Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1(52), 2019

Atestarea ştiinţifică în anul 2018: sub semnul reformelor (
Autor: r. hab. conf. cercet. Gheorghe Cuciureanu, dr. conf. univ. Galina Marusic, dr. hab. conf. cercet. Vitalie Minciună, dr. hab. prof. univ. Tatiana Callo, dr. Marina Pişcenco, dr. conf. cercet. Aliona Daniliuc
)
Structuri columnare de oxizi semiconductori pentru senzori selectivi de gaze: realizări şi provocări (
Autor: Dr. hab. prof. univ. Oleg Lupan, laureat al Premiului Naţional 2018, drd. lector universitar Vasile Postica
)
Floarea-soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova (
Autor: Acad. Maria Duca, dr. Steliana Clapco, dr. Rodica Martea
)
Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum (
Autor: Drd. Ludmila Dombrov, dr. Elvira Gille, dr. conf. cercet. Maricica Colţun, drd. Radu Necula, dr. Lilia Chisnicean, dr. Aurelia Lupan
)
Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations (
Autor: Lead engineer Inna Romanciuc, candidate of geographic sciences, senior researcher Natalia Pazynych
)
Funcţionalitatea principiului separaţiei puterilor în Republica Moldova: probleme, abordări ştiinţifice şi tendinţe (
Autor: Dr. hab. prof. univ. Andrei Smochină. Dr. prof. univ. Carolina Smochina
)
Sub impactul Marilor Puteri: la cumpăna dintre secole (1792–1812) (
Autor: Dr. conf. cercet. Vlad Mischevca
)
Poezia lui Pavel Boţu: întoarcerea către sine a Geometrului (
Autor: Dr. hab. prof. univ. Alexandru Burlacu
)
Creaţia artistică orală în viaţa familiei Dicescu (
Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş
)
Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referinţă (
Autor: Doctor în studiul artelor Constantin Spînu
)
Fondator al unei şcoli ştiințifice valoroase în domeniul fizicii teoretice (
Autor: Academician Sveatoslav Moscalenco, Doctor în ştiinţe fizico-matematice Igor Podlesnîi
)
Trecutul militar al Basarabiei într-o amplă cercetare științifică (
Autor: Doctor in istorie Ion Valer Xenofontov
)
Sinteze şi comunicări despre un eveniment sacramental (
Autor: Cercetător ştiinţific Daniela Hadîrcă
)
Nume de familie rostuite frumos de Maria Cosniceanu (
Autor: Doctor în filologie Viorica Răileanu
)
O călăuză pentru studierea patrimoniului arhitectural (
Autor: Dr. hab. în studiul artelor şi culturologie, dr. hab. în istorie Liliana Condraticova
)
O panoramă a fenomenului artistic (
Autor: Doctor habilitat în studiul artelor Tudor Stavilă
)
Cineastul care „a mers după soare” (
Autor: Dr., conf. univ. Alexandru Lupaşcu-Bohanţov
)
Un reprezentant notoriu al teoriei corpului solid. Dr. hab., prof. univ. Maria Palistrant la 85 de ani (
Autor: Academicienii Vsevolod Moscalenco şi Sveatoslav Moscalenco
)
Protectoarea apelor. Membrul corespondent al AŞM Elena Zubcov la 70 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. Laurenţia Ungureanu, Acad. Ion Toderaş
)
Excelenţă în cercetare şi educaţie. Academicianul Ion Ababii la 75 de ani (
Autor: Biroul Senatului al USMF „Nicolae Testemiţanu
)
Predestinaţia agrobiologiei. Doctorul habilitat în biologie Valentin Celac la 80 de ani (
Autor: Doctor habilitat, profesor universitar Vasile Gh. Grati
)