Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Un tezaur de surse istorice unice

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, dr. Teo-Teodor Marşalcovschi
În ultimele decenii, izvoarele cercetărilor în domeniul istoriei medievale şi moderne timpurii a Ţării Moldovei s-au îmbogăţit şi s-au diversificat substanţial. Au apărut noi colecții de surse inedite. Un mare merit în această privinţă îi aparţine profesorului universitar Ioan Caproşu, membru de onoare al Academiei Române, personalitate marcantă a ştiinţei istorice româneşti contemporane, care la 26 august anul curent împlineşte onorabila vârstă de 80 de ani.
Descarcă

O carte despre infinitul textului virtual

Autor: Dr. Tatiana Cartaleanu
Dincolo de text: hypertextul, autor doctorul în filologie Elena Ungureanu, este o carte despre text, mai exact, despre facerea lui. Despre multe texte, despre cărţi, despre noul tip de scriere, lectură şi gândire – nonlineară –, pe care o cultivă şi o impun
constant în ultimele decenii tehnologiile informaţionale, în special Internetul.
Descarcă

Un studiu analitic despre un artist complex

Autor: Dr. Elena Nagacevschi
În seria Personalităţi notorii, lansată de Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, a apărut o achiziţie nouă şi valoroasă: Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii, care vine să dea o imagine complexă a unui mare tenor liric dramatic, distinsului exponent al operei naţionale, Mihail Muntean, să jaloneze parcursul uman şi creator al protagonistului.
Descarcă

Un potenţial genetic insuficient explorat, pus în valoare în ampelografie

Autor: Academician Boris Gaina
Soiurile vechi autohtone de viţă de vie sunt rezultatul evoluţiei milenare, având ca amprentă în genotip caractere şi însuşiri, exprimate fenotipic, specifice numai lor şi, desigur, o adaptabilitate avansată la mediul ambiant.
Descarcă

O monografie remarcată de organizaţia internaţională a viei şi vinului

Autor: Academician Boris Gaina
Monografia Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova, autor doctor habilitat Gheorghe Savin, editată cu suportul financiar al AŞM, umple un gol bibliografic resimţit în tematica respectivă. Lucrarea a fost apreciată la înalta-i valoare
nu doar de comunitatea ştiinţifică şi specialiştii din domeniu din republică, dar şi de peste hotare.
Descarcă

Managementul ecologic: un nou mecanism de administrare a relaţiilor mediu-societate

Autor: Academician Gheorghe Duca
La finele anului 2013, Editura „Ştiinţa” a lansat o nouă serie de lucrări monografice cu genericul „Management Ecologic”, pregătite de Arcadie Capcelea, cunoscut cercetător în domeniul mediului.
Descarcă

Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, Dr. Ion Xenofontov
Unul dintre părinţii-fondatori ai Statelor Unite ale Americii, Benjamin Franklin (1706-1790), menţiona, în cunoştinţă de cauză şi influenţat de realităţile perioadei în care activa: „Constituţia doar dă oamenilor dreptul la fericire. Trebuie însă să o găseşti singur”.
Descarcă

O frumoasă realizare a universitarilor bălţeni

Autor: Dr. Sergiu Bacalov
Este binecunoscut faptul că Universitatea „Alecu Russo” şi Biblioteca Ştiinţifi că din Bălţi reprezintă centrul didactic, ştiinţific şi cultural al părţii nordice a Republicii Moldova. Acesta ne bucură frecvent cu realizări excepţionale, printre ele numărându-se şi volumul consacrat operei literare a bălţeanului Dimitrie Balica.
Descarcă

Istoria relaţiilor externe ale Ţării moldovei în documente şi materiale

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
În anul 2013, sub sigla Universităţii de Stat din Moldova, a fost publicat un impresionant şi util volum de documente, ce adună într-un corp comun 528 de piese care reflectă relaţiile externe ale Ţării Moldovei de la prima amintire documentară a acesteia în sursele istorice şi până la unirea cu Ţara Românească, eveniment realizat în ianuarie 1859.
Descarcă

O reconstrucţie integratorie a universalităţii româneşti

Autor: Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Lucrarea, după cum anunţă în primele rânduri ale volumului academicianul Andrei Eşanu, „… se doreşte a fi o ediţie pregătită către aniversarea a 65-cea de la naşterea autorului şi cuprinde un şir de studii elaborate de-a lungul anilor fie direct în
română şi rusă, fie traduse în limbile engleză şi franceză”.
Descarcă