Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Dr. hab. Ion Gagim, la 60 de ani

Autor: Pedagog, muzicolog, domeniul științifi c: știinţele educaţiei, fi losofi e, muzicologie, psihopedagogie muzicală. Doctor habilitat în pedagogie (2004), profesor universitar (2005).
Pedagog, muzicolog, domeniul ştiinţific: ştiinţele educaţiei, filosofie, muzicologie, psihopedagogie muzicală. Doctor habilitat în pedagogie (2004), profesor universitar (2005).
Descarcă

Prima enciclopedie sportivă

Autor: Dr. hab., prof. univ., Elena Constantinovici, Institutul de Filologie al AŞM
Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM a editat recent cartea Sport. Mică enciclopedie, autori – Nicolai Ambrosi şi Pavel Brădescu. Este o lucrare
în care cuvântul şi sportul şi-au dat mana pentru a prezentă un tablou reprezentativ al domeniului.
Descarcă

Legea morală raportată la relaţia dintre om şi animale

Autor: Prof. univ. dr. Dan Şchiopu, Membru titular fondator AOSR
Mihai Decun, autorul cărţii Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor, este profesor universitar emerit la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (USAMVB-T), Doctor în Medicină Veterinară, laureat al Academiei Române, al AOSR şi al ASAS.
Descarcă

Pagini de aur din istoria vieţii bisericeşti

Autor: Dr., prof. Eleonora Brigalda, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Proiectul Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, „Mănăstirile şi schiturile Republicii Moldova” a trezit un deosebit interes atât din partea
mediului academic, cât şi a clerului, a tuturor doritorilor de a cunoaşte evoluţia vieţii monahale din acest spaţiu. Pentru prima dată într-o ediţie de aşa anvergură au fost reflectate din mai multe puncte de vedere (istoric, economic, artistic) toate mănăstirile istorice şi cele recent deschise, la fel, schiturile desfiinţate.
Descarcă

Значимый вклад в гагаузоведение

Autor: Член-корреспондент АНМ, Владимир Царанов
Проблема изучения особенностей этнической идентичности и традиционной духовной культуры любого народа и в настоящее время является актуальной, поскольку позволяет понять причину сохраняющегося культурного многообразия на фоне происходящих глобальных процессов. С начала 1990-х гг.Descarcă

Recurs la imaginarul identitar: covorul basarabean

Autor: Dr., conf. univ. Ana Simac, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Monografi a dr., conf. univ. Varvara Buzilă (Varvara Buzilă. Covoare Basarabene/Bessarabian carpets. Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2013, 252 p.) a apărut dintr-o necesitate de a facilita atribuirea covoarelor basarabene în contextul internaţionalizării acestor creaţii populare, proces ce se intensifică în ultimele decenii.
Descarcă

Un tezaur de surse istorice unice

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, dr. Teo-Teodor Marşalcovschi
În ultimele decenii, izvoarele cercetărilor în domeniul istoriei medievale şi moderne timpurii a Ţării Moldovei s-au îmbogăţit şi s-au diversificat substanţial. Au apărut noi colecții de surse inedite. Un mare merit în această privinţă îi aparţine profesorului universitar Ioan Caproşu, membru de onoare al Academiei Române, personalitate marcantă a ştiinţei istorice româneşti contemporane, care la 26 august anul curent împlineşte onorabila vârstă de 80 de ani.
Descarcă

O carte despre infinitul textului virtual

Autor: Dr. Tatiana Cartaleanu
Dincolo de text: hypertextul, autor doctorul în filologie Elena Ungureanu, este o carte despre text, mai exact, despre facerea lui. Despre multe texte, despre cărţi, despre noul tip de scriere, lectură şi gândire – nonlineară –, pe care o cultivă şi o impun
constant în ultimele decenii tehnologiile informaţionale, în special Internetul.
Descarcă

Un studiu analitic despre un artist complex

Autor: Dr. Elena Nagacevschi
În seria Personalităţi notorii, lansată de Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, a apărut o achiziţie nouă şi valoroasă: Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii, care vine să dea o imagine complexă a unui mare tenor liric dramatic, distinsului exponent al operei naţionale, Mihail Muntean, să jaloneze parcursul uman şi creator al protagonistului.
Descarcă

Un potenţial genetic insuficient explorat, pus în valoare în ampelografie

Autor: Academician Boris Gaina
Soiurile vechi autohtone de viţă de vie sunt rezultatul evoluţiei milenare, având ca amprentă în genotip caractere şi însuşiri, exprimate fenotipic, specifice numai lor şi, desigur, o adaptabilitate avansată la mediul ambiant.
Descarcă