Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural

Autor: Dr., conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, dr., conf. univ. Ludmila D. Cojocaru
În Republica Moldova, de la afirmarea independenţei până astăzi, procesele decomunizării au avut un parcurs sinuos. (...)

Cosmosul eminescian Congresul Mondial al Eminescologilor la cea de a VIII-a ediţie

Autor: Dr. Olesea Gîrlea
Ediţia a VIII-a a Congresului Mondial al Eminescologilor, desfăşurată la 1-2 septembrie anul curent, a avut drept generic Cosmosul eminescian. (...)

Limba română – memorie, cetate şi stindard

Autor: Arcadie Suceveanu
De aproape trei decenii, zilele de la sfârşitul lui august se asociază în mintea basarabenilor cu Sărbătoarea limbii române. (...)

Limba noastră cea română la Academia de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana Condraticova
O tradiţie frumoasă, lansată de Academia de Ştiinţe a Moldovei în anul 2005, întruneşte de atunci încoace elita academică şi universitară, oameni de cultură şi artă, pentru a omagia Limba Noastră cea Română. În 2019, prelegerile publice găzduite de AŞM au ajuns la cea de-a XV-a ediţie.

A fost aleasă noua conducere a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – un pas spre performanţă, vizibilitate şi consolidare a comunită

Academia de Ştiinţe a Moldovei a intrat în prima jumătate a anului 2019 într-un proces de reînnoire şi restructurare.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, locomotiva proceselor de internaţionalizare a cercetării

Autor: Acad. Ion Tighineanu, preşedinte al AŞM
Domeniile cercetării şi inovării, în urma implementării reformelor, se regăsesc actualmente pe o platformă cu câţiva piloni de bază, rolul fiecărui pilon fiind determinat de Codul cu

Institutul de Fizică Aplicată la 55 de ani şi priorităţile sale

Autor: Academician Mircea Bologa
O privire retrospectivă asupra căii parcurse de Institutul de Fizică Aplicată (IFA) trezeşte sentimente de satisfacție sinceră şi de mândrie justificată. În primul rând, acestea se referă la veterani – colegii care şi-au dedicat viaţa profesională (sau o parte semnificativă a ei) şi cunoştinţele lor institutului care a devenit cea de-a doua casă, mândria şi bogăţia noastră.

Rolul şcolii ştiinţifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc

Autor: Acad. Boris Gaina
În 2018, renumitul Institut pentru Viticultură şi Vinificaţie „Magaraci” din Yalta, Alma Mater a ştiinţei mondiale şi a practicii performante în viticultură şi vinificaţie, a consemnat 190 de ani de la fondare.

Nicolae Botgros – Doctor Honoris Causa al AŞM. Laudatio

Autor: Acad. Gheorghe Mustea
Ne face o deosebită plăcere şi onoare să prezentăm astăzi, în faţa Domniilor Voastre, în înaltul for al Academiei de Ştiinţe, meritele speciale ale maestrului Nicolae Botgros, reputat muzician, dirijor, director artistic al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din Republica Moldova.

Valori basarabene

Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AŞM
Împovărat de ani şi de responsabilităţi, revin cu smerenie la locurile de care mă leagă sentimente speciale, greu de definit, greu de exprimat.