Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (31), 2013

EVENIMENT

Alteţa Sa Regală Margareta, Principesa Moştenitoare a României şi Alteţa Sa Regală Radu, Principele României, în vizită la Acade


Eveniment de profundă trăire sufletească

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
- Distinşi membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei!
Onorată asistenţă!
Cu sentimente de o profundă trăire sufletească salutăm prezenţa Alteţei Sale Regale Margareta, Principesa Moştenitoare a României, Custode al Coroanei României, Alteţei Sale Regale Radu, Principe al României şi Excelenţei Sale Marius Lazurca, ambasadorul României în Republica Moldova.

Coroana română, o instituţie istorică a identităţii naţionale şi a vocaţiei europene

Autor: Alteţa Sa Regală Principele Radu al României
– Dle Preşedinte al Academiei, doamnelor şi domnilor academicieni, Excelenţa Voastră dle Ambasador, doamnelor şi domnilor!
Coroana Română este continuatoarea lungului şir de voievozi şi domni care au îndrumat viaţa şi destinul acestor meleaguri. Casa Regală, care împlineşte peste trei ani un secol şi jumătate de existenţă, nu a fost niciodată cu adevărat o instituţie politică, ci mereu, în toate vremurile, o instituţie istorică şi o instituţie a identităţii naţionale.

Medalia „Dimitrie Cantemir” pentru Crin Antonescu

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
În ziua de 5 decembrie 2013, preşedintele Senatului României, Crin Antonescu, a fost oaspetele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Evenimentul a făcut parte din vizita ofi cială pe care înaltul demnitar român a întreprins-o la Chişinău în zilele de
4-5 decembrie 2013, la invitaţia preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman.

Uniunea Europeană – casa noastră comună

Autor: Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României
– Domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
Doamnelor şi domnilor membri ai Academiei,
Doamnelor şi domnilor invitaţi!
Este o mare onoare pentru mine astăzi să mă aflu în faţa dumneavoastră şi darurile suplimentare cu care m-aţi copleşit îmi sporesc emoţia.
Îmi face plăcere să evoc rolul Academiei în promovarea culturii şi ştiinţei noastre, în strângerea relaţiilor spirituale între toţi românii, oriunde ar fi ei.

Modele economice de dezvoltare a Republicii Moldova

Autor: Ion Sturza
– Stimate domnule Preşedinte!
Stimaţi domnilor academicieni!
Doamnelor şi domnilor! Recunosc că sunt surprins de numărul mare de participanţi la această discuţie. E adevărat că nu am
ieşit, de mult timp, în faţa unei asemenea audienţe şi numeroase, dar şi de calitate.
Deşi întruniţi sub genericul „Lecturi Academice”, nu consider că aş prezenta o prelegere academică, deoarece nu am avut nici timp, nici tenacitate pentru pregătiri metodologice, dar nici pentru înarmare cu date statistice. Ceea ce voi prezenta sunt nişte reflecţii.

Energetică

Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova

Autor: MSc, cercetător ştiinţific, Natalia Timofte
Lansarea lucrărilor de construcţie a conductei de transport al gazelor naturale Iaşi-Ungheni reprezintă pentru Republica Moldova un pas mare pe calea integrării europene. Proiectul respectiv va avea efecte semnificative asupra pieţei de gaze şi a sectorului energetic în întregime, dar şi asupra economiei şi politicii naţionale.

Ştiinţe economice

Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară

Autor: Drd. Svetlana Dodon, Dr. hab., prof. Gheorghe Iliadi
Problema echilibrului bugetar a generat o serie de dezbateri ce apar periodic începând din a doua jumătate a secolului XX, când politica financiară a mai multor state a fost infl uenţată de conceptul keynesian (care susţinea că bilanţul dintre veniturile şi cheltuielile bugetare este mai  puţin important decât echilibrul macroeconomic, sugerând că în calitate de instrument-cheie într-o  recesiune poate servi politica fiscală).

2013 – anul internaţional al statisticii

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
La iniţiativa Institutului Internaţional de Statistică şi a altor organizaţii internaţionale, 2013 a fost declarat Anul Statisticii. Peste 1700 de organizaţii din 116 ţări au susţinut această iniţiativă, exprimându-şi, astfel, recunoştinţa pentru contribuţia Ştiinţelor Statistice în toate domeniile de activitate.

Societatea cunoaşterii

Cu privire la evoluţiile ştiinţei şi societăţii

Autor: Dr. hab. Vasile Marina, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
În lucrare se pun în evidenţă unele realităţi ştiinţifice şi sociale, a căror cunoaştere permite o mai bună înţelegere a fenomenelor care se produc în natură şi viaţa publică. Evoluţia adesea mai puţin firească a societăţii impune o tratare netriumfalistă a realităţii.
Ediţie întreagă e AICI