Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Hashimoto’s thyroiditis: surgical treatment

Autor: PhD Michael I. Sheremet, Bukovinyan State Medical University Department of Surgery, Chernovtsy, Ukraine
Hashimoto’s thyroiditis (HT) is an organ-specific autoimmune disease characterized by production of antibodies such as anti-thyroperoxidase, which leads to destruction of the thyroid gland and a decrease in normal thyroid function. Thyroidectomy is not generally recommended because the dense inflammatory process that surrounds the thyroid gland can make resection more difficult.

Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă

Autor: Acad. Victor Lacusta Dr. hab., prof. univ. Ion Lupan Dr., conf. univ. Valeriu Fala
Conform studiilor epidemiologice publicate de OMS, gingivita și parodontita pot fi calificate ca epidemii chiar în ţările înalt dezvoltate – parodontita cronică severă afectează în jur de 35% din populația SUA și se prognozează că în anul 2030, numărul persoanelor cu parodontită cronică în SUA va ajunge la 71 de milioane (fiecare a 5-a persoană) [4, 14].

Managementul chirurgical în malformațiile congenitale la nou-născuți

Autor: Academician Eva Gudumac, Dr. Aliona Pisarenco, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ,,Natalia Gheorghiu”
Malformațiile congenitale sunt abateri de la dezvoltarea embrionară normală și determină anomalii de structură, funcție sau metabolism. Unele se manifestă chiar de la naștere sau din prima vârsta a copilăriei prin handicap mental sau fizic și deseori pot fi fatale.

Aportul cercetării la realizarea Programului Național de Control al Tuberculozei pe anii 2011 – 2015

Autor: Dr. hab., prof. cercetător Constantin Iavorschi, Dr., conf. cercetător Elena Tudor, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Tuberculoza este o boala infecţioasa cu caracteristici sociale şi demografice, precum şi o problemă importantă de sănătate publică. Încă în anul 1993 Organizaţia Mondială a Sănătăţii considera că tuberculoza a creat o situaţie de urgenţă mondială.

Particularităţile cazurilor secundare de TB provenite din focarele de tuberculoză

Autor: Master în Sănătate Publică Andrei Corlăteanu, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, dr., conf. univ. Viorel Soltan, Şcoala de Management în Sănătate
Generalităţi
Tuberculoza (TB) rămâne a fi o cauză esenţială de morbiditate şi mortalitate înaltă în întreaga lume. În 2012, de exemplu, au fost diagnosticaţi cu această maladie 8,6 milioane de persoane şi au decedat 1,3 milioane [1].

Autotratamentul şi posibilele prejudicii

Autor: M. cor. Victor Ghicavîi, Dr. Gheorghe Guşuilă, dr., conf. Nicolae Bacinschi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Autotratamentul poate fi definit ca o terapie aplicată fără o indicaţie medicală autorizată. Într-o formă mai complexă, prin autotratament sau automedicaţie se subînţelege utilizarea de sine stătător a unor metode terapeutice, inclusiv administrarea medicamentelor fără ca acestea să fie recomandate de către medic şi în absenţa unui control din partea medicului a eficacităţii şi inofensivităţii tratamentului medicamentos administrat.

Когнитивные нарушения у людей c частичной адентией

Autor: Академик Академии Наук Молдовы Виктор Лакуста, Науч. сотр. Института Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы, Рита Савочкина
По современным представлениям, под когнитивными расстройствами понимается субъективное и/или объективно выявляе мое ухудшение познавательных функций (внимание, память, гнозис, праксис, мыш ление и др.) вследствие структурных, дис метаболических, токсических повреждений головного мозга, влияющее на эффектив ность обучения,

Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective

Autor: Acad. Ion Ababii, dr. hab., prof. univ. Pavel Ciobanu, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu, dr. hab., prof. univ. Boris Topor, dr. hab., prof. univ. Filip Gornea
Organismul uman este în stare să se autorepare, adică să regenereze ţesuturile deteriorate, proces în care un rol important îi este atribuit celulelor stem capabile să stea la baza formării diferitelor ţesuturi în caz de necesitate.

Medicina personalizată – medicina viitorului

Autor: M. cor. Victor Ghicavîi, dr. Lucia Ţurcan, dr. Lilia Podgurschi
Pe parcursul ultimelor decenii, tratamentul pentru o serie întreagă de patologii consemnează o trecere de la abordări generale la strategii mai personalizate. Drept rezultat, pacienţilor li se poate prescrie cel mai bun medicament în funcţie de configuraţia lor genetică sau de subcategoria specifică a bolii de care suferă.

Strategii chirurgicale în pancreatita cronică şi complicaţiile ei

Autor: Membru corespondent al AŞM, Vladimir Hotineanu, USMF „Nicolae Testemitanu” LCŞ „Chirurgie reconstructivă, a tractului digestiv”
Incidenţa globală în continuă creştere a pancreatitei cronice (PC) şi complicaţiilor ei, implicarea variatelor mecanisme etiopatogenice de dezvoltare, a unor multiple variante anatomoclinice de evoluţie, a numeroaselor comorbidităţi, impunerea diverselor gesturi chirurgicale încadrează această patologie în categoria celor cu risc înalt.