Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (50), 2018

Ştiinţe economice

Analiza problemelor implementării unui sistem CRM într-o companie

Autor: Drd. Olga Goremichina
În ultimii ani, sistemele de Management al Relaţiilor cu Clienţii (abreviat CRM după en. Customer Relationship Management) au devenit o bază strategică pentru diverse companii şi un factor important al succesului lor.

Istorie

Actul unirii Basarabiei cu România în sistemul de propagandă şi istoriografia din RSS Moldovenească

Autor: Dr., conf. univ., Valentin Burlacu
Chestiunea Basarabiei, revenirea căreia în familia românească prin votul Sfatului Ţării din 27 martie 1918, contestată de guvernul bolşevic, a fost, alături de cea a tezaurului românesc, principalul subiect şi „nodul gordian” al disputei cu Moscova ce a marcat natura relaţiilor sovieto-române în întreaga perioadă interbelică.

Istoria unui act. (Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 75 din 09.09.1994)

Autor: Dr. hab. Aurelia Hanganu
Scopul articolului de faţă constă în a prezenta aspecte mai puţin cunoscute referitor la modul în care a fost adoptată o decizie de importanţă covârşitoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – cea care priveşte denumirea corectă a limbii folosite pe teritoriul Republicii Moldova.

Arheologie

Investigaţii arheologice în siturile eneolitic de la Cărbuna (campania 2018)

Autor: Cercet. şt. Sergiu Bodean, cercet. şt. st. Serghei Heghea
În anul 2018 a demarat un proiect care vizează dezvoltarea sistemică a comunităţii satului Cărbuna, raionul Ialoveni.

Filologie

Întemeietorul lexicografiei angliste din spaţiul românesc

Autor: Dr. Inna Negrescu-Babuş
Trăim într-o epocă în care limba engleză este pe cale să devină o nouă lingua franca.

Vocabularul românesc al modei vestimentare din secolul al XIX-lea într-un studiu de excepţie

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Tonul vestimentaţiei feminine europene din secolul al XIX-lea l-a dat Parisul. „Micul Paris”, Bucureştiul, a absorbit în foarte scurt timp tot ce a adus apusul.

Expresia răului în poezia lui Andrei Ţurcanu

Autor: Drd. Constantin Ivanov
Există în poezia lui Andrei Ţurcanu un eu ajuns în centrul unei lumi contaminate de răul ontologic.

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi investigare prin Tehnologiile Internet la studenţii filologi

Autor: Drd. Tatiana Veveriţa
În ultimii ani au survenit schimbări atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar care se înscriu în logica modernizării şi reformării sistemelor de educaţie din întreaga lume.

Ştiinţe ale educaţiei

Cu privire la necesitatea unei strategii naţionale de formare a vorbitorului cult / independent de limba română

Autor: Dr., conf. cercet. Maria Hadârcă
Pedagogia, ca ştiinţă fundamentală a educaţiei, dialoghează permanent cu realitatea educaţională, o chestionează şi o analizează, utilizând în acest scop metode proprii şi un instrumentar investigativ specific (observaţia, experimentul, ancheta, studiul de caz etc.), prin intermediul cărora poate ajunge la cunoaşterea stării de fapt într-un anume domeniu, la identificarea problemelor cu care se confruntă domeniul respectiv, precum şi la stabilirea cauzelor ce au provocat aceste probleme, în vederea reglării-autoreglării domeniului pe care îl cercetează.

Frumosul ca triadă a fiinţei umane

Autor: Dr. hab. Vlad Pîslaru
Fiinţa Om şi Omul român. Misiunea de a fi om – căci viaţa omului este o misiune, nu este deloc uşoară. Dar pe cât de grea şi de complicată este această misiune, pe atât de plină de a fi este ea.
Ediţie întreagă e AICI