Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Studiu asupra cromaticii tradiţionale româneşti

Autor: Dr. Maria Bâtcă
Sub egida Institutului Patrimoniului Cultural şi al Institutului de Chimie ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a apărut la Editura Etnologică lucrarea Cromatica tradiţională românească, cu subtitlul Terminologia, modalităţile de dobândire şi funcţionalitate a coloranţilor naturali în spaţiul carpatodanubiano-pontic, elaborată de cercetătorii ştiinţifici conferenţiari, Zina şi Valentin Şofransky, care de decenii îşi desfăşoară activitatea în instituţiile academice menţionate mai sus.
Descarcă

Un prim studiu monografic despre basmul găgăuzesc

Autor: Dr. hab. Grigore Botezatu, Institutul de Filologie al AŞM
Lucrarea Гагаузская народная волшебная сказка (Povestea fantastică populară găgăuză) (Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. 206 с.) de Vitalie Sîrf este un studiu monografic al unui compartiment important de creaţii folclorice în proză a găgăuzilor realizat în premieră în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.
Descarcă

Un studiu sincretic actual

Autor: Valeriu Sclifos, Institutul de Filologie al AŞM
Recent la Editura „Bibliotheca” din Târgovişte, în Colecţia Critică şi istorie literară, a văzut lumina tiparului cartea Lingvistică şi civilizaţie, semnată de cunoscutul şi apreciatul lingvist român, doctorul habilitat în fi lologie Vasile Bahnaru.
Descarcă

O precizare principială la ediţiile germane ale „descrierii...”de Dimitrie Cantemir

Autor: Acad. Andrei Eşanu
Deşi problema receptării moştenirii ştiinţifice şi cărturăreşti a lui Dimitrie Cantemir în cultura europeană se afl ă de mai multă vreme în atenţia cercetătorilor, înregistrându-se destule realizări în această privinţă, mai rămân totuşi în afara atenţiei anumite aspecte ale subiectului enunţat.
Nu mai puţin adevărat este faptul că în împrejurări cunoscute marea majoritate a scrierilor celebrului nostru înaintaş s-au pomenit în arhive, biblioteci şi colecţii din străinătate.
Descarcă

Un pas important în eliberarea de reflexele trecutului

Autor: Cercetător ştiinţific Lilia Crudu, Institutul de Istorie al AŞM
Primul volum al documentelor de Elena şi Gheorghe Negru, cercetătorii ştiinţifici ai Institutului de Istorie al AŞM, constituie o contribuţie valoroasă la studierea complexă a istoriei recente şi „un pas important în direcţia eliberării de prejudecăţile şi reflexele trecutului”.
Descarcă

„Labirintul destinului” primului preşedinte

Autor: Dumitru Ţâra
Cele şase volume ale memoriilor primului preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, intitulate sugestiv Labirintul Destinului, cuprind în total 4426 de pagini. La scrierea lor autorul a muncit în jur de zece ani, inclusiv în arhivele principalelor instituţii ale statului. Textul este însoţit de 516 fotografii, majoritatea constituind documente ale timpului care se referă la activitatea şi viaţa primului preşedinte al ţării.
Descarcă

O nouă pagină în creaţia compozitorului şi omului de cultură Constantin Rusnac: poezia

Autor: Academician Haralampie Corbu
Drumul spre Olimpul culturii şi artei a fost întotdeauna unul imprevizibil şi necunoscut, căci orice talent veritabil sau om de vocaţie autentic parcurge, de regulă, această cale, de cele mai multe ori spinoasă, complexă şi întortocheată, – de unul singur şi într-un mod absolut individual.
Descarcă

Dor de Adrian Păunescu

Autor: Mihai Papuc, Î.E.P. Ştiinţa
„Trec prin momente grele de viaţă. Otrava pamfletului meu se mută încet-încet la mine în pahar. Voi împlini, în curând, 67 de ani. Mă tem că am
uitat să mă bucur de aniversarea zilei mele de naştere.
Mă adresez vouă, Ioana, Andrei şi Ana-Maria, pentru că sentimentul care m-a cuprins în ultimele săptămâni şi asupra căruia n-am insistat în discuţiile noastre n-ar trebui să vă ia prin surprindere […]
Descarcă

Poetul şi „boala de Basarabia”

Autor: Dr. hab., prof. univ. Andrei Ţurcanu
„Litanii în genunchi”, cântecul de lebădă al lui Dumitru Matcovschi, descoperă o consonanţă neaşteptată dintre Eminescu din „Odă în metru
antic” şi mesianismul lui Alexei Mateevici din poeziile de la 1907.
Descarcă

Constituirea elitei naţionale în plin proces de transformări democratice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Saca, Universitatea de Stat din Moldova
Fenomenul elitar, în general, şi cel al elitei politice şi birocraţiei, în particular, are o semnificaţie aparte pentru orice societate modernă. Ţările în tranziţie, aflate în anevoioasele procese de transformări democratice, nu sunt o excepţie.
Descarcă