Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (52), 2019

EVENIMENT

Institutul de Fizică Aplicată la 55 de ani şi priorităţile sale

Autor: Academician Mircea Bologa
O privire retrospectivă asupra căii parcurse de Institutul de Fizică Aplicată (IFA) trezeşte sentimente de satisfacție sinceră şi de mândrie justificată. În primul rând, acestea se referă la veterani – colegii care şi-au dedicat viaţa profesională (sau o parte semnificativă a ei) şi cunoştinţele lor institutului care a devenit cea de-a doua casă, mândria şi bogăţia noastră.

Scientometrie

Atestarea ştiinţifică în anul 2018: sub semnul reformelor

Autor: Dr. hab. conf. cercet. Gheorghe Cuciureanu, dr. conf. univ. Galina Marusic, dr. hab. conf. cercet. Vitalie Minciună, dr. hab. prof. univ. Tatiana Callo, dr. Marina Pişcenco, dr. conf. cercet. Aliona Daniliuc
În anul 2018 s-au produs schimbări majore în sistemul de evaluare a cercetării ştiinţifice din Republica Moldova.

Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a ştiinţei şi societăţii

Autor: Rodica Cujba
Ştiinţa este o formă de cunoaştere acumulată prin efortul omului de a înţelege universul în care trăim.

Laureat al Premiului Naţional 2018: Ştiinţe fizice

Structuri columnare de oxizi semiconductori pentru senzori selectivi de gaze: realizări şi provocări

Autor: Dr. hab. prof. univ. Oleg Lupan, laureat al Premiului Naţional 2018, drd. lector universitar Vasile Postica

Nanoarhitecturile de semiconductori oxidici au evoluat în materiale de ultimă generaţie cu o varietate largă de proprietăţi excepţionale pentru o aplicare extensivă, începând de la fotodetectori de radiaţia UV şi senzori de gaze, până la aplicaţii biomedicale şi catalitice [1-4].

Ştiinţe biologice

Floarea-soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova

Autor: Acad. Maria Duca, dr. Steliana Clapco, dr. Rodica Martea
Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte din familia Asteraceae, genul Helianthus, fiind unica specie din acest gen, cultivată ca plantă de importanţă alimentară majoră, graţie seminţelor bogate în ulei.

Tulpini de bacterii lactice autohtone noi din specia Streptococcus thermophilus

Autor: Dr. Anatoli Cartaşev
Una dintre cele mai importante probleme ale industriei produselor lactate constă în selectarea de specii şi tulpini bacteriene corespunzătoare cerinţelor înaintate de diverse tehnologii de prelucrare a laptelui prin fermentare [1].

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum

Autor: Drd. Ludmila Dombrov, dr. Elvira Gille, dr. conf. cercet. Maricica Colţun, drd. Radu Necula, dr. Lilia Chisnicean, dr. Aurelia Lupan
Verbena triphylla L. Hér., sinonimă cu Aloysia citriodora Paláu, Aloysia triphylla (L'Herit.) Britton, Lippia citriodora Humb., Bonpl. et Kunth. L. triphylla (L'Hér.) O. Kunth. Zappania citrodora Lam., aparţine genului Aloysia al familiei Verbenaceae şi este originară din America de Sud (Argentina, Paraguay, Brazilia, Uruguay, Chili şi Peru).

Ştiinţe geonomice

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torenţiale şi consecinţele acestora

Autor: M. c. Maria Nedealcov, cercet. şt. Galina Mîndru
În Republica Moldova principalele riscuri naturale ce se manifestă prin frecvenţă şi intensitate sporită şi au impact semnificativ asupra societăţii şi mediului natural sunt ploile torenţiale, inundaţiile declanşate de ele şi alunecările de teren.

Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations

Autor: Lead engineer Inna Romanciuc, candidate of geographic sciences, senior researcher Natalia Pazynych
The development of precision agriculture technologies allows both to increase yields and to save the natural resources.

Laureat al Premiului Naţional 2018: Ştiinţe agricole

Diversificarea şi modernizarea sortimentului viticol în contextul provocărilor climatice

Autor: Dr. hab. Gheorghe Savin
În regiunea carpato-danubiano-pontică, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, viţa-de-vie creşte din timpuri preistorice.
Ediţie întreagă e AICI