Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O monografie remarcată de organizaţia internaţională a viei şi vinului

Autor: Academician Boris Gaina
Monografia Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova, autor doctor habilitat Gheorghe Savin, editată cu suportul financiar al AŞM, umple un gol bibliografic resimţit în tematica respectivă. Lucrarea a fost apreciată la înalta-i valoare
nu doar de comunitatea ştiinţifică şi specialiştii din domeniu din republică, dar şi de peste hotare.
Descarcă

Managementul ecologic: un nou mecanism de administrare a relaţiilor mediu-societate

Autor: Academician Gheorghe Duca
La finele anului 2013, Editura „Ştiinţa” a lansat o nouă serie de lucrări monografice cu genericul „Management Ecologic”, pregătite de Arcadie Capcelea, cunoscut cercetător în domeniul mediului.
Descarcă

Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, Dr. Ion Xenofontov
Unul dintre părinţii-fondatori ai Statelor Unite ale Americii, Benjamin Franklin (1706-1790), menţiona, în cunoştinţă de cauză şi influenţat de realităţile perioadei în care activa: „Constituţia doar dă oamenilor dreptul la fericire. Trebuie însă să o găseşti singur”.
Descarcă

O frumoasă realizare a universitarilor bălţeni

Autor: Dr. Sergiu Bacalov
Este binecunoscut faptul că Universitatea „Alecu Russo” şi Biblioteca Ştiinţifi că din Bălţi reprezintă centrul didactic, ştiinţific şi cultural al părţii nordice a Republicii Moldova. Acesta ne bucură frecvent cu realizări excepţionale, printre ele numărându-se şi volumul consacrat operei literare a bălţeanului Dimitrie Balica.
Descarcă

Istoria relaţiilor externe ale Ţării moldovei în documente şi materiale

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
În anul 2013, sub sigla Universităţii de Stat din Moldova, a fost publicat un impresionant şi util volum de documente, ce adună într-un corp comun 528 de piese care reflectă relaţiile externe ale Ţării Moldovei de la prima amintire documentară a acesteia în sursele istorice şi până la unirea cu Ţara Românească, eveniment realizat în ianuarie 1859.
Descarcă

O reconstrucţie integratorie a universalităţii româneşti

Autor: Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Lucrarea, după cum anunţă în primele rânduri ale volumului academicianul Andrei Eşanu, „… se doreşte a fi o ediţie pregătită către aniversarea a 65-cea de la naşterea autorului şi cuprinde un şir de studii elaborate de-a lungul anilor fie direct în
română şi rusă, fie traduse în limbile engleză şi franceză”.
Descarcă

Studiu asupra cromaticii tradiţionale româneşti

Autor: Dr. Maria Bâtcă
Sub egida Institutului Patrimoniului Cultural şi al Institutului de Chimie ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a apărut la Editura Etnologică lucrarea Cromatica tradiţională românească, cu subtitlul Terminologia, modalităţile de dobândire şi funcţionalitate a coloranţilor naturali în spaţiul carpatodanubiano-pontic, elaborată de cercetătorii ştiinţifici conferenţiari, Zina şi Valentin Şofransky, care de decenii îşi desfăşoară activitatea în instituţiile academice menţionate mai sus.
Descarcă

Un prim studiu monografic despre basmul găgăuzesc

Autor: Dr. hab. Grigore Botezatu, Institutul de Filologie al AŞM
Lucrarea Гагаузская народная волшебная сказка (Povestea fantastică populară găgăuză) (Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. 206 с.) de Vitalie Sîrf este un studiu monografic al unui compartiment important de creaţii folclorice în proză a găgăuzilor realizat în premieră în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.
Descarcă

Un studiu sincretic actual

Autor: Valeriu Sclifos, Institutul de Filologie al AŞM
Recent la Editura „Bibliotheca” din Târgovişte, în Colecţia Critică şi istorie literară, a văzut lumina tiparului cartea Lingvistică şi civilizaţie, semnată de cunoscutul şi apreciatul lingvist român, doctorul habilitat în fi lologie Vasile Bahnaru.
Descarcă

O precizare principială la ediţiile germane ale „descrierii...”de Dimitrie Cantemir

Autor: Acad. Andrei Eşanu
Deşi problema receptării moştenirii ştiinţifice şi cărturăreşti a lui Dimitrie Cantemir în cultura europeană se afl ă de mai multă vreme în atenţia cercetătorilor, înregistrându-se destule realizări în această privinţă, mai rămân totuşi în afara atenţiei anumite aspecte ale subiectului enunţat.
Nu mai puţin adevărat este faptul că în împrejurări cunoscute marea majoritate a scrierilor celebrului nostru înaintaş s-au pomenit în arhive, biblioteci şi colecţii din străinătate.
Descarcă