Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Noaptea Cercetătorilor Europeni – MODERNight-2020 – marcată de Academia de Științe a Moldovei

Autor: M. c. Svetlana Cojocaru, dr. hab. Liliana Condraticova, Lidia Vîrțan
Proiectul Noaptea Cercetătorilor Europeni, finanțat de programul ORIZONT 2020 în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (acord de grant nr. 955289), constituie un eveniment de anvergură la nivel european, menit să apropie cercetătorii și rezultatele acestora de publicul larg, sloganul „Știința pentru societate/Science for Society” pliindu-se perfect pe acțiunile desfășurate.

De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare Academia și-a desemnat laureații

Autor: Acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. Liliana Condraticova
Anul 2020, prin pandemia care îl marchează, a perturbat activitatea în diverse domenii, inclusiv în cel al cercetării și inovării, oferind învățăminte și posibilități de experiențe inedite.

Casa memorială „Adrian Păunescu”

 Pe data de 26 august 2020, în satul Copăceni, raionul Sângerei, a fost inaugurată Casa memorială „Adrian Păunescu”.

Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău

Autor: Liliana Condraticova, Nicoleta Vornicu
Conceptul de patrimoniu vine din necesitatea omului și a societății de a identifica, promova și valorifica cele mai importante creații ale înțelepciunii umane.

Cosmogonie, mit și știința în opera lui Mihai Eminescu

Autor: Dumitru-Dorin Prunariu
Prezentarea mea are loc în contextul sărbătoririi Limbii române, ca limbă oficială atât în România, cât și în Republica Moldova, limbă veche și complexă în care s-au scris opere nemuritoare, iar personalități de excepție au îmbogățit-o și au contribuit la nemurirea ei.

LAUREAȚI AI PREMIULUI NAȚIONAL 2020

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
 

Numele acad. Gheorghe PALADI, atribuit Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău

Autor: Eugenia Tofan
Eveniment unic, prin semnificația sa umană, științifică și educațională: Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău i s-a conferit numele academicianului Gheorghe PALADI, o personalitate emblematică a medicinei moldovenești, ilustru medic obstetrician-ginecolog, fondator al serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova, care a tutelat de-a lungul a șapte decenii sănătatea miilor de mame și a pruncilor acestora și care în anul curent și-a consemnat cea de-a 91-a aniversare.

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019: concluzii și propuneri în perspectivă

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) și cu Statutul Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM nr. I/2 din 24 ianuarie 2019, Academia de Științe, în calitate de consultant strategic al Guvernului, elaborează Raportul anual asupra stării științei.

Platformele științifice ale AȘM – o nouă oportunitate pentru un dialog eficient cu societatea

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana CONDRATICOVA
 Implementate pe larg în mai multe centre de cercetare din spaţiul european, platformele științifice au fost inițiate în anul 2019 de către Academia de Științe a Moldovei ca o modalitate nouă și eficientă de discurs și de dialog ştiinţific.

Prelucrarea Electronică a Materialelor”, revista prezentului și viitorului, la 55 de ani

Autor: Acad. Mircea BOLOGA
Accentuând și conștientizând durata și specificul traseului parcurs de revista internațională „Prelucrarea Electronică a Materialelor” (EOM), constatăm semnificația strategică a deciziilor luate în perioada de constituire a Institutului de Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Științe a Moldovei.