Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2(53), 2019

Academia de Ştiinţe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate (
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana Condraticova
)
Oportunităţi de dezvoltare a platformei electronice ştiinţifico-educaţionale RENAM – GEANT (
Autor: Dr. Grigore SECRIERU, dr. Petru BOGATENCOV, acad. Ion TIGHINEANU
)
Măsuri de sporire a capacităţii de producţie a solurilor erodate (
Autor: Acad. Serafim Andrieş, dr., conf. cercet. Vladimir Filipciuc
)
Potenţialul productiv şi stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologo-geografică (
Autor: Dr. Alexei POSTOLATI, drd. Karoline KUNZ, cercet. şt. Marina RUDOI
)
Neurochirurgia, o ştiinţă în plină schimbare (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Grigore ZAPUHLÎH
)
Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe (
Autor: Чл.-корр. Виктор ГИКАВЫЙ, д.м.н., профессор Сергей ПОВЕТКИН, к.м.н., доцент Елена КЛЮЕВА, д.м.н., профессор Николае БАЧИНСКИ, к.м.н., доцент Лилия ПОДГУРСКИ, к.м.н., ассистент Ирина ПОЛЬШАКОВА, к.м.н, доцент Лучия ЦУРКАН, aссистент Марин КИАНУ
)
Tehnologii educaţionale inovaţionale la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: instruirea adaptivă (
Autor: Dr., conf. univ. Natalia GAŞIŢOI, dr., conf. univ. Liubov ZASTÎNCEANU
)
Anatol Ciocanu, „Amantul a cinci maşini de scris” (
Autor: Dr. hab. prof. univ. Alexandru Burlacu
)
Palatul Preşedintelui Republicii Moldova (
Autor: M. c. Mariana ŞLAPAC, dr. Silviu TABAC
)
Patrimoniu şi patrimonializare: experienţa ţărilor europene şi a Republicii Moldova (
Autor: Drd. Marina MIRON, dr., conf. cercet. Diana NICOGLO
)
Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani (
Autor: M. c. Victor MORARU, Dr. hab., prof. Victor JUC
)
Personalitate marcantă a ştiinței şi practicii medicale. Academicianul Gheorghe PALADI la 90 de ani (
Autor: Acad. Ion ABABII, Dr. hab., prof. univ. Olga CERNEŢCHI
)
Contribuţii la ecologia umanităţii. Membrul corespondent al AŞM Ion DEDIU la 85 de ani (
Autor: M. c. Maria NEDEALCOV, Dr., conf. cercet. Vasile STEGĂRESCU, Dr. Petru BUNDUC, Acad. Andrei URSU, Dr. hab., conf. cercet. Constantin BULIMAGA, Dr., conf. cercet. Anatol TĂRÎŢĂ, Dr., conf. univ. Iurie BEJAN, Dr., conf. cercet. Ghennadi SÎRODOEV, Dr., conf. univ. Petru BACAL, Dr., conf. cercet. Valentin RĂILEANU, Dr., conf. cercet. Ala DONICĂ
)
Profesorul şi cercetătorul autentic. Doctorul în istorie Valentin BURLACU la 60 de ani (
Autor: Dr. hab. Nicolae ENCIU, Dr. Ion Valer XENOFONTOV
)