Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

SĂNATATEA PUBLICĂ BAZATĂ PE CUNOAŞTERE

Autor: Dr. hab. în medicină Mihai MAGDEI, Ministerul Sănătăţii
Dezvoltarea durabilă a oricărei societăţi este determinată în mare măsură de resursele umane şi, nu în ultimul rând, de starea de sănătate a oamenilor. Nicio civilizaţie n-a avut soarta de a prospera având o populaţie cu sănătatea compromisă.

Substanţe antibacteriene si antifungice noi din materie primă locală

Autor: Dr. hab. Viorel Prisacari, dr. Svetlana Buraciov, dr. Ana Dizdari, dr. Victor Ţapcov, dr. hab. Aurelian Gulea, dr. Maria Bârcă, dr. hab. Mihail Bodrug, dr. Maricica Colţun
Obţinerea penicilinei de către Alexandr Fleming în anul 1929 şi producerea ei în anul 1941 au favorizat apariţia chimioterapiei antibacteriene. Această descoperire ştiinţifică, una din cele mai mari în secolul XX, a schimbat esenţial eficienţa tratamentului maladiilor infecţioase, salvând viaţa multor milioane de oameni. Mai apoi, pe parcursul anilor 1941-2010, au fost descoperite numeroase grupe de noi antibiotice, fapt ce a amplificat şi diversificat arsenalul chimioterapeutic antibacterian.

Medicina alternativă – integrarea cu medicina ştiinţifică

Autor: Acad. Victor Lacusta
Medicina în Republica Moldova, ca şi în alte ţări europene, se bazează pe principii ştiinţifice. Însă aspectul ştiinţific nu exclude posibilitatea de a îmbogăţi medicina modernă cu date acumulate în baza experienţei empirice a poporului nostru şi a sistemelor medicale Orientale de medicină alternativă, în special din China, Tibet şi India. Acestea din urmă au o istorie multimilenară de perfecţionare continuă a metodelor de tratament.

Programul naţional de combatere a hepatitelor virale b, c şi d în Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Constantin Spînu; dr.hab. Petru Iarovoi; Angela Vrânceanu-Beneş, medic; dr. Marina Isac, Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă
Actualitatea Hepatitele virale acute şi cronice au fost, sunt şi vor fi pentru umanitate în anii ce urmează una dintre problemele de sănătate extrem de serioase. Cercetările efectuate şi evaluarea rezultatelor obţinute în domeniul epidemiologiei si combaterii hepatitelor virale din ultimele decenii ale secolului XX au adus o contribuţie remarcabilă la evaluarea semnifi caţiei mondiale a infecţiei hepatice şi defi nirii ei ca problemă majoră de sănătate publică.

Кардиосанокреатология. Первые результаты и задачи

Autor: Д. н. В.К. Чокинэ
Важность изучения феномена здоровья, в том числе и сердца, является общепринятой.

Derivaţii izotioureici – o nouă generaţie de medicamente antihipotensive (hipertensive)

Autor: Dr. hab. în medicină Victor Ghicavâi, Dr. în medicină Ecaterina Stratu
Problema tratamentului hipotensiunilor arteriale acute, declanşate în diverse afecţiuni cardiovasculare şi stări patologice (traume, şoc, intoxicaţii etc), acestea fi ind global destul de răspândite, este de importanţă majoră.

Consideraţii privind procesul de îmbătrânire demografică în Republica Moldova

Autor: Acad. Gheorghe Paladi
Una dintre problemele cele mai difi cile cu care se va confrunta societatea în acest secol va fi cea a bătrânilor. Cifrele care arată creşterea ponderii populaţiei vârstnice sunt impresionante. Potrivit datelor statistice ale ONU, numărul absolut al populaţiei de vârsta a treia de pe Terra este astăzi de peste 600 mln, comparativ cu 200 mln în 1950.

Efectele specifice şi nespecifice ale medicamentelor- mecanisme la nivel molecular

Autor: Dr.hab. Boris Parii, profesor universitar
Medicamentul reprezintă orice produs de origine vegetală, animală, minerală sau chimică, care interacţionează cu structurile biochimice şi morfofuncţionale ale organismului viu. El are la bază molecule chimice endogene sau exogene, descoperite sau încă nedescoperite.