Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Tehnologii inovatoare de prelucrare a deşeurilor

Autor: Dr., conf. univ. Liviu VACARCIUC
Editura „Ştiinţa”, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, a completat colecţia „Ştiinţă şi inovare” cu o valoroasă ediţie–„Produse vinicole secundare”, sub redacţia acad. Gh. Duca.
Descarcă

O monografie cu impact internaţional

Autor: Dr. Constantin MANOLACHE
De curând, la prestigioasa editură internaţională „Springer”, în colecţia de carte „Chimia fi zică”, a văzut lumina tiparului monografi a acad. Gh. Duca, Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications (Cataliza omogenă cu complecşi ai metalelor: aspecte fundamentale şi aplicaţii).
Descarcă

O lucrare de pionierat- chimia ecologică tălmăcită în cinci limbi

Autor: Dr. Constantin MANOLACHE
La etapa actuală de dezvoltare a societăţii, protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale este una din problemele primordiale ale omenirii. În această situaţie este necesară cunoaşterea mecanismelor chimice de interacţiune dintre om, mediu şi sistemele ecologice. Acest aspect este studiat de chimia ecologică, ştiinţă fondată la noi de academicianul Gheorghe Duca.
Descarcă

Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic

Apărută în premieră, în seria omagială Academica, sub auspiciul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, îngrijită de Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural, monografia colectivă Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic constituie un eveniment editorial, cultural şi ştiinţific de excepţie, consacrat celei de-a 75-a aniversări a zilei de naştere a marii artiste, un remarcabil prilej de exegeză, de recitire şi de repunere în pagină a impunătorului palmares de realizări profesionale ale protagonistei, ajunsă la onorabila vâDescarcă

Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII)

Autor: Acad. Andrei Eşanu; Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific
La editura Ştiinţa din Chişinău în prestigioasa serie Academica a văzut lumina tiparului volumul întitulat Dinastia Cantemireştilor (secolele XVIIXVIII), elaborat de un valoros colectiv de cercetători din Republica Moldova şi România, sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei, avându-l în calitate de coordonator şi redactor ştiinţifi c pe istoricul Andrei Eşanu.Descarcă