Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic

Autor: M. cor. V. Prisacari, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
Hepatitele cronice, cirozele hepatice și cancerul hepatic primar continuă a fi pentru umanitate una dintre problemele de sănătate extrem de serioase din cauza răspândirii globale, endemicităţii, morbidităţii şi mortalităţii crescute, precum şi a ratei înalte de invaliditate cauzate de cronicizarea rapidă a acestor patologii. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Infecțiile nosocomiale cu Staphylococcus meticilino-rezistent: situația epidemiogenă la zi, soluții

Autor: m. c. V. Prisacari, drd. Diana Buga, dr. I. Berdeu
Bacteriile din Genul Staphylococcus constituie una dintre principalele cauze ale infecțiilor bacteriene, atât la nivel de spital, cât și la nivel de comunitate, determinând o gamă largă de boli, variind de la o infecție banală a pielii până la o pneumonie necrotizantă fatală [1].

Tratamentul disfucnției erectile prin prisma istoriei

Autor: Dr. Ion Dumbrăveanu
Interesul faţă de cauzele şi metodele de tratament ale disfuncţiei erectile a apărut odată cu omenirea, iar concepţiile despre problemă s-au modificat concomitent cu dezvoltarea socio-economică a societăţii.

Aportul ştiinţific, managerial şi publicistic în promovarea medicinii legale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gh. Baciu
Expertiza medico-legală este un procedeu fără de care normele de drept penal referitoare la infracţiunile comise împotriva sănătăţii şi vieţii umane ar fi insuficiente.

Legenda medicinii naționale

Autor: M. c. V. Prisacari
Exponent al primului val de absolvenți mediciniști autohtoni, Nicolae Testemițanu s-a consacrat totalmente profesiei, în nețărmurita-i dorință de a-și sluji poporul. Țăranul de ieri, devenit medic, depunea eforturi grandioase pentru a se afirma și a străluci în profesie.

Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cariovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn

Autor: Acad. V. Lacusta, dr. hab., conf. univ. V. Fala., dr. hab, prof. univ. A. Grosu, dr. hab, prof. univ. M. Gavriliuc, Paula Fala
Analiza datelor din literatură demonstrează că zonele reflexogene ale sistemului stomatognat se află în inter-relaţie strânsă cu zonele reflexogene cardiovasculare [12, 14].

Utilizarea antibioticelor şi rezistenţa antimicrobiană

Autor: Dr. E. Bernaz
Astăzi, instituţiile medicale salvează anual zeci de mii şi chiar milioane de vieţi omeneşti, în primul rând, cu ajutorul antibioticelor. Totodată, este de menţionat faptul că istoricul remediilor medicamentoase antimicrobiene cuprinde o perioadă de timp destul de scurtă.

Efectele metabolice ale bypass-ului gastric

Autor: Acad. Gh. Ghidirim, dr. S. Balan, Dr. hab. Gh. Rojnoveanu, Dr. S. Revencu, dr. G. Conțu, dr. I. Mahovici, dr. O. Conțu, rezident Dan Revencu
Actualmente obezitatea reprezintă o problemă medicală şi socială majoră, atingând proporţii epidemice la nivel mondial, cu peste 300 de milioane de persoane obeze, costurile medicale reprezentând 2-7% din totalul cheltuielilor medicale în ţările dezvoltate [4].

Căi de fortificare a asistenţei cu medicamente în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Safta, lector univ. Valentina Buliga, asist. univ. Elena Chițan, dr., conf. univ. M. Lupu
De la proclamarea independenţei încoace, domeniul farmaceutic al Republicii Moldova a reuşit să se afirme ca subsistem al sistemului de sănătate.

Teoria ereditară a cancerului pulmonar

Autor: Dr., conf. cercet. Valentina Stratan, Dr. hab. Vladimir Şutchin, Dr. hab., conf. cercet. Valeriu Bîlba
Actualitatea problemei. Cancerul pulmonar constituie o problemă stringentă de ordin social şi biologic. Această problemă este tot mai importantă în legătură cu creşterea continuă a morbidităţii şi mortalităţii prin cancer pulmonar în multe regiuni economic dezvoltate din lume.