Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (56)2020

EVENIMENT

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române

Autor: Acad. Ioan-Aurel Pop, Acad. Bogdan Simionescu, Acad. Victor Spinei, Acad. Răzvan Theodorescu, Acad. Victor Voicu, Acad. Ioan Dumitrache
Academia Română a luat act, cu îngrijorare, de noile încercări de a introduce în uzul oficial, în Republica Moldova și în alte regiuni vecine locuite de români, noțiunea inexistentă de „limbă moldovenească”, susținută odinioară de propaganda sovietică și reluată, astăzi, de către anumite cercuri interesate politic.

Știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală...

Autor: Eugenia TOFAN
Profesorul Randy Wayne Schekman, savant cu renume mondial, urmează să țină la Academia de Științe a Moldovei, în iunie curent, o lecție publică on-line cu genericul „Importanța cercetărilor fundamentale pentru descoperirile în domeniul medicinei”.

Prelucrarea Electronică a Materialelor”, revista prezentului și viitorului, la 55 de ani

Autor: Acad. Mircea BOLOGA
Accentuând și conștientizând durata și specificul traseului parcurs de revista internațională „Prelucrarea Electronică a Materialelor” (EOM), constatăm semnificația strategică a deciziilor luate în perioada de constituire a Institutului de Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Științe a Moldovei.

Platformele științifice ale AȘM – o nouă oportunitate pentru un dialog eficient cu societatea

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana CONDRATICOVA
 Implementate pe larg în mai multe centre de cercetare din spaţiul european, platformele științifice au fost inițiate în anul 2019 de către Academia de Științe a Moldovei ca o modalitate nouă și eficientă de discurs și de dialog ştiinţific.

Management în cercetare şi inovare

Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Gheorghe CUCIUREANU, dr. Marina PIȘCENCO, dr. hab., prof. univ. Tatiana CALLO, dr., conf. cercet. Aliona DANILIUC, dr. hab., conf. cercet. Vitalie MINCIUNĂ
În anul 2019 au fost aprobate un șir de reglementări noi ce vizează atestarea personalului științific și științifico-didactic în Republica Moldova, urmare a procesului de stabilire a unor noi proceduri și standarde pentru conferirea titlurilor științifice, a titlurilor științifico-didactice și a aprobării calității de conducător de doctorat, inițiat odată cu adoptarea Codului Educației.

Ştiinţe biologice

Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate

Autor: Drd. Maria TABĂRA
Conținutul ridicat de compuși fenolici, antociani, acid ascorbic al fructelor arbuștilor dovedesc un efect puternic în fortificarea sănătății umane [1; 2].

Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Leonid VOLOȘCIUC
Pornind de la dinamica și tendințele evoluției populației Terrei care, fiind într-o creștere continuă, a depășit 7,3 miliarde de locuitori și perspectiva atingerii a 9 miliarde în anul 2040 și 10 miliarde în anul 2060, devine tot mai stringentă necesitatea impulsionării măsurilor de fortificare a securității alimentare.

Ştiinţe chimice

Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic

Autor: Drd. Crina VICOL, acad. Gheorghe DUCA
Antioxidanții sunt substanțe chimice care pot influenţa reacțiile de oxido-reducere în lanț, prevenind sau inhibând reacțiile de oxidare [1].

Ştiinţe geonomice

Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Vasile ALCAZ, dr., conf. cercet. Igor NICOARA, Eugen ISICICO, drd. Sergiu TROIAN
Securitatea seismică este unul dintre factorii importanţi ce determină dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii socioeconomice a oricărei țări amplasate într-o zonă seismică.

Ştiinţe medicale

Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate

Autor: Dr. hab., prof. univ. Veaceslav MOȘIN, dr. hab., conf. univ. Iurie DONDIUC, dr., conf. univ. Rodica COMENDANT, coordonator Victoria CIUBOTARU
Sănătatea reproducerii, la nivel internațional, este recunoscută drept una dintre componentele fundamentale necesare dezvoltării umane.
Ediţie întreagă e AICI