Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (52), 2019

Atestarea ştiinţifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Autor: Dr. hab. conf. cercet. Gheorghe Cuciureanu, dr. conf. univ. Galina Marusic, dr. hab. conf. cercet. Vitalie Minciună, dr. hab. prof. univ. Tatiana Callo, dr. Marina Pişcenco, dr. conf. cercet. Aliona Daniliuc
Structuri columnare de oxizi semiconductori pentru senzori selectivi de gaze: realizări şi provocări
Autor: Dr. hab. prof. univ. Oleg Lupan, laureat al Premiului Naţional 2018, drd. lector universitar Vasile Postica
Floarea-soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova
Autor: Acad. Maria Duca, dr. Steliana Clapco, dr. Rodica Martea
Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum
Autor: Drd. Ludmila Dombrov, dr. Elvira Gille, dr. conf. cercet. Maricica Colţun, drd. Radu Necula, dr. Lilia Chisnicean, dr. Aurelia Lupan
Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations
Autor: Lead engineer Inna Romanciuc, candidate of geographic sciences, senior researcher Natalia Pazynych
Funcţionalitatea principiului separaţiei puterilor în Republica Moldova: probleme, abordări ştiinţifice şi tendinţe
Autor: Dr. hab. prof. univ. Andrei Smochină. Dr. prof. univ. Carolina Smochina
Poezia lui Pavel Boţu: întoarcerea către sine a Geometrului
Autor: Dr. hab. prof. univ. Alexandru Burlacu
Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referinţă
Autor: Doctor în studiul artelor Constantin Spînu
Fondator al unei şcoli ştiințifice valoroase în domeniul fizicii teoretice
Autor: Academician Sveatoslav Moscalenco, Doctor în ştiinţe fizico-matematice Igor Podlesnîi
Trecutul militar al Basarabiei într-o amplă cercetare științifică
Autor: Doctor in istorie Ion Valer Xenofontov
Sinteze şi comunicări despre un eveniment sacramental
Autor: Cercetător ştiinţific Daniela Hadîrcă
Nume de familie rostuite frumos de Maria Cosniceanu
Autor: Doctor în filologie Viorica Răileanu
O călăuză pentru studierea patrimoniului arhitectural
Autor: Dr. hab. în studiul artelor şi culturologie, dr. hab. în istorie Liliana Condraticova
O panoramă a fenomenului artistic
Autor: Doctor habilitat în studiul artelor Tudor Stavilă
Cineastul care „a mers după soare”
Autor: Dr., conf. univ. Alexandru Lupaşcu-Bohanţov
Un reprezentant notoriu al teoriei corpului solid. Dr. hab., prof. univ. Maria Palistrant la 85 de ani
Autor: Academicienii Vsevolod Moscalenco şi Sveatoslav Moscalenco
Protectoarea apelor. Membrul corespondent al AŞM Elena Zubcov la 70 de ani
Autor: Dr. hab., prof. Laurenţia Ungureanu, Acad. Ion Toderaş
Excelenţă în cercetare şi educaţie. Academicianul Ion Ababii la 75 de ani
Autor: Biroul Senatului al USMF „Nicolae Testemiţanu
Predestinaţia agrobiologiei. Doctorul habilitat în biologie Valentin Celac la 80 de ani
Autor: Doctor habilitat, profesor universitar Vasile Gh. Grati