Vă felicit, înainte de orice, de ziua limbii române, limba noastră comună.

Societatea cunoaşterii

Cooperarea multiaspectuală dintre Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi Republica Moldova

Autor: Igor Serotilă, Elena Mârzac
Autorii prezentului articol examinează evoluţia relaţiilor dintre NATO şi Republica Moldova şi prezintă o analiză a cooperării bilaterale, precum şi a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul programului nominalizat.

Ştiinţa informaţiei

Noi resurse lingvistice computaţionale în managementul dezastrelor sociale

Autor: Dr., conf. univ. Mircea Petic
Istoria cercetărilor în domeniul procesării limbajului natural este comparabilă cu cea a calculatoarelor, dovedind în timp un interes sporit din partea oamenilor de ştiinţă, iar edificarea Societăţii Informaţionale se constituie într-un catalizator al fenomenului dat.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Recent Progress in GaN-based Terahertz Sources: a review

Autor: Prof. Dr. Vadim Sirkeli
Terahertz (THz) waves refer to the electromagnetic radiation in the frequency range from 0.1 to 10 THz, which corresponds to the wavelengths from 3 mm to 30 µm, respectively [1].

Geografie

Podişul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG

Autor: M. c. Maria Nedealcov, dr. Valentin Răileanu, dr. Liviu Apostol, dr. Tatiana Adamenko
Cunoaşterea variabilităţii spaţiale a regimului termic şi pluviometric, în contextul schimbărilor climatice, prezintă un interes deosebit la etapa actuală

Ştiinţe chimice

Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes

Autor: PhD Elena Mihaela Pahontu, PhD Donald Poirier, academician Aurelian Gulea
Cancer is one of the most aggressive diseases of mankind [1]. The uncontrolled proliferation of the tumour cells is their specific feature [2].

Ştiinţe agricole

Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova

Autor: Conf. univ. Gh. Pripa
Actualmente, umanitatea se confruntă cu mai multe probleme acute, precum epuizarea surselor de carburanţi şi a apei potabile sau creşterea concentraţiei de gaze cu efect de seră din care rezultă încălzirea globală.

Ştiinţe economice

Arhitectura managementului securităţii alimentare în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Rodica Perciun, dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
Una dintre problemele principale cu care s-a confruntat omenirea de-a lungul dezvoltării sale a fost problema securităţii alimentare

Studiu empiric asupra relaţiilor dintre guvernanţa corporativă şi controlul intern

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Bîrcă
Trăsăturile actuale ale guvernanţei corporative simbolizează rezultatul evoluţiei ştiinţei economice şi, nu în cele din urmă, a ştiinţelor de gestiune.
Ediţie întreagă e AICI