Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Managementul terapeutic al colestazei intrahepatice de sarcină

Autor: Dr. hab., prof. univ. Olga Cerneţchi, drd. Maria Cemortan, dr. Irina Sagaidac
Colestaza intrahepatică de sarcină (CIS), sau colestaza gravidarum (CG), reprezintă o tulburare hepatică în sarcină caracterizată prin prurit cutanat de diferită intensitate, de la uşor până la sever, şi modificări ale testelor funcţionale ale ficatului (LFTs). (...)

Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe

Autor: Чл.-корр. Виктор Гикавый, д.м.н., профессор Сергей Поветкин, к.м.н., доцент Елена Клюева, д.м.н., профессор Николае Бачински, к.м.н., доцент Лилия Подгурски, к.м.н., ассистент Ирина Польшакова, к.м.н, доцент Лучия Цуркан, aссистент Марин Киану
В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной проблемой общественного здравоохранения. Распространенность заболевания в разных странах мира варьирует от 20% (Чили) до 6% (Мексика, Азия).

Rolul sindromului metabolic în patogenia accidentelor vasculare cerebrale ischemice

Autor: Drd. Natalia Ciobanu
Accidentul vascular cerebral (AVC) este o problemă de sănătate publică importantă, reprezentând cauza principală a invalidităţii şi a spitalizării prelungite a pacienţilor [1, p.189; 4, p. 12].

Rolul metaboliților oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic

Autor: Drd., cercet. șt. Natalia Ciobanu, acad. S. Groppa, drd., cercet. șt. Valeriana Pantea, dr. hab., prof. univ. V. Gudumac
AVC ischemic reprezintă a doua cauză de mortalitate în Republica Moldova şi prima cauză de mortalitate din cadrul bolilor neurologice. De asemenea, are un impact fizic, psihologic şi financiar major asupra pacienților, familiilor, sistemului de sănătate şi a societății în întregime [1, p. 10].

Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic

Autor: M. cor. V. Prisacari, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
Hepatitele cronice, cirozele hepatice și cancerul hepatic primar continuă a fi pentru umanitate una dintre problemele de sănătate extrem de serioase din cauza răspândirii globale, endemicităţii, morbidităţii şi mortalităţii crescute, precum şi a ratei înalte de invaliditate cauzate de cronicizarea rapidă a acestor patologii. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Infecțiile nosocomiale cu Staphylococcus meticilino-rezistent: situația epidemiogenă la zi, soluții

Autor: m. c. V. Prisacari, drd. Diana Buga, dr. I. Berdeu
Bacteriile din Genul Staphylococcus constituie una dintre principalele cauze ale infecțiilor bacteriene, atât la nivel de spital, cât și la nivel de comunitate, determinând o gamă largă de boli, variind de la o infecție banală a pielii până la o pneumonie necrotizantă fatală [1].

Tratamentul disfucnției erectile prin prisma istoriei

Autor: Dr. Ion Dumbrăveanu
Interesul faţă de cauzele şi metodele de tratament ale disfuncţiei erectile a apărut odată cu omenirea, iar concepţiile despre problemă s-au modificat concomitent cu dezvoltarea socio-economică a societăţii.

Aportul ştiinţific, managerial şi publicistic în promovarea medicinii legale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gh. Baciu
Expertiza medico-legală este un procedeu fără de care normele de drept penal referitoare la infracţiunile comise împotriva sănătăţii şi vieţii umane ar fi insuficiente.

Legenda medicinii naționale

Autor: M. c. V. Prisacari
Exponent al primului val de absolvenți mediciniști autohtoni, Nicolae Testemițanu s-a consacrat totalmente profesiei, în nețărmurita-i dorință de a-și sluji poporul. Țăranul de ieri, devenit medic, depunea eforturi grandioase pentru a se afirma și a străluci în profesie.

Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cariovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn

Autor: Acad. V. Lacusta, dr. hab., conf. univ. V. Fala., dr. hab, prof. univ. A. Grosu, dr. hab, prof. univ. M. Gavriliuc, Paula Fala
Analiza datelor din literatură demonstrează că zonele reflexogene ale sistemului stomatognat se află în inter-relaţie strânsă cu zonele reflexogene cardiovasculare [12, 14].