Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (56)2020

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române
Autor: Acad. Ioan-Aurel Pop, Acad. Bogdan Simionescu, Acad. Victor Spinei, Acad. Răzvan Theodorescu, Acad. Victor Voicu, Acad. Ioan Dumitrache
Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Gheorghe CUCIUREANU, dr. Marina PIȘCENCO, dr. hab., prof. univ. Tatiana CALLO, dr., conf. cercet. Aliona DANILIUC, dr. hab., conf. cercet. Vitalie MINCIUNĂ
Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Leonid VOLOȘCIUC
Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Vasile ALCAZ, dr., conf. cercet. Igor NICOARA, Eugen ISICICO, drd. Sergiu TROIAN
Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate
Autor: Dr. hab., prof. univ. Veaceslav MOȘIN, dr. hab., conf. univ. Iurie DONDIUC, dr., conf. univ. Rodica COMENDANT, coordonator Victoria CIUBOTARU
Sugestii în diagnosticul precoce al preeclampsiei
Autor: Dr. hab., prof. univ. Valentin FRIPTU, drd. Vera OLEINIC
Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a conduce autovehicule
Autor: M. c. Victor GHICAVÎI, conf. univ. Lucia ŢURCAN, medic-rezident Anastasia CARACAŞ
Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer
Autor: Tatiana ROTARU, dr. hab., conf. cercet. Gheorghe CUCIUREANU
Modelul narativ Creangă
Autor: Drd. Iraida COSTIN
Femeia malefică în opera lui Ion Creangă
Autor: Dr. Olesea GÎRLEA
Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei
Autor: Dr. hab. Tudor STAVILĂ
O carte despre cărți
Autor: Dr. Ion Valer XENOFONTOV