Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Impactul virusului SARS CoV-2 asupra sistemului urinar și reproductiv masculin

Autor: r. hab., conf. univ. Ion Dumbraveanu, dr., asist. univ. Andrei Bradu, asist. univ. Iurie Arian, Mihaela Ivanov, Felicia Bulai, dr. hab., prof. univ. Emil Ceban
Virusul Sars CoV-2 a fost descoperit în 2019, denumirea lui reprezentând abreviatura sintagmei „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”.

Procedee de monitorizare in situ a metilării genelor în predicția cancerului (Revista literaturii)

Autor: Dr. Victor Popescu, drd. Mariana Jian, drd. Tatiana Malcova
Pentru prognozarea riscului de dezvoltare a bolilor cronice, în general, și a cancerului, în special, este nevoie de a lua în considerare toți factorii care cauzează patologia respectivă, precum și de a identifica momentul în care aceștia încep să acționeze nefavorabil.

Particularitățile utilizării medicamentelor la persoanele de vârstă înaintată și senilă

Autor: Prof. univ., m. c. Victor Ghicavîi, Anastasia Caracaș
Farmacologia clinică geriatrică atestă actualmente o dezvoltare destul de intensă drept urmare a îmbătrânirii generale a populaţiei [1; 2; 3].

Diagnostic şi tratament în malformaţiile congenitale şi afecţiunile renourinare la copii (0-18 ani). Analiza rezultatelor la dis

Autor: Drd. Adrian Revenco
Malformațiile congenitale reno-urinare la copil reprezintă în continuare un capitol dificil al urologiei pediatrice.

Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a conduce autovehicule

Autor: M. c. Victor GHICAVÎI, conf. univ. Lucia ŢURCAN, medic-rezident Anastasia CARACAŞ
Numărul în creştere a accidentelor şi deceselor în traficul rutier, feroviar şi aviatic, precum şi la folosirea utilajelor şi mecanismelor ce necesită prudenţă, cauzate de persoane a căror capacitate de a conduce este afectată de medicamente administrate conform prescripţiei medicale sau fără indicaţie medicală autorizată (automedicaţie), de substanţe psihoactive ilicite sau de alcool reclamă o abordare complexă.

Sugestii în diagnosticul precoce al preeclampsiei

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valentin FRIPTU, drd. Vera OLEINIC
Preeclampsia se anunță a fi o problema majoră pentru obstetrica contemporană, fiind asociată cu rata are de morbiditate și mortalitate maternă și fetală, implicând aproximativ 2-7 % dintre toate sarcinile la nivel mondial[1].

Aspecte noi în conduita gravidelor cu placenta accreta

Autor: Dr. Hristiana CAPROS
Hemoragiile obstetricale sunt cauza principală a mortalității și morbidității materne la nivel mondial. Frecvența hemoragiilor obstetricale variază între 3-8 % din numărul total de nașteri.

Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate

Autor: Dr. hab., prof. univ. Veaceslav MOȘIN, dr. hab., conf. univ. Iurie DONDIUC, dr., conf. univ. Rodica COMENDANT, coordonator Victoria CIUBOTARU
Sănătatea reproducerii, la nivel internațional, este recunoscută drept una dintre componentele fundamentale necesare dezvoltării umane.

Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică

Autor: Drd. Maria Trohin, dr., conf. univ. Pavel Globa, dr., conf. univ. Elina Berliba, dr. hab., conf. univ. Eugen Tcaciuc, dr. hab., conf. univ. Olga Tagadiuc
Fibroza hepatică (FH) este procesul patologic comun tuturor afecțiunilor hepatice cronice, care se caracterizează prin acumularea excesivă a matricei extracelulare [1].

Tratamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară

Autor: Victoria Vartic, Corina Sterian, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu
Diabetul zaharat afectează în prezent peste 463 de milioane de oameni din întreaga lume, estimându-se că până în 2045 vor fi afectați 700 de milioane de oameni [1].