Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (31), 2013

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Condensarea boseeinstein a polaritonilor excitonici în microcavităţi

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, Dr. Igor Podlesnîi
Informaţia din acest articol se bazează pe raportul prezentat de unul dintre coautori (S. Moscalenco) la seminarul ştiinţific consacrat problemelor fundamentale ale fizicii stării condensate, care a avut loc la 26 septembrie 2013 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Raportul a fost extins, completat şi adaptat la rigorile unei reviste ştiinţifice şi este semnat de doi autori.

Intensificarea fitochimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermentare anaerobă a biomasei

Autor: Dr. Victor Covaliov, Acad. Gheorghe Duca, Dr.hab. Valentin Bobeică, Dr. Olga Covaliova
Problema obţinerii şi utilizării gazului hidrogen (H2) ca agent energetic regenerabil constituie o preocupare de vârf a specialiştilor din multe domenii în contextul soluţionării componentei fundamentale, ecologo-economice, a dezvoltării durabile – trecerea la surse regenerabile de energie. Problema energeticii bazate pe hidrogen mai este şi una controversată şi foarte dificilă.

Ştiinţe biologice

Utilizarea microscopului holografic digital în studiul preparatelor biologice

Autor: Dr. Ludmila Batîr, Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Masterand Adriana Acciu, Masterand Maria Gorceag
Istoria microscopiei holografice a început în 1948, când Dennis Gabor a propus o metodă de a evita aberaţia sferică şi a îmbunătăţi calitatea imaginii în microscopia electronică pentru a economisi lentilele din sistemul experimental. Holografia digitală evită prelucrarea chimică şi alte proceduri atribuite holografi ei clasice şi permite post-procesarea digitală a hologramei înregistrate.

Istoricul factorilor ecologici chimici ai mediului ambiant

Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Dediu Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Componenţii chimici ai mediului înconjurător prezintă un interes aparte pentru ecologia modernă.
Această preocupare are o istorie de peste 200 de ani, când unul din fondatorii chimiei ca ştiinţă, Antoine Laurent Lavoisier (1743 - 1794), a prezentat în 1792 Academiei Franceze raportul ştiinţific „Circuitul elementelor [chimice] pe suprafaţa Pământului”.

Peptide din insecte – sursă de preparate cu acţiune antimicrobiană

Autor: Dr. hab. Nicolae Bacinschi, M. cor. Victor Ghicavîi, Dr. Ina Pogonea
Din cele mai vechi timpuri, omul a folosit natura fie în viaţa sa cotidiană pentru rezolvarea problemelor nutriţionale, fie pentru a combate sau preîntâmpina un şir de maladii. Cele mai importante realizări în acest sens sunt legate de plante (infuzii, decocturi, tincturi, extracte).

Ştiinţe agricole

Caracteristica CO2 – extractului din firimituri de miez de nucă

Autor: Drd. Ana Jenac, Drd. Olga Migalatiev, Dr. Vavil Caragia, Inessa Soboleva
Nucile sunt o sursă bogată de substanţe biologic active, cunoscute de sute de ani datorită proprietăţilor lor profilactice în prevenirea bolilor cardiovasculare, aterosclerozei, cancerului şi bolilor digestive. Acestea conţin proteine (10-15%), lipide (60-70%), dintre care până la 70% acizi graşi polinesaturaţi (AGP), fibre alimentare (2-5%), vitamine şi minerale (1-2%) [1].

Biotehnologii recente vitivinicole

Autor: Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM, Boris Gaina
Realizările recente ale biotehnologiei au generat noi direcţii în cercetare şi dezvoltare în domeniile viticultură (uvologie) şi vinificaţie (oenologie). Producerea materialului săditor viticol de categorii biologice înalte a fost realizată cu succes în baza unor biotehnologii avansate.

Ploşniţa Perillus Bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de colorado

Autor: Dr. hab. Valeriu Derjanschi, Dr. Dina Elisoveţcaia, Dr. Livia Calestru
Anual cartoful este cultivat în Republica Moldova pe o suprafaţă de 25-28 mii ha. În anul 2013 cartoful a fost sădit pe o suprafaţă totală de 23,8 mii ha. Recolta culeasă a constituit 320-330 mii tone, media pe ţară atingând 13 tone la un hectar.

Ştiinţe medicale

Когнитивные нарушения у людей c частичной адентией

Autor: Академик Академии Наук Молдовы Виктор Лакуста, Науч. сотр. Института Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы, Рита Савочкина
По современным представлениям, под когнитивными расстройствами понимается субъективное и/или объективно выявляе мое ухудшение познавательных функций (внимание, память, гнозис, праксис, мыш ление и др.) вследствие структурных, дис метаболических, токсических повреждений головного мозга, влияющее на эффектив ность обучения, профессиональную, быто вую, социальную деятельность.

In memoriam

Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova

Autor: Dr. hab. Mihail Iovu, Dr. Ion Cojocaru, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Academicianul Andrei Andrieş s-a născut la 24 octombrie 1933 în comuna Buiucani (în prezent sector al Chişinăului). După absolvirea în anul 1951 a şcolii medii, s-a înscris la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică.
Ediţie întreagă e AICI