Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Studiul epidemiologiei urgenţelor medicochirurgicale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciobanu, Director al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Chestiunea organizării serviciilor de urgenţă şi adaptării lor la necesităţile reale ale comunităţilor i-a preocupat pe savanţii din toate timpurile.

Supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase

Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Deşi are o istorie lungă, de secole, epidemiologia rămâne o ramură foarte importantă în ştiinţele medicale, precum şi în sistemul de sănătate publică, deoarece se preocupă în primul rând de studierea maladiilor infecţioase, foarte răspândite pe parcursul evoluţiei omenirii. Conform datelor OMS, în lume anual sunt afectaţi de bolile transmisibile aproximativ 2 mld. de oameni.

Noi direcţii de elaborare a medicamentelor autohtone

Autor: Membru corespondent al AŞM, Victor Ghicavîi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
E bine cunoscut faptul că aprovizionarea cu medicamente de calitate, inofensive şi accesibile determină în mare măsură eficienţa şi viabilitatea sistemului de sănătate din ţară. Există două căi esenţiale pentru rezolvarea acestei probleme: importul de medicamente şi producţia autohtonă a lor.

Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer

Autor: Academician Aurelian Gulea, Universitatea de Stat din Moldova
În practica mondială designul moleculelor cu proprietăţi anticancer s-a dezvoltat preponderent în direcţia sintezei combinaţiilor cis-platinice [1] şi a compuşilor steroidieni [2,3]. Aplicarea compuşilor platinici la tratarea cancerului se confruntă astăzi cu multiple efecte adverse. Problema de asamblare a unor noi agenţi de inhibare a proliferării celulelor de cancer, eficienţi şi
puţin toxici, rămâne a fi în continuare una actuală.

Terapia celulară în infertilitatea tubară determinată de boala inflamatorie pelvină

Autor: Drd. Tatiana Revencu, Dr., prof.univ. Valentin Friptu, Drd. Ludmila Nacu, Dr., prof.univ. Viorel Nacu
Infertilitatea feminină este una dintre complicaţiile bolii inflamatorii pelvine (BIP) acute, recidivante sau cronice, care determină alterarea microanatomiei, anatomiei şi fi ziologiei salpingiene, în cadrul paralelismului între fenomenele lezionale şi fenomenele reparatorii caracteristice bolii şi tipurilor de germeni implicaţi.

Procedeu de prognozare a riscului de dezvoltare a cancerului glandei tiroide

Autor: Dr. Victor Popescu, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Datele din literatura de specialitate atestă faptul că genele tumor-supresoare se caracterizează adeseori printr-un grad avansat al metilării la nivelul promotorilor în neoplazmele umane, fenomen ce corelează cu inactivarea genelor date prin diminuarea sau stoparea transcripţiei acestor gene în celulele preneoplazice şi în cele maligne.

Actualitatea implementării şi fortificării sistemului de farmacovigilenţă

Autor: Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi, Dr. Lucia Ţurcan, Dr. Lilia Podgurschi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Problema asigurării inofensivităţii preparatelor medicamentoase (PM) a apărut odată cu unul dintre cele mai vechi principii medicale „primum non nocere” – „mai întâi nu dăuna” sau principiul non-vătămării, dar se impune şi mai acut în zilele noastre,
când există un număr considerabil de medicamente, utilizarea cărora este însoţită de numeroase efecte adverse.

Viziuni conceptuale manageriale, financiare şi de estimare din perspective ştiinţei academice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Mereuţă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Institutul Oncologic
Actualitate. După intrarea în vigoare a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în anul 2004, s-au creat condiţii favorabile pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale AŞM şi extinderea implicării academice în toată sfera de
cercetare şi inovare, fapt care, indiscutabil, dovedeşte actualitatea optimizării manageriale produse.

Durerea – o problemă globală, multidisciplinară, actuală

Autor: Membru corespondent al AŞM Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Adrian Belîi, Preşedintele Societăţii pentru Studiul şi Combaterea Durerii din Moldova
I. De ce durerea este o problemă atât de importantă?
În a doua jumătate a sec. XX, creşterea accesibilităţii populaţiei la o asistenţă medicală calificată şi înalt specializată a fost urmată de înaintarea unor noi cerinţe faţă de serviciile prestate. Astăzi, pacientul, adică beneficiarul şi plătitorul serviciilor medicale, pe lângă rezolvarea promptă a problemelor de sănătate, condiționează un nivel înalt de confort şi securitate.

Avortul de la a doua jumătate a sec. XX încoace

Autor: Ludmila Tăutu, Viorica Roşu, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, sector demografie
În pofida progresului tehnico-ştiinţific obţinut, a tuturor succeselor medicinei contemporane, în multe ţări ale lumii avortul continuă să fie o metodă de reglare a natalităţii, pe fondul unei sănătăţi reproductive precare şi al creşterii numărului cuplurilor infertile.
Imoral, din punctul de vedere al Bisericii, scos în ilegalitate de legislaţia unor state, dreptul la avort a avut o evoluţie sinuoasă, permanent controversată pe parcursul întregii istorii.