Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Cineastul care „a mers după soare”

Autor: Dr., conf. univ. Alexandru Lupaşcu-Bohanţov
A văzut lumina tiparului, într-o impunătoare ţinută tipografică, volumul antologic Valeriu Gagiu: filmul unui destin, avându-i drept coordonatori pe cercetătorii ştiinţifici ai Institutului Patrimoniului Cultural, dr. hab. Ana-Maria Plămădeală şi dr. Dumitru Olărescu, ediţia fiind îngrijită de Zinaida Timofti – soţia regretatului scenarist şi regizor.
Descarcă

O panoramă a fenomenului artistic

Autor: Doctor habilitat în studiul artelor Tudor Stavilă
Printre puţinele monografii consacrate artelor plastice, apărute recent, figurează şi lucrarea de sinteză a Ludmilei Toma, apariţie la care cercetătoarea a lucrat peste un deceniu, generalizând, în egală măsură, cunoştinţele personale despre autori şi practica sa îndelungată în domeniul istoriei artelor.
Descarcă

O călăuză pentru studierea patrimoniului arhitectural

Autor: Dr. hab. în studiul artelor şi culturologie, dr. hab. în istorie Liliana Condraticova
Generaţii de oameni vor rămâne în memoria istorică nu prin ceea ce au construit, сi prin ceea ce au păstrat pentru urmaşi. Fiecare clădire – laică sau bisericească – din spațiul actual al Republicii Moldova îşi are destinul său, unele fiind identificate, din păcate, doar în baza surselor de arhivă sau a amintirilor localnicilor.
Descarcă

Nume de familie rostuite frumos de Maria Cosniceanu

Autor: Doctor în filologie Viorica Răileanu
Neobosita cercetătoare Maria Cosniceanu ne oferă un nou volum, cel de-al treilea – Nume de familie (din perspectivă istorică). Prezenta lucrare constituie o continuare a volumelor cu acelaşi titlu apărute în 2004 şi 2010 şi este un prilej de bucurie pentru cercetători, o provocare pentru diletanţi, un canon pentru legislatori şi nu numai.
Descarcă

Sinteze şi comunicări despre un eveniment sacramental

Autor: Cercetător ştiinţific Daniela Hadîrcă
Momentele astrale ale poporului român merită aprecierea societăţii, iar elita intelectuală are menirea de a salvgarda şi cerceta în continuare eforturile unor generaţii de sacrificiu, cu precădere a celei din anul de graţie 1918.
Descarcă

Trecutul militar al Basarabiei într-o amplă cercetare științifică

Autor: Doctor in istorie Ion Valer Xenofontov
Recenta monografie a doctorului în istorie, locotenent-colonelul (r) Anatol Leşcu, editată la prestigioasa Editură Militară din Bucureşti, reprezintă o abordare ştiinţifică complexă a situaţiei socio-militare din secolul al XIX-lea care a marcat profund Basarabia. Este o incursiune în istoria extensivă a Imperiul Rus, a relaţiilor statului condus de reprezentanţii dinastiei Romanovilor cu marile puteri, a metodelor utilizate de statele imperiale, precum şi o istorie de frontieră care,Descarcă

O redescoperire a sculpturii naționale

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Dintre toate domeniile artelor, sculptura a fost genul cel mai puţin studiat şi promovat.Descarcă

Rezistența anticomunistă în spațiul românesc

Autor: Dr. Iulia Malcoci
 Un dialog constructiv al istoricilor și cercetătorilor din domenii conexe privind ororile comunismului a devenit posibil doar după destrămarea colosului numit Uniunea Sovietică.Descarcă

Perspectiva bibliografică asupra deportărilor din RSS Moldovenească

Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, Dr. Ion Valer Xenofontov
 Prin elaborarea unei bibliografii consacrate deportărilor, s-a urmărit o acțiune cu triplă semnificație: științifică, educațională și socioemoțională. S-a pornit de la premisa că, în perioada recentă, în mediul instituțional științific s-au editat mai multe lucrări referitoare la subiectul deportărilor sovietice.Descarcă

Școala teologică din Basarabia Țaristă într-o lucrare fundamentală

Autor: M. c. Demir Dragnev, Dr. Ion Valer Xeonofontov
La etapa actuală sunt publicate lucrări în care urmările actului anexionist de la 1812 în destinul populației românești dintre Prut și Nistru sunt cercetate multidimensional în baza materialelor documentare de arhivă referitoare la diferite domenii ale vieții social- politice și culturale din provincie. În contextul unor asemenea studii se înscrie și monografia cercetătoarei Diana Ețco Școala teologică din Basarabia (1812–1917) publicarea căreia o susținem în baza argumentelor ce urmează.Descarcă