Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Когнитивные нарушения у людей c частичной адентией

Autor: Академик Академии Наук Молдовы Виктор Лакуста, Науч. сотр. Института Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы, Рита Савочкина
По современным представлениям, под когнитивными расстройствами понимается субъективное и/или объективно выявляе мое ухудшение познавательных функций (внимание, память, гнозис, праксис, мыш ление и др.) вследствие структурных, дис метаболических, токсических повреждений головного мозга, влияющее на эффектив ность обучения,

Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective

Autor: Acad. Ion Ababii, dr. hab., prof. univ. Pavel Ciobanu, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu, dr. hab., prof. univ. Boris Topor, dr. hab., prof. univ. Filip Gornea
Organismul uman este în stare să se autorepare, adică să regenereze ţesuturile deteriorate, proces în care un rol important îi este atribuit celulelor stem capabile să stea la baza formării diferitelor ţesuturi în caz de necesitate.

Medicina personalizată – medicina viitorului

Autor: M. cor. Victor Ghicavîi, dr. Lucia Ţurcan, dr. Lilia Podgurschi
Pe parcursul ultimelor decenii, tratamentul pentru o serie întreagă de patologii consemnează o trecere de la abordări generale la strategii mai personalizate. Drept rezultat, pacienţilor li se poate prescrie cel mai bun medicament în funcţie de configuraţia lor genetică sau de subcategoria specifică a bolii de care suferă.

Strategii chirurgicale în pancreatita cronică şi complicaţiile ei

Autor: Membru corespondent al AŞM, Vladimir Hotineanu, USMF „Nicolae Testemitanu” LCŞ „Chirurgie reconstructivă, a tractului digestiv”
Incidenţa globală în continuă creştere a pancreatitei cronice (PC) şi complicaţiilor ei, implicarea variatelor mecanisme etiopatogenice de dezvoltare, a unor multiple variante anatomoclinice de evoluţie, a numeroaselor comorbidităţi, impunerea diverselor gesturi chirurgicale încadrează această patologie în categoria celor cu risc înalt.

Studiul epidemiologiei urgenţelor medicochirurgicale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciobanu, Director al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Chestiunea organizării serviciilor de urgenţă şi adaptării lor la necesităţile reale ale comunităţilor i-a preocupat pe savanţii din toate timpurile.

Supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase

Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Deşi are o istorie lungă, de secole, epidemiologia rămâne o ramură foarte importantă în ştiinţele medicale, precum şi în sistemul de sănătate publică, deoarece se preocupă în primul rând de studierea maladiilor infecţioase, foarte răspândite pe parcursul evoluţiei omenirii. Conform datelor OMS, în lume anual sunt afectaţi de bolile transmisibile aproximativ 2 mld. de oameni.

Noi direcţii de elaborare a medicamentelor autohtone

Autor: Membru corespondent al AŞM, Victor Ghicavîi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
E bine cunoscut faptul că aprovizionarea cu medicamente de calitate, inofensive şi accesibile determină în mare măsură eficienţa şi viabilitatea sistemului de sănătate din ţară. Există două căi esenţiale pentru rezolvarea acestei probleme: importul de medicamente şi producţia autohtonă a lor.

Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer

Autor: Academician Aurelian Gulea, Universitatea de Stat din Moldova
În practica mondială designul moleculelor cu proprietăţi anticancer s-a dezvoltat preponderent în direcţia sintezei combinaţiilor cis-platinice [1] şi a compuşilor steroidieni [2,3]. Aplicarea compuşilor platinici la tratarea cancerului se confruntă astăzi cu multiple efecte adverse. Problema de asamblare a unor noi agenţi de inhibare a proliferării celulelor de cancer, eficienţi şi
puţin toxici, rămâne a fi în continuare una actuală.

Terapia celulară în infertilitatea tubară determinată de boala inflamatorie pelvină

Autor: Drd. Tatiana Revencu, Dr., prof.univ. Valentin Friptu, Drd. Ludmila Nacu, Dr., prof.univ. Viorel Nacu
Infertilitatea feminină este una dintre complicaţiile bolii inflamatorii pelvine (BIP) acute, recidivante sau cronice, care determină alterarea microanatomiei, anatomiei şi fi ziologiei salpingiene, în cadrul paralelismului între fenomenele lezionale şi fenomenele reparatorii caracteristice bolii şi tipurilor de germeni implicaţi.

Procedeu de prognozare a riscului de dezvoltare a cancerului glandei tiroide

Autor: Dr. Victor Popescu, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Datele din literatura de specialitate atestă faptul că genele tumor-supresoare se caracterizează adeseori printr-un grad avansat al metilării la nivelul promotorilor în neoplazmele umane, fenomen ce corelează cu inactivarea genelor date prin diminuarea sau stoparea transcripţiei acestor gene în celulele preneoplazice şi în cele maligne.