Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (51), 2018

EVENIMENT

„Ştiinţa şi demnitatea, mai presus decât toate!”

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Revista „Prelucrarea Electronică a Materialelor”, editată de Institutul de Fizică Aplicată (IFA), şi revista „Akademos”, editată sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei au găzduit un şir de materiale despre viaţa şi activitatea cercetătorilor proeminenţi ai IFA şi AŞM.

Conferinţa astrală a fraţilor Moscalenco

Autor: Acad. Mircea Bologa
Trecând în revistă mai mult de o jumătate de secol de activitate la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, sunt copleşit de sentimentul de fericire de a-mi parcurge calea profesională alături de fraţii academicieni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, care au stat la temelia fizicii teoretice din Republica Moldova şi semnifică o epocă de aur în dezvoltarea ei.

Valori basarabene

Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AŞM
Împovărat de ani şi de responsabilităţi, revin cu smerenie la locurile de care mă leagă sentimente speciale, greu de definit, greu de exprimat.

Nicolae Botgros – Doctor Honoris Causa al AŞM. Laudatio

Autor: Acad. Gheorghe Mustea
Ne face o deosebită plăcere şi onoare să prezentăm astăzi, în faţa Domniilor Voastre, în înaltul for al Academiei de Ştiinţe, meritele speciale ale maestrului Nicolae Botgros, reputat muzician, dirijor, director artistic al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din Republica Moldova.

Rolul şcolii ştiinţifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc

Autor: Acad. Boris Gaina
În 2018, renumitul Institut pentru Viticultură şi Vinificaţie „Magaraci” din Yalta, Alma Mater a ştiinţei mondiale şi a practicii performante în viticultură şi vinificaţie, a consemnat 190 de ani de la fondare.

Matematică

Kepler şi problema A n Corpuri

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
Au trecut 400 de ani de la lansarea Legilor lui Kepler şi aproape 400 de ani de la publicarea lor. Ele au o deosebită importanţă pentru înţelegerea mişcării corpurilor cereşti şi au dat naştere la diverse probleme vitale care rămân nerezolvate până în prezent.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Diminuarea intensităţii câmpului fluorescent a doi qubiţi pompaţi laser

Autor: Dr. Viorel Ciornea, drd. Elena Cecoi, dr. hab. Mihai A. Macovei
Sistemele de qubiţi cu puncte cuantice sunt studiate intens în ultimii ani atât sub aspect teoretic, cât şi experimental.

Ştiinţa informaţiei

Filologia din Republica Moldova (2000–2018). O privire (în baza datelor de pe platforma ŞTIU.md)

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Despre evaluarea bibliometrică a ştiinţelor socioumane. Cercetarea în domeniul ştiinţelor socioumane prezintă rezultatele sale în moduri diferite, nu numai prin publicaţii.

Tehnologii

Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcţionale

Autor: Dr. conf. univ. Aliona Ghendov-Moşanu, dr. conf. univ. Liliana Popescu, dr. Ildico Lung, dr. Ocsana-Ileana Opriş, dr. Maria-Loredana Soran, dr. hab. prof. univ. Rodica Sturza
Fabricaţia produselor funcţionale cu compuşi biologic activi de origine naturală este mai mult decât actuală pentru industria alimentară [1, 2].

Zoologie

Date noi despre poziţia sistematică a cerbului lopătar uriaş Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) din Pleistocenul superior

Autor: Dr. Roman Croitor
Cerbul lopătar uriaş (Megaloceros giganteus) este o faimoasă specie iconică din epoca glaciară a Pleistocenului superior, cunoştinţele noastre despre acest cerb remarcabil fiind deocamdată incomplete.
Ediţie întreagă e AICI