Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (53), 2019

Academia de Ştiinţe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana Condraticova
Oportunităţi de dezvoltare a platformei electronice ştiinţifico-educaţionale RENAM – GEANT
Autor: Dr. Grigore Secrieru, dr. Petru Bogatencov, acad. Ion Tighineanu
Măsuri de sporire a capacităţii de producţie a solurilor erodate
Autor: Acad. Serafim Andrieş, dr., conf. cercet. Vladimir Filipciuc
Potenţialul productiv şi stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologo-geografică
Autor: Dr. Alexei Postolati, drd. Karoline Kunz, cercet. şt. Marina Rudoi
Neurochirurgia, o ştiinţă în plină schimbare
Autor: Dr. hab., prof. univ. Grigore Zapuhlîh
Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe
Autor: Чл.-корр. Виктор Гикавый, д.м.н., профессор Сергей Поветкин, к.м.н., доцент Елена Клюева, д.м.н., профессор Николае Бачински, к.м.н., доцент Лилия Подгурски, к.м.н., ассистент Ирина Польшакова, к.м.н, доцент Лучия Цуркан, aссистент Марин Киану
Tehnologii educaţionale inovaţionale la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: instruirea adaptivă
Autor: Dr., conf. univ. Natalia Gaşiţoi, dr., conf. univ. Liubov Zastânceanu
Anatol Ciocanu, „Amantul a cinci maşini de scris”
Autor: Dr. hab. prof. univ. Alexandru Burlacu
Palatul Preşedintelui Republicii Moldova
Autor: M. c. Mariana Şlapac, dr. Silviu Tabac
Patrimoniu şi patrimonializare: experienţa ţărilor europene şi a Republicii Moldova
Autor: Drd. Marina Miron, dr., conf. cercet. Diana Nicoglo
Un destin ştiinţific exemplar. Academicianul Alexandru Roşca la 85 de ani
Autor: M. c. Victor Moraru, dr. hab., prof. Victor Juc
Contribuţii la ecologia umanităţii. Membrul corespondent al AŞM Ion Dediu la 85 de ani
Autor: M. c. Maria Nedealcov, dr., conf. cercet. Vasile Stegărescu, dr. Petru Bunduc, acad. Andrei Ursu, dr. hab., conf. cercet. Constantin Bulimaga, Dr., conf. cercet. Anatol Tărîţă, dr., conf. univ. Iurie Bejan, dr., conf. cercet. Ghennadi Sîrodoev, dr., conf. univ. Petru Bacal, dr., conf. cercet. Valentin Răileanu, dr., conf. cercet. Ala Donică