Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Pentatomoideele în volume academice europene

Autor: Dr. Asea M. Timuș
Un jalon important al activității sale este publicarea, în anul 2005, la Paris, a volumul I al operei entomologice întitulate Hemipteres Pentatomoidea Euromediterraneens / Fauna de France 90, în coautorat cu Jean Pericart, sub egida „Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles”.Descarcă

Artistul deplin, Mihail Grecu, într-o ediție unicat

Autor: Dr. Ludmila Toma
Anul 2016, declarat Anul Mihail Grecu, a culminat cu o ediție importantă, apărută sub egida Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM: Мihail Grecu. 100 de ani de la naștere, care pune în valoare dimensiunea acestei personalități complexe cu un impact
deosebit asupra culturii naționale.Descarcă

Un studiu de referință despre geneza problemei basarabene

Autor: M. c. Demir Dragnev, cerc.șt. Eugen Cernenchi
În contextul politic actual, atât cel din Republica Moldova, cât și cel din zona Mării Negre, mai ales după anul 2014, în mass-media și în societate au reapărut și se multiplică numeroase scrieri propagandistice, privitoare la istoria spațiului nord-pontic în perioada secolelor XVIII-XIX.Descarcă

Remarcabile studii interdisciplinare

Autor: Dr., prof. A. Marin
Doctorul habilitat în fi lologie Anatol Eremia a încheiat anul academic 2016 cu rezultate deosebite – cinci volume de carte editate, eveniment de rezonanță în condițiile noastre de astăzi.Descarcă

Munca patriotică între mit și realitate

Autor: Dr. Ion Xenofonotov
După cercetări intense în arhive şi biblioteci, munca patriotică a fost creată pe fundalul unui antagonism instituit artificial de statul sovietic care trebuia să demonstreze că tot ceea ce a fost anterior „Marii Revoluții Socialiste din Octombrie” nu-și putea găsi justificarea în ideologia bolșevică, ce edifica o „nouă societate”.Descarcă

Un studiu interdisciplinar despre amenajările militare

Autor: Dr., conf. univ. Alexandru Cocin
Lucrarea membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Mariana Şlapac, Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea), sintetizează rezultatele cercetărilor, efectuate de autoare timp de aproape
un deceniu, acoperind un gol informativ în studiul de fortificaţii permanente şi pasagere, construite în stil bastionar pe teritoriul Ţării Moldovei.Descarcă

Universul covorului basarabean

Autor: Dr. Ludmila Moisei
Monografia reprezintă o sinteză a studiilor autorului timp de aproape două decenii referitoare la problematica complexă a motivelor ornamentale și a simbolurilor străvechi exprimate plastic în arta covoarelor românești basarabene.Descarcă

Primul catalog entomologic – Colecția Zubowsky

Autor: Dr. Asea M. Timuș
În luna noiembrie 2016, după o perioadă cu multă perseverenţă şi muncă colectivă, a apărut cel dintâi Catalog entomologic din
Republica Moldova, denumit „Colecţia Zubowsky”.Descarcă

Povestea vieții astronomului Nicolaei Donici

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi
Cartea constituie o descriere cronologică a vieții și operei celebrului astronom român de origine basarabeană, Nicolae Donici.Descarcă

Retrospectiva exegetică. Anatol Codru

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Consemnarea aniversării a 80-a de la naşterea scriitorului şi academicianului Anatol Codru a prilejuit apariţia unui volum de exegeze, interviuri şi materiale documentare şi foto privind creaţia sa literară şi cinematografică.Descarcă